Projecten

Buurtschap Te Veld: Samen wonen in het groen

Eindhoven

In Eindhoven Noord ontstaat een nieuw woongebied: Buurtschap te Veld. Het betekent ‘samenwonen in het groen’. In Buurtschap Te Veld realiseren wij 46 grondgebonden woningen en 55 appartementen die we na 30 jaar op andere locaties kunnen plaatsen voor nieuwe bewoners in een nieuwe omgeving. Een antwoord op de huidige woningnood en het duurzaam bouwen van woningen.

 

 

Duurzaam
De woningen zijn duurzaam en remontabel
Community
Sociale gemeenschap gelegen in het groen
Oplevering
2023
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
Architect
KOW Architecten

Community

De architectuur en stedenbouw spelen een grote rol in het ontmoeten en de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Het ontwerp is geënt op sociale cohesie. Zo stimuleren we sociale interactie door bijvoorbeeld geïntegreerde bankjes naast de voordeur, zitelementen rond de oude eik en positionering van de woning met uitzicht op spelende kinderen. Samen met partners Woonbedrijf, ‘Thuis, Living Lab 040, gemeente Eindhoven, KOW architecten en de zelfbouwers worden de wensen en behoeften van bewoners in kaart gebracht. Samen werken we aan een buurtschap waar de bewoners zich thuis en verbonden met elkaar gaan voelen en volop ruimte is voor flora en fauna.

Onconventioneel

Het hele gedachtegoed achter deze ontwikkeling maakt het al een innovatieve wijk. De wijk bestaat uit verschillende ‘kamers’, met elk zijn eigen innovatieve karakter. Wij voegen hier graag een innovatief product aan toe: de woningen waarvan het casco is geprefabriceerd en vervaardigd uit beton met 65% minder CO2 uitstoot. De natuurlijke en houten afwerkingen zijn zeer duurzaam, passen naadloos in de omgeving. De woningen zijn remontabel, waardoor ze na 30 jaar te verplaatsen zijn naar een andere locatie voor nieuwe bewoners. De woningen worden opgeleverd met een materiaalpaspoort en zijn voorzien van een demontageplan, waarmee wij herpositionering garanderen.

Natuurlijk wonen

Uit onderzoek is gebleken dat een groene (leef)omgeving de gezondheid bevordert. Om dit gevoel te versterken zetten we maximaal in op de buitenbeleving voor de bewoners. Dat doen we door een grote glazen pui in de woonkamer en de keuken te plaatsen. Het buitengevoel wordt binnenshuis optimaal ervaren en dat maakt de woonbeleving uniek. Zowel aan de entreezijde als de tuinzijde komt er een houten veranda waar men buiten comfortabel kan zitten en eten. De galerij van de appartementengebouwen wordt voorzien van plantenbakken en klimvoorzieningen, zodat er een groene gevel ontstaat. We stimuleren ook de bewustwording van duurzaam leven door een warmtepomp te integreren in een compostbak.

Mobiliteit

De kamers zijn in principe autovrij, maar bereikbaar voor de hulpdiensten en een verhuisbus. Door de aanwezigheid van de HOV-busverbinding en gebruik te maken van deelsystemen worden bewoners gestimuleerd om geen eigen auto aan te schaffen. De parkeerplaatsen worden gesitueerd in hubs. Daar zijn voorzieningen zoals fiets- en autolaadpalen, pakketkluisjes en gemeenschappelijke bolderkarren. Dit verkleint het aantal auto’s in het straatbeeld, wat goed is voor milieu en de gezondheid.

Duurzaamheid

Met het oog op natuurlijk wonen in de stad en de gedachte dat de woningen te gast zijn in het landschap, is het belangrijk om de impact op de omgeving en de natuur zo minimaal mogelijk te laten zijn. Wij geven invulling aan de duurzaamheidsthema’s voor Buurtschap Te Veld met The Natural Step als uitgangspunt. Enkele voorbeelden hoe we dit realiseren zijn:

 • De woningen zijn circulair: ze worden op de bouwplaats geassembleerd, zijn losmaakbaar, remontabel en herbruikbaar. Dit realiseren we door gebruik van duurzaam beton (geproduceerd met 65% minder CO2) zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en het comfort van de woning.
 • De woningen zijn all-electric.
 • De woningen worden vervaardigd in de duurzame, CO2 neutrale fabriek.
 • De stroom wordt opgewekt via zonnepanelen en de woningen hebben een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De verwarming en koeling wordt verzorgd door een luchtwaterwarmtepomp en vloerverwarming.
 • De appartementen zijn voorzien van zonnepanelen, ventilatiewarmtepomp (geen buitenunit nodig) en vloerverwarming.
 • Door de hoge precisie in onze zelf ontwikkelde en geproduceerde componenten, sluiten deze zonder natte verbindingen perfect op elkaar aan. Dit leidt tot zeer hoge kwaliteit en zeer goede kierdichting, waardoor er minder energie wordt verspild.
 • We faciliteren dashboards, waarop de prestaties van de woning te volgen zijn. Dit creëert bewustwording voor bewoners. Daarnaast stimuleren onze coaches bewoners om energiezuinig te wonen.
 • De binnenwanden van de woning bevatten nagenoeg geen leidingwerk en koperdraad, omdat we gebruik maken van een slim draadloos schakelsysteem zonder batterijen, maar met natuurlijke impulsenergie.
 • De gevels van de woningen worden bekleed met hout. Het hout geeft het de woningen een unieke uitstraling, waarbij deze opgaan in de omringende natuur. De bevestiging van het hout op de woningen zorgt ervoor dat het na 30 jaar eenvoudig een tweede bestemming kan krijgen.
 • De houttoepassingen in de woning zijn FSC-gecertificeerd.
 • We passen bruindaken toe op bergingen. Uitkomende grond wordt ingezet om de lokale biodiversiteit te stimuleren en inheemse natuur een kans te geven. Deze daken reduceren het energiegebruik voor koeling van de betreffende ruimte tot 75%. Diverse soorten insecten gedijen op deze daken, zoals bijen, vlinders, kevers en mieren.
 • We maken gebruik van opbouwstenen, die een onderkomen bieden aan vleermuizen en plaatsen dakvoorzieningen om ruimte te bieden aan mussen en gierzwaluwen.
 • De gevels van de woningen bieden ruimte om deze te laten begroeien met (klim)planten. Ze brengen groen, kleur en geur met zich mee. Alle voor- en zijtuinen aan het openbaar gebied worden voorzien van een haag. Deze bestaat uit een rustige mix van soorten die afgestemd is met de architectuur van de woning. Op deze wijze ontstaat een wisselende landschappelijke haag met inheemse besdragende hagen/ struiken en een grote bijdrage aan de biodiversiteit.
 • Centraal in het plangebied bevindt zich een plantsoen waar ruimte is voor ontmoeting en een speelplek. Wadi’s hebben naast een waterberging functie ook een recreatieve en educatieve functie.
 • Reductie op verharding wordt gerealiseerd door de parkeerplaatsen in een half verharding met grasbetontegels uit te voeren. Door het plangebied lopen schelpenpaden.
 • Water vanuit hemelwaterafvoeren gaat naar individuele regentonnen.

Andere projecten

Meer dan bouwen