Projecten

Toekomstbestendig wonen in Groningen

Ten Post

Middenin het aardbevingsgebied ligt Ten Post. Van Wijnen heeft hier een woning aangekocht en onderzoekt samen met mede-initiatiefnemers QuakeShield en Urgenda de mogelijkheden om de woning te versterken, verduurzamen en verbeteren. Dit doen zij elk vanuit hun eigen expertise en vanuit een groot gevoel voor maatschappelijk belang. Zij erkennen de problematiek in het Groningse gebied en grijpen de uitdaging letterlijk met beide handen aan. Inmiddels zijn de verbouwwerkzaamheden afgerond en zit Hanneke van t Slot, de nieuwe bewoonster, er warmpjes bij.  

Bewoners
Hanneke
Aardbevingsgebied
Ten Post
Bouwjaar
1925
Opdrachtgever
Van Wijnen, QuakeShield, Urgenda
romy, groningen, ten post, aardbevingsgebied, versterken, verduurzamen, verbeteren, toekomstbestendig wonen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas
 

Toekomstbestendig wonen in Groningen

Toekomstbestendig wonen: je hoort het overal. We ontkomen niet aan het verduurzamen van onze woningen. Maar in Groningen speelt nog een ander aspect een grote rol: veilig wonen. Sinds 2013 nemen hier het aantal en de zwaarte van de aardbevingen toe. Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda willen graag bijdragen aan duurzaam én veilig wonen in het Groninger land.

Zij willen de Groningers weer prettig laten wonen in hun eigen woning. Voor nu én de toekomst. Daarvoor is drietrapssprong versterken, verduurzamen en verbeteren nodig. Vanuit een groot gevoel voor maatschappelijk belang werken de initiatiefnemers gezamenlijk en elk vanuit hun eigen expertise aan deze opgave. Van Wijnen kocht de woning in Ten Post om de mogelijkheden in de praktijk te onderzoeken. Van de woningen die versterkt moeten worden, is een flink aantal woningen van een vergelijkbaar type.

Bewoner én ambassadeur

Begin september kondigden we aan dat we de woning twee jaar lang gratis ter beschikking wilden stellen aan een Gronings gezin dat nu geen veilig thuis heeft. Op onze oproep werd enthousiast gereageerd, we ontvingen eerlijke brieven en voerden verschillende open gesprekken. Het was erg lastig om tot een keuze te komen, maar inmiddels is de kogel door de kerk. Hanneke van t Slot nam op maandag 29 oktober de sleutel in ontvangst. Zij zal de komende twee jaar de ambassadeurs- en beheerdersrol vervullen voor de Postkoamer; de aangrenzende ruimte en ontmoetingsplek. Wij zijn ervan overtuigd dat Hanneke deze rol op het lijf geschreven is.

Hanneke betrekt de woning niet alleen. Ook haar twee dochters, hond Mila en kat Binkie voelen zich hier thuis. Allen verhuisden slechts één deur. Zij waren de directe buren en volgden de verbouwing op de voet.

Bestaande woningen behouden

De technische mogelijkheden voor het behouden van een woning zijn erg divers. Het inlezen is voor bewoners een uitdagende klus met veel vragen. De keuze om een woning tegelijkertijd te laten versterken, verduurzamen en verbeteren is slim. Maar zorgt er ook voor dat de impact van de verbouwwerkzaamheden en het eindresultaat moeilijk zijn in te schatten.

Om het verloop van het bouwproces goed in beeld te brengen, brachten we deze nauwgezet in beeld met blogs en vlogs. We hopen zo bewoners in het gebied te inspireren en enthousiasmeren. Op 15 november organiseerden we een feestelijke opening van De Postkoamer.

Na deze datum stellen we de Postkoamer regelmatig  open voor publiek, vinden de eerste rondetafelgesprekken plaats en organiseren we een aantal keren per jaar een Open Huis. Houd de website en social media-kanalen in de gaten voor de laatste updates. Deze vind je op  Facebook, Twitter of Instagram via @toekomstgrunn. Ben je enthousiast en wil je zelf een rondetafelgesprek organiseren? Of heb je een vraag of opmerking? Laat het ons weten via tenpost@vanwijnen.nl

Andere projecten

Meer dan bouwen