Uitbreiding Harmpje Visserschool Urk

Leren

Onderwijs

Nieuwbouw

Flevoland

Lelystad

Urk

Opdrachtgever
Kentalis
Architect
SVP Architectuur

Op Urk naar school

Door een uitbreiding van de Harmpje Visserschool op Urk kan nu ook passend onderwijs aangeboden worden op Urk. Die wens was voor iedereen op Urk heel groot. Daarvoor moesten de Urker kinderen voor passend onderwijs naar scholen in Kampen en Emmeloord. Wij zijn trots dat we hieraan hebben bijdragen.

Harmpje Visserschool

Door een samenwerking van de Harmpje Visserschool en de Enkschool uit Kampen, onderdeel van Kentalis, kan er nu passend onderwijs geboden worden aan kinderen met een taalontwikkelingstoornis (TOS). De Harmpje Visserschool is een van de zeven basisscholen van Rehoboth, een schoolvereniging op Urk voor scholen met de bijbel. De school wil dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Zowel in kennis en vaardigheden, als sociaal emotioneel.

‘We zijn een nauwe samenwerking met Kentalis aangegaan om ook leerlingen die een intensief onderwijsarrangement voor taalontwikkelingstoornis nodig hebben op Urk les te kunnen geven. Daarvoor was uitbreiding van het huidige gebouw noodzakelijk en moesten er drie lokalen en nevenruimten bijgebouwd worden’, vertelt Henk Blankestijn, directeur bij de Harmpje Visserschool.

Urk Harmpje Visserschool

Drie lokalen, een werkruimte en een logopedieruimte

Voor de uitbreiding realiseerden we drie lokalen, een werkruimte en een logopedieruimte. Hier hebben vooral de leerlingen van de Enkschool les. De school vond het belangrijk dat het gebouw naadloos aansloot op het bestaande gebouw qua uiterlijk en kwaliteit, zodat de uitbreiding in zijn omgeving opgaat. Rehoboth en architect SVP Architectuur en Stedenbouw hadden hoge eisen aan materiaalgebruik en bouwmethodiek, onder andere voor de prachtige akoestiek van het pand.

Blankestijn: ‘Voor de bestaande bouw golden hoge kwaliteitseisen, beschreven in een prestatiebestek. Deze eisen moesten overgenomen worden in de uitbreiding. Van Wijnen heeft deze beide goed meegenomen in de bouw.’

Zandbak voor school

Tijdens de bouw gaat de school door

De bouw werd gerealiseerd terwijl de school gewoon open was. Omdat de kinderen van links naar rechts vliegen in de pauzes en bij aankomst of bij het weggaan van school, hebben we voorgesteld om met de logistiek hiermee rekening te houden.  Zo hadden wij geen laad- en losmomenten tijdens de schoolpauzes en op de momenten dat de kinderen naar school gebracht of opgehaald werden. Blankestijn is dan ook blij met de samenwerking: ‘De samenwerking met Van Wijnen is prima verlopen. Vanaf het begin is er goed overleg geweest en is er goed samengewerkt.’

Plannen om onderwijshuisvesting in Flevoland te moderniseren?

Neem contact op met Michiel Terpstra, vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad. Hij gaat graag met u in gesprek over de bouwmogelijkheden.