Projecten

Van der Valk Hotel

Nijmegen

In 2016 opende Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent zijn deuren. Wij bouwden dit pand, in bouwteamverband, volgens de richtlijnen van BREEAM Excellent. Het toekomstbestendige gebouw hebben we binnen een jaar opgeleverd.

“Een bouwwerk dat velen zich nog lang zullen herinneren. Echt een stukje van ons leven.”

Eddy Teunissen Projectleider

Vloeroppervlakte
10.000 m2
Kamer
116
Certificaat
BREEAM Excellent
Opdrachtgever
West End Vastgoed BV, Arnhem
Architect
Wiegerinck Architecten, Arnhem

Bouwteam

 

We realiseerden het Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent in bouwteamverband. Met onder andere de architect, onze partners en adviseurs gingen we de uitdaging aan om binnen een jaar op te leveren. De bestekfase werd overgeslagen om vanaf het definitief ontwerp direct te gaan bouwen. Eddy Teunissen, projectleider bij Van Wijnen: “We hebben dit project als team heel planmatig ingezet. Een hele dag hebben we ons opgesloten in een kamer: deuren dicht, telefoons uit en samen brainstormen hoe we de bouw zo slim mogelijk konden aanpakken. ‘Droog bouwen’ noemen wij dat. Wat zijn de kansen, waar zitten de risico’s, hoe kunnen we kwalitatief een goed project maken, hoe houden we het veilig? Alles passeert de revue en iedereen is volledig gefocust. Dat zijn hele waardevolle sessies.”

Lobby Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

BREEAM Excellent

Het Van der Valk hotel bestaat uit een plintgebouw met foyer, restaurant en zalencentrum, een parkeergarage met ruim 260 plaatsen en een vijftig meter hoge toren met daarin 116 kamers en fitness- en wellnessruimten. Met het BREEAM Excellent certificaat voldoet het gebouw aan de hoogste duurzaamheidscriteria op het gebied van energie- en waterverbruik, isolatie, materiaalgebruik, transport, geluidswering, afvalscheiding en communicatie met de omgeving. Zowel tijdens de uitvoering als in de exploitatie van het hotel.

Aandacht voor de omgeving

De communicatie met de omgeving is heel belangrijk geweest tijdens het bouwproces, zo benadrukt Teunissen: “De mensen zijn hier enorm betrokken. Ze zijn kritisch, maar hebben ook belangstelling. Een hotel van deze omvang levert immers ook werkgelegenheid op. We hebben van meet af aan veel oog voor de buurt gehad en er is regelmatig contact geweest. Bij informatieavonden, tijdens een open middag en rondleidingen op de bouw. Het belangrijkste is dat je altijd open bent over wat je doet en medewerking geeft waar mogelijk.”

Andere projecten

Meer dan bouwen