Nieuwbouw GGZ Friesland

Wonen

Zorg

Nieuwbouw

Franeker

Friesland

Gorredijk

Opdrachtgever
GGZ Friesland
Aantal
36 woningen

Van Wijnen bouwde in Franeker voor GGZ Friesland

Begin juni 2022 opende GGZ Friesland op het terrein Groot Lankum in Franeker een nieuwe beschermde woonvorm. Hier wonen 36 cliënten van MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, in een eigen, zelfstandig appartement. Van Wijnen bouwde de nieuwe huisvesting. GGZ Friesland is er blij mee. ‘Onze cliënten zijn hier ontzettend mee geholpen.’

GGZ Friesland biedt door heel Friesland zorg aan mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Bijvoorbeeld via klinieken, poliklinieken en ambulante begeleiding. En via beschermde woonvormen, zoals in Franeker. “Er bestond in Franeker al een beschermde woonvorm”, vertelt Saskia Haringa, projectmanager bouw bij GGZ Friesland. “We huurden een aantal woningen in de stad. Alleen: die woningen waren niet meer van deze tijd. Ze waren oud en pasten niet meer bij de zorg die we willen leveren. Een goede en nette woning is een stimulans voor het herstelproces van onze cliënten. In eerste instantie wilden we graag nieuwbouw in de stad. We begeleiden onze cliënten richting zelfredzaamheid en wonen middenin de maatschappij heeft dan zijn voordelen. Maar we vonden geen geschikte centrale locatie in Franeker.” GGZ Friesland besloot te kiezen voor het alternatief: het bouwen van de beschermde woonvorm op het eigen terrein, Groot Lankum. Dat bood óók voordelen, zoals dagbesteding dichtbij en efficiëntere samenwerking met andere afdelingen.

Creatief meedenken

Via een aanbesteding kwam Van Wijnen met de vestiging in Gorredijk als bouwer in beeld. “Hun ideeën sloten aan bij ons budget en onze planning”, zegt Saskia. “In het vervolgproces werkten we samen met Van Wijnen en ingenieurs- en adviesbureau Antea Group de projectdetails verder uit. Qua budget hadden we ons op sommige punten wat verkeken. Bijvoorbeeld bij de keuze van vloerbedekking. Van Wijnen stelde passende en betaalbare alternatieven voor. Ze dachten ook mee over materialen die tegen een stootje kunnen. En heel fijn: ze keken met ons mee of we in aanmerking kwamen voor subsidies. Dat creatieve meedenken vonden we prettig. Wij letten vooral op zorgaspecten, maar zijn natuurlijk geen bouwers.”

Saskia Haringa

Projectmanager Bouw GGZ Friesland

”Dat creatieve meedenken vonden we prettig. Wij letten vooral op zorgaspecten, maar zijn natuurlijk geen bouwers.”

Een klik

Voor GGZ Friesland, een ‘mensen-organisatie’ zoals Saskia het noemt, is het bij een samenwerking erg belangrijk dat er een klik is. “Onze partners moeten gevoel hebben bij wat wij doen. Dat was bij Van Wijnen zeker het geval. Zij begrepen dat als je op een terrein bouwt waar prikkelgevoelige cliënten verblijven, je niet om 7.00 uur kan beginnen met heien. Ook luide muziek en kabaal op de bouwplaats zijn een no go. Overlast kun je niet helemaal vermijden, maar we zochten samen naar tijdstippen en manieren waarop de overlast minimaal was. Ik kreeg bovendien elke week een nieuwsbrief van ze over de werkzaamheden van die week. Fijn, zo kon ik per week inschatten of ik cliënten of andere betrokken moest informeren.” Rekening houden met de aangrenzende woonwijk was ook belangrijk. Saskia: “Ook wat dat betreft zijn we tevreden over de aanpak van Van Wijnen. Voorafgaand aan het heien, informeerden ze de buurtbewoners. Toen er een klacht kwam, ging de projectleider persoonlijk langs bij de bewoners om zorgen weg te nemen. Van Wijnen was heel benaderbaar. De buurt waardeerde die aanpak en wij ook.”

Samen van A naar B

GGZ Friesland kijkt terug op een fijne bouwperiode. Met de nodige kleine hobbeltjes. “Op de een of andere manier zijn we vergeten om een bestekla in de keukens te plaatsen”, lacht Saskia. “Hoe dom kun je zijn? Wij hebben er niet aan gedacht en ook Van Wijnen had het niet helemaal scherp, ook al hebben zij als bouwer meer ervaring. Zo zijn er nog wel wat dingen die beter hadden gekund. Eén liftdeur draait in een onhandige richting. En er passen geen vier maar slechts drie wasmachines in de wasruimte. Maar verder? We gingen samen in een rechte lijn van A naar B. Als er al een punt van discussie was, loste Van Wijnen het snel op. Er was vertrouwen en openheid, zonder verborgen agenda’s. En er was de nodige humor; we konden een grapje maken met elkaar.”

Prettig wonen in Franeker

Het eindresultaat is om blij van te worden. “We hebben nu een gebouw met comfortabele appartementen waar het voor de cliënten prettig wonen is. Ze maken er echt iets eigens van. Zo heeft één client een boksbal opgehangen, terwijl een ander een tuintje heeft aangelegd. Deze appartementen bieden onze cliënten alles wat ze nodig hebben om weer grip te krijgen op hun leven. Ze zijn hier ontzettend mee geholpen. Onze begeleiders kunnen in deze appartementen bovendien professioneel zorg verlenen.”

Met het project is de kwaliteit van het vastgoed van GGZ Friesland naar een hoger niveau getild. “Het gebouw is geschikt voor multifunctioneel gebruik; de appartementen zijn flexibel aan te passen voor een andere doelgroep. Daarmee zijn ze ook nog eens toekomstbestendig.”

Een onvergetelijk moment tijdens de bouwperiode was het weekend van 11 en 12 maart. In het kader van NLdoet maakten Van Wijnen-medewerkers met een ‘bouwploeg’ van cliënten een houten tafel, bloembakken en een vogelhuisje. “Nog nooit eerder maakte ik mee dat een bouwbedrijf zoiets doet”, blikt Saskia terug. “Een aangename verrassing. Onze cliënten vonden het leuk, en de mensen van Van Wijnen leerden zo de cliënten wat beter kennen. Dat is de soort verbinding waarnaar wij zoeken.”

De menselijke component is in Saskia’s ogen dan ook de grootste toegevoegde waarde van Van Wijnen. “We voelden ons gezien als organisatie, met onze eigen identiteit. Van Wijnen heeft een slogan: Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven. Die mogen ze er in houden, hoor. Vooral dat ‘samen’ hebben we sterk ervaren. We zagen een wezenlijke interesse in degenen voor wie ze bouwden. Van Wijnen nodigde de cliënten zelfs uit om op de bouw te komen kijken. Die interesse voelde als een warm bad.”

Ook op zoek naar de partner voor uw woonzorglocatie?

Neem vrijblijvend contact op met Joan Veenstra, directeur Van Wijnen vestiging Gorredijk: