Bouwen in ziekenhuizen

Zorg

Beheren

Nieuwbouw

Renoveren

Almere

Amsterdam

Flevoland

Lelystad

Van Wijnen Lelystad bouwt in ziekenhuizen

Bouwen in ziekenhuizen: het is een specialisme. Van Wijnen weet dat als geen ander. Van Wijnen Lelystad verzorgt diverse nieuw- en verbouwprojecten in het Amsterdamse OLVG, Amsterdam UMC en het Flevoziekenhuis Almere.

Werken in een ziekenhuis is een specialisme. Bouwen in een ziekenhuisomgeving vraagt een compleet andere visie op je rol als bouwer, zo is de ervaring van projectbegeleider Bons Kramer en vestigingsdirecteur Michiel Terpstra. Michiel: “Natuurlijk, we komen om te bouwen. Maar in deze projecten gaat het vooral om het proces. Om meedenken met de opdrachtgever en flexibel meebewegen als de omstandigheden dat vragen. Het ziekenhuis is de gastheer, wij zijn te gast. En we zijn dienstbaar aan het ziekenhuis. Als je snapt hoe dat werkt, kun je als bouwbedrijf echt iets toevoegen.”

Samenwerking met Flevoziekenhuis, OLVG en Amsterdam UMC

De langste samenwerking van Van Wijnen Lelystad is met het Flevoziekenhuis in Almere. Al ruim tien jaar is Van Wijnen hier verantwoordelijk voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud. “De opdrachten zijn divers”, vertelt Bons. “Van het verplaatsen van een wandje en het bouwen van meerdere buckykamers – röntgenkamers – tot het verbouwen van een OK-complex met MRI-center.”


Van Wijnen Lelystad heeft ook een vruchtbare samenwerking met het Amsterdamse OLVG. Zo’n anderhalf jaar inmiddels. Bons: “Het OLVG heeft een gefaseerde meerjarenplanning voor de verbouw van enkele afdelingen en de bouw van een nieuw OK-complex. De afdelingen draaien intussen gewoon door, maar op een andere plek. In april 2021 zijn we gestart met het bouwen van die tijdelijke huisvesting. Ook gaven we de huidige OK’s een bouwkundige upgrade, zodat ze nog vijf jaar mee kunnen.” En dan is er nog het Amsterdam UMC, waar Van Wijnen sinds kort mee samenwerkt. Daar verbouwde Van Wijnen Lelystad recent drie buckykamers.

Van links naar rechts: Michiel Terpstra, Bert Vlijm, Arnold van der Werff, Edwin de Boer, Bons Kramer

Extra eisen aan bouwen in ziekenhuizen

Bouwen in en aan ruimtes met een medische classificatie stelt extra eisen aan hóe je bouwt. “Veiligheid is prioriteit”, legt Bons uit. “Vloeren moeten geleidend zijn en wanden vrij van bouwaarde, want medische apparatuur kan in gevaar komen bij statische elektriciteit. In buckykamers verwerken we stralingswerend lood in de wanden. Dat betekent ook dat als je een kozijn verplaatst, je moet zorgen dat het lood weer nauwkeurig aansluit. Bij alles wat we doen, staat bovendien een hoge mate van hygiëne voorop; we werken immers in een gebouw waar zich kwetsbare patiënten bevinden. Het werk vraagt discipline en specialistische kennis.”

De patiënt gaat altijd voor

Het primaire uitgangspunt van werken in een zorgomgeving is dat patiëntenzorg altijd voor gaat. “Voor ziekenhuizen is continuïteit belangrijk”, legt Michiel uit. “De Van Wijnen-mensen die hier werken, houden rekening met de unieke omstandigheden in een ziekenhuis. Overlast kun je niet voorkomen, wel beperken. Bijvoorbeeld door aanvoertijden en boortijden af te spreken, of op rustiger tijdstippen te werken. En ook dan moet je flexibel zijn. Als je op een afgesproken tijdstip met je sloophamer bezig bent en iemand van het zorgpersoneel vraagt je vanwege een patiënt te stoppen, dan hou je op. Ook al is het nog vóór achten. En als er ondanks de stofschotten die je hebt geplaatst toch stofvorming optreedt, los je het eerst op. Secuur zijn is enorm belangrijk.”

Overlast beperken in een ziekenhuisomgeving betekent soms ook kiezen voor methodes als geluidsarm heien. Of gebruik maken van ‘stille’ sloopmethodes. Bons: “In het Flevoziekenhuis hebben we in een ruimte naast de OK sloopmateriaal geknipt met een robot. Het duurde wel langer, maar we pasten onze planning aan.”

Michiel Terpstra

Vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad

“De Van Wijnen-mensen die hier werken, houden rekening met de unieke omstandigheden in een ziekenhuis. Overlast kun je niet voorkomen, wel beperken.”

Creatieve oplossingen bedenken

Een ander aspect dat extra aandacht vraagt, is de logistiek. Michiel: “Neem het OLVG, dat ligt in hartje Amsterdam. Voor grote transportmiddelen zijn vergunningen nodig. Dat betekent dat je vooraf moet nadenken hoe je je materiaal op de juiste plek krijgt.” Ook in de ziekenhuizen zelf zijn er logistieke uitdagingen. Bons: “We moeten onze materialen soms middenin het ziekenhuis zien te krijgen. Intussen lopen er wel overal patiënten. Wij denken soms out of the box om een schijnbaar onmogelijke opgave creatief op te lossen. Zo hebben we weleens een klein deel van een achtergevel gesloopt om een alternatieve aanvoerroute te creëren. In het Flevoziekenhuis maakten we een doorgang door een bestaande garage waar alleen personeel kwam. Materiaal hesen we over het dak. Natuurlijk alles in overleg met de gastheer. Het is prettig als je al langere tijd in een ziekenhuis werkt en het gebouw en de mogelijkheden dus goed kent.”

In een vroeg stadium meedenken

Van Wijnen biedt toegevoegde waarde door bij nieuw- of verbouwplannen al in een vroeg stadium met de klant om tafel te gaan. “Ziekenhuizen zijn continu in beweging”, geeft Michiel aan. “Wij leveren graag een bijdrage aan wat ze in de toekomst nodig hebben. Bij ideeën van ziekenhuizen kijken en denken we actief mee. Zeker als we al langer in een ziekenhuis rondlopen, kunnen we al vroeg aandachtspunten of ideeën voor de uitvoering benoemen en geschikte mensen aan de opdracht koppelen. Vaak kunnen we projecten die nog in de toekomst liggen, al vrij nauwkeurig budgetteren. Daarmee creëren we comfort voor een ziekenhuis.”

Door vroegtijdig in een bouwteam met gebruikers, architect, installateur en technische dienst om tafel te gaan, wordt het bouwproces efficiënter, beaamt Bons. “Je weet dan precies welke keuzes en afspraken er zijn gemaakt. Als uitvoerende partij gaan we nadrukkelijk ook met de eindgebruikers in gesprek. Verbouwen we een operatiekamer? Dan willen we precies weten hoeveel personen er werken, hoeveel datapunten en wandcontactdozen er nodig zijn en of de gebruikers een knop, kruk, schildje of sleutel op de deur wensen. We willen het gelijk goed doen. Als wij een OK op vrijdag opleveren, ligt er op maandagmorgen al een patiënt.”

Joke Wymenga

Facilitair manager bij het Flevoziekenhuis

‘Bij Van Wijnen heb ik altijd erg gewaardeerd dat ze vragen stellen: niet alleen aan onze technische dienst, maar ook aan onze artsen. Dan leer je ons kennen en weet je voor welke opgaven we staan of welke wensen we hebben. Om hier te werken moet je een stukje van het Flevoziekenhuis in je hart hebben.’

Verantwoordelijk voor het proces

Een vloeiende samenwerking is cruciaal bij het werken in een ziekenhuis, geeft Michiel aan. “We voelen ons verantwoordelijk voor het complete proces en die basishouding zien we ook bij de vaste installateurs. Bij tegenvallers komen we niet met een meerwerkbon, maar met een oplossing. Als de installateur op een sparing zit te wachten, maken wij ‘m al voordat er een opdracht ligt.” Bons: “We hebben altijd het belang van het ziekenhuis op het oog. Dan laat je een wandje niet wachten, want je weet dat die patiënt volgende week al komt.”

Werken in een ziekenhuis geeft de kans om waarde toe te voegen en dat is precies waar Van Wijnen voor staat. “Het gaat om veel meer dan het project zelf”, besluit Michiel. “We worden onderdeel van het ziekenhuis. Collega’s zelfs. Dát is meer dan bouwen.”

Ook samenwerken? Neem contact met ons op

Michiel Terpstra

Vestigingsdirecteur

m.terpstra@vanwijnen.nl