Ontwikkeling nieuwbouw ‘Baron van Wassenaerpark’ Bennekom

Wonen

Zorg

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Arnhem

Bennekom

Gelderland

Oppervlak
12 hectare
Eenheden
120 grond gebonden woningen, appartementen complex Barones, Zorggebouw
Rol
Ontwikkeling & realisatie
Opdrachtgever
Opella
Architect
Mix Architectuur
Woonoplossing
Vrij Wonen

Van ziekenhuisterrein naar complete woonwijk met zorg

Al tien jaar ontwikkelen en bouwen we samen met zorgdienstverlener Opella en Gebiedsontwikkelaar BPD in het ‘Baron van Wassenaerpark’, het voormalige ziekenhuisterrein, in Bennekom. Opella heeft de wens om hier een complete en gevarieerde woonwijk met voorzieningen en woningen voor jong en oud te realiseren, waaronder woningen voor mensen die tijdelijk of voor langere tijd zorg, ondersteuning en behandeling nodig hebben. Wij ontwikkelden en realiseerden hier de afgelopen jaren 48 appartementen in ‘De Barones’ en zo’n 120 grondgebonden woningen voor verschillende generaties. Als sluitstuk ontwikkelden en realiseerden we dit jaar op het allerlaatste plekje in het park een zorggebouw met meerdere functies. Dat maakt het park en de wijk compleet! Het zorggebouw werd 23 september 2021 opgeleverd door onze vestiging in Arnhem

Grootschalige verpleeghuizen vervangen door kleinschalig wonen

De plannen voor de bouw van het Baron van Wassenaerpark zijn twintig jaar geleden al gestart door Opella. ‘Op dat moment koos Opella ervoor om grootschalige verpleeghuizen te vervangen door kleinschalig wonen, met eigen kamers en verspreid door de regio. De oude manier van zorg met meerdere bewoners op één kamer, paste simpelweg niet meer bij de wensen en eisen van deze tijd. Nu kunnen mensen die intensieve zorg nodig hebben, toch huiselijk en in hun eigen omgeving blijven wonen. Daar zijn de huidige appartementen boven de verpleeghuizen heel geschikt voor. ‘Het zijn betaalbare huurwoningen, geschikt voor mensen met een zorgvraag en met directe zorg van Opella in de buurt’, vertelt Chris Gaasbeek, manager Vastgoed bij Opella.

Zorggebouw Elias

Zorggebouw Elias

Het nieuwe zorggebouw ‘Elias’ heeft als kernfunctie revalidatie, aangevuld met nieuwe voorzieningen en meer plek voor klanten. Elias bestaat uit drie bouwlagen. ‘Op de eerste verdieping vind je 36 kamers voor 40 revalidatieklanten en oefenruimtes voor fysiotherapeuten rond een groot atrium. En op de tweede etage realiseren we 20 kamers voor verpleeghuiszorg. Op de begane grond zijn ontmoetingsruimtes en een restaurant met enkele winkelfaciliteiten. Ook is hier ruimte voor dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen en behandelkamers voor specialisten ouderengeneeskunde(artsen), psychologen en therapeuten van Opella. Zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Opella heeft veel kennis van de behoefte in de markt, daarmee hebben ze een weloverwogen programma samengesteld’, vertelt Evert Stumpel, senior-projectontwikkelaar bij Van Wijnen.

Chris Gaasbeek

Vastgoed manager bij Opella

Van Wijnen bracht de expertise en inzet in ontwikkelen en bouwen die Opella niet in huis heeft. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en ondersteunen ons in het maken van de goede keuzes op diverse gebieden

Van ambitie naar realisatie

Het project vergde goede samenwerking vinden beide mannen. ‘Van Wijnen bracht de expertise en inzet in ontwikkelen en bouwen, die Opella niet in huis heeft. Ze namen hun verantwoordelijkheid voor het proces en ondersteunden ons in het maken van de goede keuzes op diverse gebieden’, vertelt Chris.

‘We hebben intensief overlegd om alle eisen en wensen op tafel te krijgen. Niet alleen over de huisvesting zelf, maar ook over de kwaliteit hiervan. Alle vragen die we konden bedenken hebben we onszelf en Opella gesteld. Zo is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan beleving. Het verblijf voor patiënten moet zo aangenaam mogelijk zijn en ook een beetje als huiselijk voelen. Belangrijk hierbij is daglicht. Hoge ramen in de kamers voor zicht over het park en een groot atrium boven een oefenruimte. Deze oefenruimte is bovendien centraal in het gebouw geplaatst. Niet weggestopt, maar juist als eye-catcher. Revalideren draait immers voor een aanzienlijk gedeelte om oefenen. Dat is nu juist wat hiermee wordt gestimuleerd. Ook hoeven de patiënten niet naar een systeemplafond te staren, maar kozen we voor een strak, wit plafond. Verder vindt Opella het belangrijk dat het gebouw past in de wijk en tegelijk functioneel is. Hier is een goede balans in gevonden’, vult Evert aan.

Zorggebouw Elias

Een toekomstbestendig park

Ook energiezuinigheid was een belangrijke eis voor Opella. ‘We wilden hiervoor graag aansluiting op de bestaande warmte-koude opslag installatie (WKO) in het gebied. Techpartner Croonwolter&dros ontwikkelde hiervoor een collectief energiesysteem. Hierdoor is niet alleen de nieuwbouw energiezuinig, maar ontstaat ook de mogelijkheid om een grote reductie van gasgebruik bij de bestaande gebouwen te realiseren’, vertelt Chris. ‘Ook bij ons staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daar konden we op deze manier goede invulling aan geven’, sluit Evert af.

Zorggebouw Elias

Een fijne, groene buurt voor jong en oud

Het Baron van Wassenaerpark is een fijne, groene buurt voor jong en oud met vele voorzieningen om de hoek. Kenmerkend is veel variatie in de woningen. De monumentale bomen zorgen voor een bijzondere sfeer. Zo bestaan de 120 grondgebonden woningen, die we in de afgelopen jaren ontwikkelden en realiseerden uit rijwoningen, levensloopbestendige woningen, drie- en twee-onder-een-kapwoningen, patiowoningen én vrijstaande woningen. Een compleet scala aan woningen. Samen met de ontwerpen van Theo Verburg Architecten en Buro Poelmans Reesink landschapsarchitectuur  zorgden we ervoor dat de wijk naadloos aansluit op de verschillende zorggebouwen en op de bestaande omgeving. De bebouwing is verweven met een openbaar toegankelijk park met een beweegtuin. Het park is een ontmoetingsplaats voor de gehele buurt, is vrij van doorgaande wegen en heel goed te bereiken via de vele wandel- en fietspaden.

Ook op zoek naar een partner voor de ontwikkeling en nieuwbouw van een complete woonwijk met zorg?

Neem contact op met Evert Stumpel, projectontwikkelaar bij Van Wijnen Arnhem