Vastgoedregie in de praktijk

Zorg

Beheren

Nieuwbouw

Arnhem

Deventer

Gelderland

Tiel

Relatie
Lange termijn samenwerking
Werkzaamheden
Huisvesting en onderhoud
Locaties
Tiel, Wolfheze en Zevenaar
Opdrachtgever
IrisZorg

Vastgoedregisseur IrisZorg

Zorgorganisatie IrisZorg heeft ervoor gekozen om Van Wijnen in te schakelen als vastgoedregisseur om haar complete vastgoedbeheer te outsourcen. Die keuze hebben zij gemaakt om focus te kunnen hebben op hun kerntaak: de zorg voor cliënten met een verslaving.

Outsourcen

In het verleden werd bij IrisZorg veel tijd besteed aan het vergelijken van offertes, het aansturen van leveranciers en het coördineren van meldingen. Het besluit van IrisZorg om outsourcen leverde intern weerstand op, maar het geeft veel rust. De organisatie is efficiënter, de kwaliteit is goed. Per saldo levert de lange-termijn samenwerking met Van Wijnen een kostenbesparing op.

IRISzorg bord met logo

Duurzaamheid in de zorg

Wij hebben specialisme op het gebied van duurzaamheid in de zorg. We inventariseren voor IrisZorg wat er moet gebeuren om te voldoen aan de regelgeving die per december 2019 ingrijpend verandert. En dat gaat verder dan alleen bouwkundig advies. We bekijken ook hoe de zaken met betrekking tot afval, schoonmaak en vervoer geregeld zijn bij IrisZorg. In sommige gevallen zijn zij al verrassend duurzaam bezig, maar er moet ook nog veel gebeuren. De uitdaging zit aan de ene kant in meetbaarheid – de zorginstelling moet bijvoorbeeld aantonen hoeveel energie er verbruikt en opgewekt wordt – en aan de andere kant in het doen van investeringen in zaken die de zorg niet direct beïnvloeden.

Woonkamer

Managementtool

Integraal vastgoedbeheer in de zorg kan alleen succesvol zijn als de samenwerking met IrisZorg en de ketenpartners van Van Wijnen optimaal is ingericht. Naast alle bouwkundig onderhoud voeren we ook het onderhoud uit aan alle installaties en zijn we verantwoordelijk voor de noodzakelijke beheertaken op het gebied van legionella en brandveiligheid. De samenwerking is niet alleen technisch van aard. De partners vertrouwen elkaar, de samenwerking is gelijkwaardig en plezierig. Een gezamenlijke managementtool zorgt voor overzicht. Alle partners houden daarin bij wat de staat van de werkzaamheden is. Ook de opdrachtgever wordt via de tool op de hoogte gehouden en voorzien van inzicht. Bovendien is dit instrument een van meerdere kanten benaderbare database waarin alle wettelijke rapportages zijn opgeslagen.

Dashboard managementtool

Intensief traject

Op de locaties in Tiel, Wolfheze en Zevenaar verleent IrisZorg verslavingszorg aan zowel jongeren als volwassenen. In Tiel verblijven ze gemiddeld twee tot acht weken. ‘Iedereen komt hier in principe uit vrije wil en met een motivatie om te herstellen’, vertelt Jochem. ‘Maar er is natuurlijk ook een noodzaak. Mensen die hier komen zijn ernstig verslaafd aan alcohol, drugs, gamen, gokken of medicatie. Waar mogelijk probeert IrisZorg cliënten eerst ambulant te helpen, zodat ze thuis kunnen verblijven. Als dat niet mogelijk is, nemen wij ze voor een periode op en start een intensief traject. Sommigen kome heel slecht binnen: in een rolstoel, onverzorgd en fysiek tot niks in staat. Dat is heftig. Met name de eerste week is heel zwaar voor hen, omdat de zucht naar middelen dan nog het grootst is.

Plan voor traject na opname

‘Het is ons doel cliënten te helpen “detoxen” en te zorgen dat ze weer grip op hun leven krijgen,’ gaat Jochem verder. ‘Na opname laten we ze niet los. We maken samen met cliënten een plan voor het traject na opname, want dat is het moment dat je weer in je eigen omgeving komt en er allerlei verleidingen op de loer liggen. Het is vaak een wereld van verschil tussen hoe ze hier binnenkwamen en hoe ze weer vertrekken. Laatst nog hadden we een jongen die bijna verwaarloosd binnenkwam en nauwelijks contact maakte. Hij ging na een aantal weken fris de deur weer uit en gaf iedereen een hand om te bedanken. Dat maakt onze dag goed. Die van mij en mijn vijftig collega’s.’

Gio de Greef

Lid raad van bestuur IrisZorg

“Onze corebusiness is zorg leveren. Wij geven onze cliënten grip op hun leven terug. Huisvesting en onderhoud zijn daarbij noodzakelijk kwaad, randzaken.”

Vastgoedregie

Jochem is nauw betrokken bij de begeleiding. Vijf jaar lang werkte hij zelf ‘op de groep’ als sociotherapeut. Dat was nog in het oude onderkomen in Nijmegen. Sinds ruim twee jaar is hij coördinator van de kliniek en is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Samen met de eigen pandbeheerder van IrisZorg was hij ook nauw betrokken bij de verhuizing afgelopen zomer naar Tiel. Van Wijnen coördineerde die verhuizing als vastgoedregisseur van IrisZorg, na verbouwing en herinrichting van het gebouw. Van Wijnen verzorgt ook het onderhoud van het pand en stuurt alle ketenpartners aan, voor onder meer installatiewerk, brandveiligheid en legionellapreventie.

Jochem van den Boomen, coördinator bij IrisZorg

‘Voor ons is die rol van Van Wijnen heel fijn. Het past ook in de visie van IrisZorg. Wij doen waar we goed in zijn en dat is cliënten helpen’

‘Wat niet direct met onze core business te maken heeft, besteden we uit,’ zegt Jochem. ‘Daar hebben we zelf geen omkijken naar en heeft ook als groot voordeel dat we kennis en ervaring binnenhalen van een partij die vastgoed en onderhoud wél als core business heeft. Aan de andere kant is outsourcen soms lastig omdat je bijvoorbeeld geen directe grip hebt op de planning van derde partijen We moeten dus goed met elkaar overleggen. Dat gaat steeds beter. Zelf moeten wij ook duidelijk maken wat prioriteit heeft en wat minder.’

‘De staat van een gebouw heeft invloed op herstel en behandeling van cliënten’

De coördinator van de Tielse kliniek is sowieso blij met de stap die ze qua huisvesting hebben gezet. Het onderkomen in Nijmegen voldeed niet meer aan de wensen en er werd met het oog op de verhuizing alleen het hoognodige geïnvesteerd. ‘De staat van een gebouw heeft direct invloed op het herstel en de behandeling van cliënten,’ zegt Jochem. ‘Continu bouwlieden over de vloer ook. We zijn een zorgorganisatie dat 24/7 in bedrijf is, dus alles moet in overleg en met instemming van de mensen die hier bij ons verblijven. Rust en een duidelijke structuur zijn belangrijk, maar ook het gebruik van materialen. Die moeten tegen een stootje kunnen, want het komt voor dat cliënten fysieke uitbarstingen hebben. Onze huisvesting moet letterlijk en figuurlijk een stabiele factor zijn, waar alles goed geregeld is en waar medewerkers geen omkijken naar hebben. Een gebouw moet ontzorgen, geen zorgen opleveren.’

Positieve blik

Dat het daarmee inmiddels wel goed zit, blijkt uit een rondgang door het gebouw. Er zijn verschillende afdelingen met totaal 11 moderne kamers voor jongeren en 14 voor volwassenen. Ze hebben allemaal een eigen douche en toilet, de woonkamers zijn gezamenlijk. Daarnaast zijn er behandel- en therapiekamers en verschillende lokalen voor creativiteit, muziek en fitness. ‘Die lokalen passen perfect in onze CRA-methodiek’, legt Jochem uit. ‘CRA staat voor Community Reinforcement Approach. Daarmee richten we ons op gedragsverandering om ongewenst gedrag (gebruik) zo veel mogelijk uit te sluiten. We leggen de focus op gezonde activiteiten die positief effect hebben op de korte en lange termijn. Met een positieve blik bekijken we hoe cliënten veranderingen in hun levensstijl of leefomgeving kunnen aanbrengen. Bovendien, een kliniek moet geen negatieve associatie hebben, er mag juist ook ruimte zijn voor leuke dingen. Mensen die bij ons verblijven kunnen hier tig dingen doen die kunnen bijdragen aan hun herstel. Misschien een oude hobby oppakken of juist iets nieuws proberen. Sporten of muziek maken horen daar ook bij. Eigenlijk precies zoals je het thuis ook zou doen. De overgang tussen het leven binnen en buiten de kliniek proberen we zo klein mogelijk te maken.’

fitness

De Greendeal

Samen met zeven andere zorgorganisaties in de regio Apeldoorn, tekende onze klant IrisZorg voor de Green Deal Zorg. ‘Zorginstellingen verbruiken veel energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Bovendien heeft het vastgoed van zorginstellingen vaak een hoog energieverbruik. Er is dus veel winst te behalen’, vertelt Myrthe Broekmaat, projectleider onderhoud & beheer bij Van Wijnen Arhnem, die namens IrisZorg de deal mocht ondertekenen. ‘Naast de wet- en regelgeving waar we hiervoor aan moeten voldoen, gaat IrisZorg nog een stap verder. Zij streven naar de Milieuthermometer Zorg, een certificering van het Milieuplatform Zorg die duurzame bedrijfsvoering zichtbaar maakt en borgt.

Meer weten over IrisZorg? Ga naar https://www.iriszorg.nl/home.