Verbetering en verduurzaming woningen Noorderhoek Sneek

Woningcorporatie

Renoveren

Friesland

Sneek

Aantal woningen
110
Opdrachtgever
Woningcorporatie Elkien

In de wijk Noorderhoek in Sneek verbeterde en verduurzaamde Van Wijnen Gorredijk 110 woningen in opdracht van thuiscorporatie Elkien. Dit onderhoud was hard nodig. Veel bewoners hadden al langere tijd klachten. Onze vaklieden werden dan ook met open armen ontvangen. Al moest er eerst wel vertrouwen van de buurt voor gewonnen worden.

Onderhoud 110 woningen van Elkien

Als de werkzaamheden in Noorderhoek zijn afgerond, kunnen de bewoners weer een frisse start maken in hun vertrouwde woning. Ze hebben dan nieuwe ramen met HR++ glas, mechanische ventilatie, een geïsoleerde gevel en waar nodig nieuw sanitair. In een later stadium volgt van buitenaf nog de vernieuwing van het dak met isolatie, nieuwe dakpannen en zonnepanelen. Dat doet collega-aannemer Jorritsma Bouw, die ook de renovatie van de overige ruim 200 woningen in deze wijk voor zijn rekening neemt.

Bouwman aan het werk bij de renovatie van de wijk Noorderhoek Sneek

Vreugdedansje

Aan de keukentafel in haar woning aan het Spitaal praat bewoonster Riemkje Kloosterman honderduit met bewonersbegeleider Cobie de Roos van Van Wijnen. Riemkje is betrokken bij de wijk, kent zo’n beetje iedereen en nam met enkele andere bewoners ook zitting in de klankbordgroep om de belangen van de buurt te behartigen tijdens de overleggen met Elkien, Van Wijnen en Jorritsma. Haar woning is inmiddels onder handen genomen. ‘Het is heerlijk nu’, roept ze uit. ‘De thermostaat kan zeker vier graden omlaag. Toen ik hier vier jaar geleden kwam wonen, heb ik meteen bij Elkien en de huurdercommissie aangeklopt. Er moest hier echt iets gebeuren in de wijk, het was niet gezond. Het heeft nog een tijd geduurd, maar toen de bouwketen van Van Wijnen vorig jaar geplaatst werden, maakten velen een vreugdedansje. Het ging eindelijk beginnen.’

Riemkje Kloosterman

Bewoner

Er moest echt iets gebeuren in de wijk. Toen de bouwketen van Van Wijnen geplaatst werden, maakten velen een vreugdedansje.’

Vertrouwen winnen

Omdat de buurt al lang wachtte op grootschalig onderhoud van de woningen, was er bij sommige bewoners argwaan ontstaan. ‘Je kunt rustig stellen dat we met een 10-0 achterstand begonnen’, vertelt bewonersbegeleider Cobie de Roos. ‘Ik heb met veel bewoners hier in de wijk koffie gedronken en met hen gepraat. Ik denk dat 95 procent van de bewoners mij inmiddels kent.’ In haar functie is Cobie een duizendpoot. Ze is het luisterende oor namens de bouwlieden en de woningcorporatie, ze is degene die informatiebijeenkomsten organiseert, keukentafelgesprekken voert, aanschuift bij de overleggen met de klankbordgroep, informatiefolders maakt en een hele hoop praktische zaken regelt tijdens de uitvoering van het werk.

‘Voor we konden beginnen, hadden we schriftelijk akkoord nodig van 70 procent van de bewoners. Dat was spannend, want hoewel we de woningen en de wijk mooier komen maken, zat toch niet iedereen te wachten op onze komst. Er was oud zeer in de buurt. En dat had niets met ons te maken. Uitzonderingen daar gelaten is het gelukt om het vertrouwen te winnen door continu zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de wijk. De meesten ervaren dat we iets goeds komen brengen en onze beloftes waarmaken.’

Veel maatwerk

Het liefst willen de timmerlieden van Van Wijnen en de ingeschakelde onderaannemers een zogenoemd ‘treintje’ vormen waarin de werkzaamheden in de woningen elkaar vloeiend opvolgen. Die trein moest even op stoom komen, maar reed daarna op volle snelheid. ‘De huizen zijn aan de buitenkant allemaal gelijk, maar van binnen zijn ze compleet verschillend’, vertelt Cobie. ‘Dat maakte dat we aanvankelijk voor verrassingen kwamen te staan, ook al hadden we alles vooraf goed opgenomen en doorgesproken met de bewoners. Er is hier gewoon heel veel maatwerk nodig en daar hebben we rekening mee gehouden.

Sociale types

Riemkje kreeg ook een nieuw badkamer en toilet, én ging de bouwers na bijna twee weken zelfs een beetje missen toen haar woning klaar was. ‘Het waren hele geschikte mannen; altijd bereid om even mee te denken, een praatje te maken en soms wat extra’s te doen. Ik maakte samen met een buurvrouw snert voor hen, andere bewoners brachten taart of warme broodjes naar de keet. In korte tijd worden ze een beetje in het gezin opgenomen.’ Cobie vult haar aan: ‘We werken hier met collega’s die gewend zijn om in woningen in bewoonde staat aan de slag te gaan. Je hebt sociale types nodig die snappen dat je in het privédomein van mensen komt. Daarvoor heb je inlevingsvermogen nodig en moet je respectvol omgaan met andermans spullen. Tuurlijk, mensen zitten even in rommel van de werkzaamheden. Dat heeft impact en kunnen we ook niet mooier maken dan het is. Het gaat erom hoe je te werk gaat, hoe je in contact bent met de bewoners en hoe je de woning elke dag weer achterlaat.’

Spelletjes

Voor wie dat wil, zijn er zogenaamde ‘rustwoningen’ in Noorderhoek Sneek. Daar kunnen bewoners even hun intrek nemen als hun woning aan de beurt is. Voordat we aan de slag gaan, moeten bewoners er wel zelf voor zorgen dat we overal goed bij kunnen. Cobie regelde daarom onder andere containers waar bewoners gratis hun afval in konden dumpen. Sommige mensen maakten van de gelegenheid gebruik om dan meteen maar eens de zolder flink op te ruimen. De bouwlieden hielpen de bewoners als dat fysiek te belastend was. Ook verplaatsten ze meubels en dekten alles af tegen stof en vuil. En Cobie? Die nam onlangs een oudere dame zelfs een dagje mee naar de modelwoning in de buurt, waar ze samen urenlang spelletjes deden. ‘Ze vond het prachtig’ het kost niets extra en je bezorgt iemand een dag die ze al tijden niet heeft gehad. En ondertussen wordt haar huis verbouwd. Dat maakt mijn werk mooi!’

Cobie de Roos

Bewonersbegeleider

’We kwamen voor de woningen, maar bouwden ook aan de wijk’

Meer harmonie

Wandelend door de wijk zwaaien Cobie en Riemkje naar veel bewoners die vanuit hun woonkamers ook hen hartelijk begroeten. ‘Er is hier in een jaar tijd een hoop veranderd door het avontuur dat we samen hebben beleefd’, zegt Riemkje. ‘Na al het gemor hebben we elkaar nodig gehad en opgebeurd om zover te komen dat er wat gebeurde aan onze woningen. We hebben elkaar veel meer gesproken, het is net of de lucht ervan opgefrist is. Er is meer harmonie.’ Cobie merkt dat ook. Ze kent de doelgroep goed door twintig jaar werkervaring in corporatieland voordat ze bij Van Wijnen in dienst kwam. ‘Ik heb de boosheid en teleurstelling gezien, maar door samen de schouders eronder te zetten, is de sfeer nu veel positiever dan toen we begonnen. Ik ervaar dat mensen blij zijn als ik bij ze kom kijken na afloop van de werkzaamheden. We kwamen hier om de huizen technisch te verbeteren, maar tegelijk hebben we ook gebouwd aan de wijk. Die ligt er nu letterlijk en figuurlijk een stuk mooier bij en ik hoop heel erg dat dat zo blijft.’

Ook woningen renoveren?

Neem contact op met Jeroen van Balen, commercieel directeur Van Wijnen Gorredijk.