Verbouwing ziekenhuis zonder overlast is van levensbelang

Zorg

Renoveren

Arnhem

Samenwerkingsvorm
Alliantie
Uitgedeelde oordopjes
Uitgedeelde oordopjes
Start - Opgeleverd
2018-2022
Opdrachtgever
Reinstate

Rijnstate Arnhem onderging een ingrijpende metamorfose. In een alliantie werkten we – terwijl de zorgverlening door moest gaan – aan de verbouwing van het ziekenhuis dat nu weer klaar is voor jarenlang hoogwaardige behandelingen en zorg.

Verbouwing ziekenhuis

Rijnstate Arnhem is een van de toonaangevende ziekenhuizen in Nederland op het gebied van topklinische kwaliteit. Om die positie te behouden was het noodzakelijk om het ziekenhuisgebouw op een aantal vlakken ingrijpend te verbouwen. Daarnaast moest er uitgebreid worden om alle patiënten te kunnen blijven helpen. Alle werkzaamheden in het ziekenhuis mochten geen moment in gevaar komen of stilliggen als gevolg van de bouwwerkzaamheden. In een alliantie met Rijnstate en Croonwolter&dros zijn we deze grote uitdaging aangegaan.

Wat hebben we gedaan?

Om het totale schuifplan voor alle verbouwingen door het hele ziekenhuis mogelijk te maken, hebben we ondertussen ook nog diverse interim voorzieningen gemaakt.

Communicatie

Erwin van Manen was vanuit Van Wijnen de hoofduitvoerder op de bouw en had nauw contact met de afdelingshoofden van het ziekenhuis: “We hadden elke week realisatieoverleg met een aantal afdelingshoofden. Hierin gaven wij precies aan wat er ging spelen in die week, zodat zij daar op in konden spelen. Deze communicatie is belangrijk om de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Op den duur kenden de afdelingshoofden ons wel, waardoor ze ons snel wisten te vinden.”

Erwin van Manen

Hoofduitvoerder Van Wijnen

“Het creëren van diverse bouwgebieden binnen een bestaand ziekenhuis vraagt veel afstemming. Alle technische plannen moesten afgestemd worden met de omgeving en de gebruiker. Een mooie uitdaging voor het hele team!”

Overlastbeperking

Slopen, heropbouwen en nieuwbouwen terwijl de medewerkers van Rijnstate gelijktijdig de beste zorg leveren en levens redden; dat brengt flinke verantwoordelijkheden met zich mee. Aan de ene kant van de muur werd geopereerd terwijl wij aan de andere kant operationeel bezig waren met sloopwerkzaamheden tijdens de verbouwing van het ziekenhuis. “We creëerden steeds een stuk bouwgebied in een bestaand ziekenhuis en hadden continu interne verhuizingen. Het voorkomen van overlast was van levensbelang en daarom werd in de werkplannen vooraf precies vastgelegd wat er moest gebeuren en hoe we dat zouden doen. Soms deden we ook weekendklussen om overlast te voorkomen”, vertelt Erwin.

Hal wordt gebouwd

Plannen, plannen, plannen

De werkplannen liepen vaak naast elkaar, omdat dit bij de fases ook gebeurde. “We leverden de tweede fase van het Centrum voor Vrouw en Kind tegelijk op met het tweede gedeelte van het Operatie kamer complex. Ondertussen bouwden we tussen de complexen een grote MICU lift voor ambulances met intensive care bedden en startten we tegelijk de nieuwe fase van het Centrum voor Vrouw en Kind op. De vier operatiekamers die we in de andere kant van het ziekenhuis gebouwd hebben, sloten we nog aan op het huidige OKC. Een goede planning is uitermate belangrijk in zulke drukke weken.

van wijnen personeel aan het werk

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden maakten we veel gebruik van het goederen hof. Dit is het logistieke hart van Rijnstate. Erwin vertelt: “Goede begeleiding vanuit de bouw is hierbij van belang. Dit doen we door onze bouwgebieden steeds aan te passen en af te schermen. Daarnaast huren we regelmatig verkeersregelaars in. Al onze werkzaamheden stemmen we af met de omgevingsmanager van Rijnstate.

Onze medewerkers parkeerden niet bij het ziekenhuis, maar bij Burgers Zoo van waaruit met busjes naar het ziekenhuis werd gereden. Dit om de parkeergelegenheden tijdens de verbouwing van het ziekenhuis vrij te houden voor patiënten en bezoekers.

verkeersbegeleider met voertuig