Projecten

Verbouwing ziekenhuis zonder overlast is van levensbelang

Arnhem

Rijnstate Arnhem ondergaat een ingrijpende metamorfose. In een alliantie werken we – terwijl de zorgverlening door moet gaan – aan de verbouwing van het ziekenhuis dat hierna weer klaar is voor jarenlang hoogwaardige behandelingen en zorg.

Samenwerkingsvorm
Alliantie
Uitgedeelde oordoopjes
Ruim 1000
Projectduur
2018-2022
Opdrachtgever
Rijnstate

Verbouwing ziekenhuis

Rijnstate Arnhem is een van de toonaangevende ziekenhuizen in Nederland op het gebied van topklinische kwaliteit. Om die positie te behouden is het noodzakelijk om het ziekenhuisgebouw op een aantal vlakken ingrijpend te verbouwen. Daarnaast moet er uitgebreid worden om alle patiënten te kunnen blijven helpen. Alle werkzaamheden in het ziekenhuis mogen geen moment in gevaar komen of stilliggen als gevolg van de bouwwerkzaamheden. In een alliantie met Rijnstate en Croonwolter&dros zijn we deze grote uitdaging aangegaan.

Het plan betreft de verbouw en nieuwbouw van operatiekamers, het herinrichten van de intensive care en hartkatheterisatiekamers, de bouw van een nieuw Vrouw Kind Centrum (Zuidoost-vleugel) en het intern kaal slopen en herinrichten van de psychiatrische afdeling. Begin 2018 zijn we begonnen met de verbouwing van het ziekenhuis en begin 2022 moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Nu rust ons alleen nog de laatste fase van het Vrouw Kind Centrum, waar we inmiddels begonnen zijn met het intern kaal slopen. Daarnaast leveren wij binnenkort nog een aantal operatiekamers en een MICU lift(Mobiele Intensive Care Unit) op. Tot slot gaan wij dit jaar nog een deel van het OK-gebied afronden met een operatieve opname afdeling en kantoren.

Communicatie

Erwin van Manen is vanuit Van Wijnen de hoofduitvoerder op de bouw en heeft nauw contact met de afdelingshoofden van het ziekenhuis: “We hebben elke week realisatieoverleg met een aantal afdelingshoofden. Hierin geven wij precies aan wat er gaat spelen in die week, zodat zij daar op in kunnen spelen. Deze communicatie is belangrijk om de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Inmiddels kennen de afdelingshoofden ons wel, waardoor ze ons snel weten te vinden.”

“Het creëren van diverse bouwgebieden binnen een bestaand ziekenhuis vraagt veel afstemming. Alle technische plannen moeten afgestemd worden met de omgeving en de gebruiker. Een mooie uitdaging voor het hele team!”

Erwin van Manen, Hoofduitvoerder Van Wijnen

Overlastbeperking

Slopen, heropbouwen en nieuwbouwen terwijl de medewerkers van Rijnstate gelijktijdig de beste zorg leveren en levens redden; dat brengt flinke verantwoordelijkheden met zich mee. Aan de ene kant van de muur wordt geopereerd terwijl wij aan de andere kant operationeel bezig zijn met sloopwerkzaamheden tijdens de verbouwing ziekenhuis. “We creëren steeds een stuk bouwgebied in een bestaand ziekenhuis en hebben continu interne verhuizingen. Het voorkomen van overlast is van levensbelang en daarom wordt in de werkplannen vooraf precies vastgelegd wat er moet gebeuren en hoe we dat doen. Soms doen we ook weekendklussen om overlast te voorkomen”, vertelt Erwin.

Plannen, plannen, plannen

De werkplannen lopen vaak naast elkaar, omdat dit bij de fases ook gebeurt. “We leveren de tweede fase van het Vrouw Kind Centrum tegelijk op met het tweede gedeelte van het Operatie kamer complex. Ondertussen bouwen we tussen de complexen een grote MICU lift voor ambulances met intensive care bedden en starten we tegelijk de nieuwe fase van het Vrouw Kind Centrum op. De vier operatiekamers die we in de andere kant van het ziekenhuis gebouwd hebben, sluiten we nog aan op het huidige OKC. Een goede planning is uitermate belangrijk in zulke drukke weken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden maken we veel gebruik van het goederen hof. Dit is het logistieke hart van Rijnstate. Erwin vertelt: “Goede begeleiding vanuit de bouw is hierbij van belang. Dit doen we door onze bouwgebieden steeds aan te passen en af te schermen. Daarnaast huren we regelmatig verkeersregelaars in. Al onze werkzaamheden stemmen we af met de omgevingsmanager van Rijnstate.

Onze medewerkers parkeren niet bij het ziekenhuis, maar bij Burgers Zoo van waaruit met busjes naar het ziekenhuis wordt gereden. Dit om de parkeergelegenheden tijdens de verbouwing van het ziekenhuis vrij te houden voor patiënten en bezoekers

Andere projecten

Meer dan bouwen