Projecten

Verbouwing ziekenhuis zonder overlast is van levensbelang

Arnhem

Rijnstate Arnhem ondergaat een ingrijpende metamorfose. In een alliantie werken we – terwijl de zorgverlening door moet gaan – aan de verbouwing van het ziekenhuis dat hierna weer klaar is voor jarenlang hoogwaardige behandelingen en zorg.

“Er wordt keihard samengewerkt om het ontwerp tot uiting te laten komen. Dat vergt veel flexibiliteit van ons allemaal. De eindtekeningen zien er heel mooi uit, dus iedereen weet waarvoor we het doen.”

Karola Cats, Projectmanager vernieuwbouwprojecten Rijnstate

Samenwerkingsvorm
Alliantie
Uitgedeelde oordoopjes
Ruim 1000
Projectduur
2018-2021
Opdrachtgever
Rijnstate

Verbouwing ziekenhuis

Rijnstate Arnhem is een van de toonaangevende ziekenhuizen in Nederland op het gebied van topklinische kwaliteit. Om die positie te behouden is het noodzakelijk om het ziekenhuisgebouw op een aantal vlakken ingrijpend te verbouwen. Daarnaast moet er uitgebreid worden om alle patiënten te kunnen blijven helpen. Alle werkzaamheden in het ziekenhuis mogen geen moment in gevaar komen of stilliggen als gevolg van de bouwwerkzaamheden. In een alliantie met Rijnstate en Croonwolter&dros zijn we deze grote uitdaging aangegaan.

Het plan betreft de verbouw en nieuwbouw van operatiekamers, het herinrichten van de intensive care en hartkatheterisatiekamers, de bouw van een nieuw Vrouw Kind Centrum (Zuidoost-vleugel) en het intern kaal slopen en herinrichten van de psychiatrische afdeling. Begin 2018 zijn we begonnen met de verbouwing van het ziekenhuis en eind 2021 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

“Bouwen kan niet zonder overlast van geluid, stof of trillingen. Maar door de timing goed af te stemmen, kunnen we toch rekening houden met elkaar.”

Vincent Huigen, Hoofduitvoerder Van Wijnen

Communicatie

“We overleggen ontzettend veel tijdens de verbouwing ziekenhuis. Het ontwerpoverleg is bijvoorbeeld van groot belang omdat het ontwerp vaak moet worden bijgesteld. Daarnaast is er een tweewekelijks praktisch bouwoverleg en een tweewekelijks voortgangsoverleg. Naast de geplande momenten weten de verschillende partijen elkaar goed te vinden. Er is veel begrip voor elkaars belangen, maar ook van de gebruikers die de complexe situatie begrijpen”, vertelt Karola.

Overlastbeperking

Slopen, heropbouwen en nieuwbouwen terwijl de medewerkers van Rijnstate gelijktijdig de beste zorg leveren en levens redden; dat brengt flinke verantwoordelijkheden met zich mee. Aan de ene kant van de muur wordt geopereerd terwijl wij aan de andere kant operationeel bezig zijn met sloopwerkzaamheden tijdens de verbouwing ziekenhuis. Het voorkomen van overlast is van levensbelang en daarom wordt in de werkplannen vooraf precies vastgelegd wat er moet gebeuren en hoe we dat doen.

Bereikbaarheid

De staalconstructie waarop operatiekamers worden gebouwd was een logistieke uitdaging. De constructie is gebouwd over de goederentoegang naar het ziekenhuis, deze moet op ieder moment van de dag bereikbaar blijven. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat er te allen tijde tenminste één baan vrij is voor ambulances.

Onze medewerkers parkeren niet bij het ziekenhuis, maar bij Burgers Zoo van waaruit met busjes naar het ziekenhuis wordt gereden. Dit om de parkeergelegenheden tijdens de verbouwing van het ziekenhuis vrij te houden voor patiënten en bezoekers.

Andere projecten

Meer dan bouwen