Verduurzamen 5.500 woningen voor Rochdale

Wonen

Woningcorporatie

Renoveren

Amsterdam

In samenwerking
met Rochdale
Opdrachtgever
Rochdale
Labelsprongen
van F&G naar B
Aantal woningen
5500

Voor woningcorporatie Rochdale en haar huurders verduurzamen we ruim 5.500 woningen in de regio Amsterdam. Woningen die oorspronkelijk label F of G hadden gaan naar een gemiddeld energielabel B en waar mogelijk nog hoger. Dit biedt huurders meer wooncomfort en lagere energielasten. Het maakt de woningen klaar voor de toekomst. Deze grootschalige verduurzaming voeren we uit in een ketensamenwerking met Logchies en Weijman.

Comfort omhoog energieverbruik omlaag

Eind 2016 ging Rochdale de ketensamenwerking aan met Logchies, Weijman en Van Wijnen. Met het oog op een jarenlange samenwerking, waarin we Rochdale van A tot Z ontzorgen. Want verduurzamen van bestaand bezit staat hoog op de agenda en net als veel andere woningcorporaties werkt ook Rochdale hier hard aan. Gestimuleerd door uitgesproken ambities van de overheid die bepalen dat in 2021 alle corporatiewoningen gemiddeld energielabel B moeten hebben en dat in 2050 de gebouwde omgeving energieneutraal moet zijn.

Slimmer en goedkoper door ketensamenwerking

Rochdale kiest bewust voor werken in een ketensamenwerking. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen kostenvoordelen behaalt. Wij zijn daar groot voorstander van en werken graag op deze manier. Van de 5.500 te verduurzamen woningen werd gestart met een pilot van 1.500 woningen, verdeeld over verschillende locaties in de regio Amsterdam. We evalueren continu met Rochdale en de overige marktpartijen hoe het tot nu toe verloopt.

Remi van der Pol, planvoorbereider van Van Wijnen, legt uit wat dit project bijzonder maakt: “De rol van Van Wijnen is het begeleiden van het gehele proces van planvorming tot aan communicatie, oplevering, nazorg en subsidies. We ontzorgen Rochdale volledig bij hun vastgoedbeheer en de verduurzaming daarvan. We werken samen met de co-makers die verantwoordelijk zijn voor het meerjaren onderhoud. Met hun kennis over het vastgoed en het meerjaren onderhoudsplan, adviseren we hoe en wanneer de energetische verbeteringen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.”

“Straks hebben we weer een mooie flat met appartementen die een stuk energiezuiniger zijn. Dat is fijn voor de energierekening en natuurlijk voor het milieu.”

Verduurzamen: niet één oplossing

De diverse locaties waar we werken, vragen allemaal een eigen aanpak. Per locatie zijn er andere maatregelen nodig om de gewenste verduurzaming te realiseren. Maar de technische oplossingen op papier komen niet altijd overeen met de praktijk. We voeren de werkzaamheden uit terwijl de huurders de woningen bewonen. De situatie die je aantreft bij bewoners is dan overal anders. Remi vertelt daarover: “We komen bijvoorbeeld bij ouderen die afhankelijk zijn van thuiszorg. Daarvan kun je niet verwachten dat ze hun zolder even leeghalen zodat wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Of bewoners die beperkt Nederlands of Engels spreken, daar valt moeilijker mee te communiceren. Dat brengt uitdagingen met zich mee die in traditionele nieuwbouw niet aan de orde zijn. Maar juist de uitdaging ook voor deze huurders hun woning op te knappen, geeft veel voldoening.”