Projecten

Vernieuwing van de stad met 133 woningen

Amersfoort

Het Amersfoortse Hogekwartier wordt volledig vernieuwd. In opdracht van de Alliantie Ontwikkeling realiseren we 133 woningen. Dankzij deze nieuwbouw in Amersfoort wordt een oude wijk volledig vernieuwd.

“Dit wordt een heerlijke plek voor veel nieuwe bewoners.”

Chris Oranje Projectleider

Aantal woningen
133
Zonnepanelen
400+
Stadsvernieuwing Hogekwartier
ca. 800 woningen
Opdrachtgever
de Alliantie Ontwikkeling, Hilversum
Architect
LEVS Architecten, Amsterdam

Vernieuwing van de stad Amersfoort

De ontwikkeling van Hogekwartier is onderdeel van het plan ‘Amersfoort Vernieuwt’. Het leven in de wijken op veel gebieden prettiger maken, dat is de ambitie. De 133 woningen bieden plek aan een diverse groep nieuwe bewoners. Woningcorporatie de Alliantie neemt er namelijk 40 af om te verhuren aan mensen die recht hebben op een sociale huurwoning. Een belegger koopt er 20 voor verhuur in het middeldure segment en 40 woningen zijn verkocht aan particulieren. De overige 33 appartementen met gemeenschappelijke ruimten worden aangepaste zorgwoningen voor cliënten van Stichting Amerpoort.

Deze diversiteit aan typen woningen en de gevarieerde doelgroep zorgt straks voor een leefbare wijk waar men prettig kan wonen.

Behalve deze 133 woningen die wij realiseren, bestaat het Hogekwartier uit acht velden. Hier worden in totaal 400 huurwoningen (36% sociale huur) en 430 koopwoningen gebouwd. Daarnaast komt er ook 600m2 ruimte beschikbaar voor ondernemers. Meer informatie hierover is te vinden op: www.hogekwartier.nl

Een heerlijke plek

Projectleider Chris Oranje kijkt trots uit over de bouwplaats. Hij geeft aan dat er met name bij de start van het project behoorlijke druk achter zat. “De damwanden werden al gezet aan de ene kant van de bouwplaats, terwijl ze aan de andere kant net klaar waren met slopen. Alle betrokken partijen hadden zo hun eigen reden om snel te starten. Dat kwam ons ook goed uit gezien de capaciteitsdruk bij onderaannemers en leveranciers.”

Chris is blij dat er in het voortraject duidelijke keuzes zijn gemaakt. “Je wilt voorkomen dat je ter plekke alsnog moet overleggen over eerder gemaakte beslissingen.” Wanneer je werkt voor vier verschillende afnemers is het vanzelfsprekend dat iedere klant zijn eigen wensen heeft en deze kenbaar maakt. Er samen uitkomen en voor een uitwerking kiezen waarin iedereen zich goed kan vinden is dan een uitdaging. Maar dat is hier goed gelukt. “We zetten hier een prachtig gebouw neer en maken de stad weer een beetje mooier. Voor veel mensen wordt dit een heerlijke plek om te wonen.”

“We zetten hier een prachtig gebouw neer en maken de stad weer een beetje mooier. Voor veel mensen wordt dit een heerlijke plek om te wonen.” 

Chris Oranje, projectleider Van Wijnen

Puzzelen

In gesprek met hoofduitvoerder Peter Hasselaar vertelt hij dat het project een mooie uitdaging is. “Op zo’n grote bouwplaats lopen er straks toch wel een man of 100 tot 130 rond. Het is soms best even puzzelen, zo moet bijvoorbeeld een deel van de keten straks verplaatst worden.” De bouwplaats is omringt door woningen en een drukke toegangsweg naar het centrum. “We zien erop toe dat alles veilig verloopt. In de wijk zitten bijvoorbeeld scholen dus met fietsende kinderen en andere voorbijgangers moet je daar extra alert op zijn. Met name wanneer een leverancier met een trailer de bouwplaats op draait.”

Andere projecten

Meer dan bouwen