Verstevigen, verduurzamen, vernieuwen Ten Post

Geen categorie

Renoveren

Groningen

Ten Post

Het Groningse dorp Ten Post heeft een droom: het eerste energieneutrale dorp van Nederland worden in 2025 met ruim 300 gasloze woningen, die op en top geïsoleerd zijn en aangesloten op een eigen collectieve energievoorziening. Het dorp wil hiermee een positieve draai geven aan de aardbevingsproblematiek, waardoor alle woningen de komende jaren hoe dan ook verstevigd of nieuwgebouwd moeten worden. Van Wijnen heeft een masterplan gemaakt om de duurzame ambitie van Ten Post te verwezenlijken.

Het is een enorme kans en een unieke ambitie’, zegt Victorine de Graaf, vestigingsdirecteur van Van Wijnen Groningen. Daags nadat ze in januari 2021 met haar collega’s het masterplan Ten Post tijdens een online-uitzending aan de bewoners heeft gepresenteerd, wervelt ze aan de telefoon nog van enthousiasme. Hoewel het plan een vertaling is van de wensen en doelen van het dorp en de gemeente zelf – en dus niet helemaal als verrassing komt – gaat het nu om de praktische uitvoering ervan. Ze is blij met de positieve reacties die ze krijgt uit het dorp en hoopt dat zoveel mogelijk dorpsbewoners willen meedoen. ‘Het liefst allemaal natuurlijk, daar gaan we voor.’

Vragen

Indien u als dorpsbewoner persoonlijk in gesprek wilt gaan, kunt een afspraak maken met Franz Barkhuijsen, sociaal bouwbegeleider bij Van Wijnen. Franz is bereikbaar op 06-20844383 of via f.barkhuijsen@vanwijnen.nl voor het inplannen van een afspraak in de Postkoamer. Uiteraard kunt ook zonder afspraak langskomen, wel is dan de kans aanwezig dat Franz op dat moment niet beschikbaar is. Op maandag- en donderdagmiddag en op dinsdag- en woensdagochtend is Franz aanwezig in de Postkoamer.

Heeft u vragen over uw Versterkingsadvies of een in het verleden uitgevoerde opname? Neem dan contact op met uw bewonersbegeleider bij NCG.
• Heeft u vragen over de Bouwimpuls of Praktijkaanpak? Neem dan contact op met uw bewonersbegeleider bij Bedrijfsbureau Bouwimpuls.
• Heeft u vragen over de subsidie van € 30.000,-? Neem dan contact op met de Gemeente Groningen. Hiervoor kunt u mailen naar: versterkenenvernieuwen@groningen.nl.
• Heeft u vragen over het warmtenet of wilt u meer weten over de samenwerking tussen Ten Post en Van Wijnen? Neem dan contact op met Dorpsbelangen. Hiervoor kunt u mailen naar: dorpsbelangentenpost@hotmail.com.

Nieuwsbrief

Regelmatig informeren wij de inwoners van Ten Post via een nieuwsbrief over de laatste stand van zaken. De nieuwsbrieven kunt u hieronder terug lezen.

Nieuwsbrief-1-Ten-PostDownloaden
Nieuwsbrief-Ten-Post-2Downloaden
Nieuwsbrief-Ten-Post-3Downloaden
Nieuwsbrief-4-Ten-PostDownloaden

Verstevigen, verduurzamen, vernieuwen

In grote lijnen gaat het hierom. Ten Post is een klein dorp in een mooi landelijk gebied tussen de stad Groningen en Delfzijl. Aardbevingsgebied dus, veroorzaakt door decennialang grootschalige gaswinning in die regio. Vele duizenden woningen hebben schade en moeten daardoor verstevigd worden of zelfs afgebroken en herbouwd om veilig bewoonbaar te zijn voor de toekomst. In Ten Post worden alle woningen onder handen genomen: 150 woningen zijn door de minister aangewezen voor sloop/nieuwbouw en 180 woningen moeten worden versterkt. Deze enorme operatie is als kans opgevat om het dorp meteen te verduurzamen. Van Wijnen is met die ambitie aan de slag gegaan en heeft nu een plan gemaakt, samen met Arcadis en Archipunt, voor het verstevigen, verduurzamen en vernieuwen van de woningen in Ten Post.

‘We hadden al een sterke band met Ten Post’, zegt Victorine de Graaf. ‘Een aantal jaren geleden hebben wij De Postkoamer, het oude postkantoor van Ten Post, overgenomen en samen met Urgenda gerenoveerd en verduurzaamd en met Quakeshield aarbevingsbestendig gemaakt. De komende tijd is dat huis ook het middelpunt van de plannenmakerij, waar bewoners terecht kunnen voor informatie en met eigen ogen kunnen zien wat we ook met hun woning kunnen doen. Een soort modelwoning dus.’ Zelf was De Graaf in haar vorige baan bij de Hanzehogeschool bovendien al betrokken in een denktank voor een energieneutraal Ten Post. Bij Van Wijnen bleef ze meedenken en vroeg ze de andere aannemers in de zogenoemde Bedrijfsbureau BI – de zes grote bouwbedrijven die de versterkingsoperatie in Groningen moeten versnellen – of Van Wijnen heel Ten Post onder zijn hoede mocht nemen. ‘Het is al met al een mooie samenloop van omstandigheden’, zegt De Graaf. ‘Wij hebben Ten Post als het ware geadopteerd. Het past heel erg bij Van Wijnen dat wij samen met het dorp op een alternatieve manier heben gekeken naar een grote maatschappelijke opgave. Parallel aan de versterkingsoperatie kunnen we extra economische en duurzame waarde geven aan het dorp. De lat hebben we hoog gelegd. Misschien wel te hoog, maar dat heb je nodig om grote stappen te zetten. Daar word je creatiever en inventiever van.’

Tweedeling voorkomen

Victorine de Graaf hoopt dat alle huishoudens in Ten Post kiezen voor deze individuele route en Van Wijnen kiezen als aannemer. Dat is de weg om de duurzame droom van het dorp te verwezenlijken, ook al mogen de huiseigenaren van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ook een individuele route bewandelen voor de versteviging van hun huis en een eigen aannemer selecteren. De Graaf ziet veel voordelen om te kiezen voor één partij. ‘Met één bouwer in het dorp houd je de bouwstromen veel beter beheersbaar, wat veiliger is dan een hoop extra verkeersbewegingen van verschillende aannemers. Ook in de communicatie kun je eenduidiger zijn en de informatievoorziening beter coördineren. Bovendien kun je in een collectief vaak meer doen door inkoopvoordelen. Maar het belangrijkst is dat we met een integrale aanpak een tweedeling in het dorp voorkomen. Zonder het doel van Ten Post Energieneutraal 2025 zou die ontstaan omdat de Nye Buurt door sloop en nieuwbouw wordt voorzien van nul-op-de-meter-woningen en de overige woningen die in aanmerking komen voor alleen versterking niet profiteren van verduurzaming. Wij gaan voor een complete aanpak van die woningen, dus versterken en verduurzamen.’ Archipunt werkt met Van Wijnen samen op dit punt. Zij maken per individueel huis een verduurzamingsvoorstel. Met dit voorstel kunnen bestaande woningen toekomstbestendig gemaakt worden als het om energiegebruik gaat. Het streven is het verminderen van energiegebruik en fossiele brandstoffen, door toevoegen van extra isolatie en inzet van fossielvrije energievoorzieningen.

Het liefst wil Van Wijnen in Ten Post alle ruim 300 woningen gasloos maken, met het streven naar energieneutraal. De woningen worden ook plug&play gerealiseerd ter voorbereiding op een eigen energievoorziening van het dorp. Er wordt door Arcadis onderzoek gedaan naar een eigen warmtenet en zelfs naar de aanleg van een eigen zonne- en windweide op de voormalige NAM-locatie in Ten Post. De focus van Van Wijnen ligt in eerste instantie op de 180 woningen die verstevigd en verduurzaamd moeten worden en die Van Wijnen hoopt via de Bedrijfsbureau BI te kunnen uitvoeren. De sloop en nieuwbouw van de 150 woningen in de Nye buurt is voor het totaalplan van Van Wijnen ook opgenomen, maar dat deel moet eerst door de gemeente en NCG aanbesteed worden.

De focus van Van Wijnen ligt in eerste instantie op de 180 woningen die verstevigd en verduurzaamd moeten worden en die Van Wijnen hoopt, naast de woningen via Bedrijfsbureau-BI, binnen het traject – Eigenaar kiest Bouwer – te kunnen uitvoeren. De sloop en nieuwbouw van de 150 woningen in de Nye buurt is voor het totaalplan van Van Wijnen ook opgenomen, maar dat deel moet eerst door de gemeente en NCG aanbesteed worden.

‘Morgen starten’

De Graaf: ‘Als we groenlicht krijgen van de NCG kunnen we morgen beginnen met de opnames in de woningen. Van elk huis maken we een scan en een uitvoeringsplan waarin we aangeven wat nodig is om te versterken, vernieuwen en te verduurzamen. Het is streven is om energieneutraal te worden en daar baseren we ons plan ook op. Denk aan isolerende maatregelen, installatiewerk en het plaatsen van zonnepanelen. In stapjes van 7.000 euro werken we de mogelijkheden uit. Bewoners kunnen dan zien wat ze extra aan hun woning kunnen doen met elke extra stap. Voor een groot deel van de verduurzaming ontvangen de bewoners subsidie. Met gemiddeld 45.000 euro per woning ben je denk ik een heel eind, maar dat hangt natuurlijk af van de individuele wensen en financiële mogelijkheden.’

Als er gestart kan worden, dan gaat Van Wijnen eerst aan de slag met een pilot van een kleine groep woningen. Daarmee wordt getest of de voorbereiding en uitvoering geschikt is voor de overige woningen in Ten Post. Het doel is om daarna groepen van tien tot dertig woningen te clusteren en volgens een logische clusterverdeling als bouwkaravaan door het dorp te trekken. Een half jaar na de eerste opnames kan de bouw starten, denkt Victorine de Graaf. En het hele dorp eind 2025 energieneutraal opleveren is ook zeker haalbare kaart. ‘Het is een superspannend project’, zegt ze. ‘Ik krijg er ontzettend veel energie van. Van een groot aantal mensen weten we al dat ze absoluut mee gaan doen. Het zou mooi zijn als die ambitie zich door het hele dorp als een olievlek uitbreidt. Ik ben zelf een heel pragmatisch persoon en vind dat elke stap mooi meegenomen is. Maar het wordt een doorslaggevend succes als het dorp tevreden is. Tijdens onze gesprekken aan de Dorpstafel is de wens al eens uitgesproken om Ten Post het Disney van de energiewereld te laten worden. Nou, bij die droom sluit ik ons bedrijf graag aan.’

Samen met Dorpstafel

Jan Klerken legt uit waarom de Dorpstafel van Ten Post met Van Wijnen in gesprek is gegaan. “Tot nu toe verloopt de versterkingsopgave traag. Anno 2021 zijn er nog 150 woningen in Ten Post die nog niet opgenomen zijn in de planning van de NCG. Hierover hebben wij aan de bel getrokken bij de NCG en de gemeente door een brief te sturen. Hierop hebben wij antwoord gekregen. Als het ons lukt als dorp om met alle dorpsgenoten van Ten Post ons te mobiliseren, dus alle inwoners van Ten Post, dan is het mogelijk om in een speciaal programma toch alle individuele huizen mee te nemen in het versterkingsprogramma. Samen met Van Wijnen hebben we hier het masterplan voor bedacht en dit nu gedeeld met iedereen in het dorp.

Informatiebijeenkomst inwoners Ten Post

Voor inwoners van Ten Post organiseerden wij samen met Arcadis en Archipunt een online bijeenkomst om dorpsbewoners te informeren over het Masterplan dat wij samen met de Dorpstafel hebben geschreven. In het Masterplan wordt de route naar een energieneutraal, aardgasvrij en aardbevingsbestendig dorp omschreven. De informatiebijeenkomst van 13 januari kunt u terugkijken:

Tijdens en na de uitzending hebben wij diverse vragen ontvangen. De antwoorden op deze vragen kunt u nalezen in het document QA Ten Post.

QA-Ten-Post-2Downloaden

In de Q&A Ten Post en in de uitzending wordt gerefereerd naar het masterplan. Het masterplan kunt u hieronder downloaden.

Masterplan-Ten-PostDownloaden

wuhjjhjh

adwdwjjj

adawd awdw aw ad wdawd