Villapark De Bousberg

Wonen

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Landgraaf

Limburg

Aantal
58 woningen, 20 bouwkavels en 23 projectwoningen
Opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling
Bouwperiode
Fase 3-4 start medio 2022
Duurzaamheid
Woningen zijn gasloos

Jarenlang was De Bousberg een bekend en populair recreatiegebied. Het reeds in ontwikkeling zijnde plangebied omvat het terrein van het voormalige vakantiepark de Bousberg. Middenin de Limburgse natuur ontwikkelt Van Wijnen in vier fases Villapark De Bousberg. Het plan bestaat uit 24 woningen en 9 bouwkavels in een parkachtige setting, waarvan de woningen volledige levensloopbestendig zijn. Tijdens fase 3 en 4 komen daar nog eens 34 woningen, 11 kavels en 23 projectwoningen bij.

De drie ontwerpvarianten van de villa’s zijn een ontwerp van Huiswerk Architecten, Bedaux de Brouwer Architecten en Wauben Architecten. Het bijzondere is dat in de woningen een bodemwarmtepomp is toegepast. Deze bodemwarmtepomp zorgt voor extra woonkwaliteit, want deze heeft ook de functie om tijdens de hete zomerdagen de woning te koelen. De warmtepomp maakt de woning volledig gasloos. De woningen van fase 3 en 4 zijn ontworpen door Wauben architects en krijgen een lucht water warmtepomp.

De Bousberg Landgraaf

De natuur als basis

De locatie is nabij de Brunssummerheide gelegen. Het bestaande landschap heeft de vormen en de inrichting van het plan bepaald. Voor het openbaar gebied is een landschapsplan opgesteld, waardoor de aanwezige flora en fauna zoveel als mogelijk versterkt wordt. Bodem bedekkende en dichte begroeiingen, hagen en bomen zijn het leefgebied van kleine algemeen voorkomende zoogdieren. De al aanwezige bomen, bleven behouden. Die zijn namelijk samen met de hagen en de middelhoge begroeiingen het thuis voor broedvogelsoorten. De holten van de bomen zijn verblijfplaatsen voor vleermuizen en het park dient als foerageergebied. De natuurlijk ontwikkelde vegetatie met schrale delen, gras-/kruidenvegetaties en hoger opgaand struweel, dat in het westen van het plangebied is ontstaan, blijft zoals het zich gevormd heeft. Dit is namelijk het leefgebied voor de hagedis, hazelworm en de mogelijk aanwezige rugstreeppad. Onderdeel van het landschapsplan is ook een beschrijving van het beheer en onderhoud van het park. Hierin wordt beschreven in welke perioden de flora geknipt of gemaaid mag worden, waardoor rekening gehouden wordt met (onder ander broedperioden van) de aanwezige fauna.

Alle eigenaren van de woningen en bouwkavels zijn ook eigenaar van het gemeenschappelijk gebied door middel van een coöperatieve vereniging. Elke eigenaar betaalt een bijdrage aan de coöperatie voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Van Wijnen blijft bij fase 1 en 2 tot 2025 verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het gemeenschappelijk gebied.