Wijkvernieuwing Het Eiland Sneek

Wonen

Woningcorporatie

Nieuwbouw

Friesland

Gorredijk

Sneek

Sloop
322 verouderde huizen
Nieuwbouw
380 nieuwe woningen
Fasen
6
Bijzonder
Circulaire sloop

Op Het Eiland in Sneek vindt de komende jaren een wijkvernieuwing plaats. In totaal worden 322 verouderde huizen gesloopt en vervangen door 380 moderne, sociale huurwoningen. Het project duurt tot minimaal 2030.

Woningen Het Eiland Sneek

Wijkvernieuwing

Gemeente Súdwest-Fryslân en de woningcorporaties Elkien en Accolade trekken samen op bij de wijkvernieuwing van Het Eiland in Sneek. Elkien sloopt 322 verouderde huizen en bouwt er 380 nieuwe woningen voor terug.

In het najaar van 2024 starten we met het bouwen van de eerste 33 nieuwe woningen. Fijn Wonen produceert deze woningen in de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Ze zijn bestemd voor 1- en 2-persoonshuishoudens. In de volgende fase komen maatwerkwoningen. Van Wijnen Gorredijk bouwt deze woningen.

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft het voornemen om van Het Eiland een aardgasvrije wijk te maken. De gemeente wil graag de nieuwbouw en alle andere woningen op Het Eiland aansluiten op een warmtenet. Zo kan Het Eiland van het aardgas af en de eerste aardgasvrije wijk van Sneek worden.

Peter van de Weg

Directeur-bestuurder Elkien

“Bij Elkien kijken we niet alleen naar vandaag, maar ook naar de toekomst. We willen bouwen aan een betere wereld. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Door te kiezen voor het circulair slopen van Het Eiland in plaats van traditioneel dragen we hier aan bij. Want we vinden niet alleen de behoeften van onze bewoners belangrijk, maar ook de toekomst van onze planeet. Daarom hebben we gekozen voor de samenwerking met New Horizon. Zij ontmantelen gebouwen met als doel zo veel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. Niet slopen maar oogsten dus.”

Circulaire sloop

Elkien koos voor het circulair slopen van de verouderde woningen op Het Eiland. Van de materialen die vrijkomen, worden nieuwe grondstoffen gemaakt. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom kijkt Elkien naar duurzame alternatieven en naar mogelijkheden om milieubewust te bouwen. Iets wat we als Van Wijnen volledig onderschrijven.

De kunstwerken aan de gevels van informatiecentrum ‘De Buurtvalk’ krijgen een nieuwe plek in wijkcentrum ’t Roefke. En dat geldt ook voor activiteiten als samen koken, koffiedrinken en breien die in ‘De Buurtvalk’ plaatsvonden. De Buurtvalk fungeerde als informatiecentrum voor de wijkvernieuwing en als centrale ontmoetingsplaats voor participatiebijeenkomsten met bewoners in de wijk. Zij zijn steeds nauw betrokken geweest bij de planvorming.