Woningsplitsing

Wonen

Beheren

Het splitsen van huurwoningen als oplossing voor de woningnood

De woningmarkt zit op slot door het grote tekort aan betaalbare woningen. Ook de huurmarkt kenmerkt zich door lange wachttijden. Er zijn te weinig huurwoningen of de huurwoningen zijn simpelweg te duur, waardoor veel woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden. Vooral mensen met een lager inkomen en een middeninkomen zijn hiervan de dupe.

Voordelen van woningen splitsen

Om aan de grote vraag te voldoen, moeten er in 2030 in Nederland 900.000 woningen meer zijn dan nu. Maar dat zijn niet per se allemaal nieuwbouwwoningen. Het oplossen van de woningnood gaat veel verder dan het bijbouwen van nieuwe woningen.

Honderd- tot honderdvijftigduizend woningen moeten komen uit de bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door woningen op te splitsen. De doorlooptijd van het splitsen van een woning is immers korter dan het realiseren van nieuwbouw. Daarnaast draagt woningsplitsing bij aan de duurzaamheidsdoelen (minder stikstof en CO2-uitstoot) en het vraagt minder opoffering van groene ruimte.

Van Wijnen draagt graag bij aan een oplossing voor het woningtekort en heeft al veel ervaring met het splitsen van woningen.

Rob van Boekel

Projectleider Van Wijnen Vastgoedbeheer Zuid

,,Het is vrij eenvoudig om van één rijtjeshuis twee of zelfs drie wooneenheden te maken. We zijn 3 jaar geleden begonnen met een pilot, en inmiddels hebben we een kernteam samengesteld die de komende jaren samen met ketenpartners hier invulling aan gaan geven.”

Behoefte is er zeker

De behoefte aan kleinere, goedkopere woningen is er zeker. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, door toename van het aantal kleine huishoudens, starters en arbeidsmigranten, alsook de behoefte vanuit zorginstellingen ontstaat er steeds meer vraag naar kleinere woningen.

Sinds 2020 heeft Van Wijnen voor een aantal woningcorporaties in het zuiden van het land al meerdere verschillen type woningen gesplitst en hiermee al ruime ervaring opgedaan.

Vooral wijken die gebouwd zijn tussen 1960 en 1980 zijn over het algemeen geschikt.

Inmiddels hebben al meerdere woningcorporaties aandacht voor woningsplitsing. Ook voor kleinere corporaties of voor beleggers kan deze vorm interessant zijn en bijdragen aan deze maatschappelijke doelstelling.

Ook verduurzaming nemen we mee

Splitsen betekent vaak ook meteen verduurzamen. Bij de voorbereiding van een woningsplitsing, wordt ook gekeken welke maatregelen nodig zijn.

Van Wijnen ziet het als haar taak om in dit gehele proces te begeleiden en de klant te ontzorgen.

In combinatie met nieuwbouw is woningsplitsing een goede aanvulling om de doelstelling in 2030 te behalen.

Vraag hier de factsheet aan

Benieuwd naar de betaalbare kansen om het woningtekort op te lossen? Lees hier alles over het splitsen van bestaande woningen, een snel en aantrekkelijk alternatief voor jong en oud.

Benieuwd hoe wij dit doen? Vraag vandaag nog de factsheet aan.

Bekijk hier de 3D animatie woningsplitsing

Meer weten over woningsplitsing?

Wij gaan graag met je in gesprek. Neem direct contact op met Anton Troeijen.