PROJECTONTWIKKELING

Projectontwikkeling

In het hele land ontwikkelt Van Wijnen nieuwbouw projecten waarnaar we trots verwijzen, omdat ze met grote toewijding en vakmanschap tot stand komen. Bij projectontwikkeling starten wij eigen ontwikkelingen of doen dat in opdracht.

 

Vastgoedontwikkeling in vier fases

Elke opgave bij vastgoedontwikkeling doorloopt vier fases: we initiëren, ontwikkelen, realiseren en beheren. Dat noemen we 'Meer dan bouwen'. We passen binnen de kaders van projectontwikkeling, waar mogelijk, eigen methodieken toe en betrekken de kopers bij onze plannen.

 

De toekomstige bewoner als leidraad

De kopers zijn namelijk de mensen voor wie we het vastgoed daadwerkelijk ontwikkelen en bouwen. Daarbij gaan we uit van de wensen en eisen van die toekomstige koper of gebouwgebruiker. We richten ons sterk op wat hem of haar beweegt.

 

Ontwikkeling vastgoed voor diverse doelgroepen

Om klantgericht te ontwikkelen, houden we marktontwikkelingen en trends steeds scherp in het oog. Daarnaast brengen we bijzondere wensen en specifieke behoeften van markt of opdrachtgevers uitgebreid in kaart. Dat leidt tot mooie plannen, maar ook tot de ontwikkeling van nieuwe bouwconcepten, onder andere voor starters en senioren.

 

Projectontwikkeling - Afbeelding 1