PROJECTONTWIKKELING

Herstructurering vastgoed

In veel gemeenten zijn in de loop der jaren verouderde stadscentra, oude woonwijken of bedrijventerreinen opgeknapt door Van Wijnen. Bij zulke herstructureringen streven we onder meer naar gevarieerde woon-(of werk)milieus, een efficiënt gebruik van schaarse ruimte, het verbeteren van de openbare ruimte en het versterken van de betrokkenheid van de mensen die er wonen of werken.

 

Herstructureringsplannen

Herstructurering levert multifunctionele gebieden op. Een goed voorbeeld is Hart van Zuid in Hengelo waar Van Wijnen, samen met de gemeente Hengelo, een compleet stadsdeel revitaliseert. Ook in de binnenstad van Enschede, aan het Willem Wilminkplein, ontwikkelt Van Wijnen samen met een woningcorporatie in opdracht van de gemeente een nieuw en grootschalig complex voor wonen, werken en vrije tijd.

 

Communiceren met bewoners

Bij herstructurering richten we een omgeving helemaal opnieuw in. Van het slopen van panden tot het herbouwen, verbouwen, restaureren, renoveren én nieuw bouwen van gebouwen. Herstructurering betekent ook - en misschien wel vooral: communiceren met de mensen die er wonen of werken. Het is van cruciaal belang voor een succesvol verloop van een project.

 

Contact

Meer weten over herstructurering door Van Wijnen? Vul het contactformulier in of neem contact op met een van onze vestigingen.

 

BEKIJK DE PROJECTEN