Renovatie van woningen

Nederland, en woningcorporaties in het bijzonder, staat voor een grote uitdaging: het verduurzamen van twee miljoen woningen vóór 2030. De urgentie is duidelijk, maar het tempo moet omhoog. Dat zijn we verplicht aan de generaties na ons. Maar niemand kan dit alleen, ook de woningcorporaties niet. Willen we het tempo van verduurzamen flink opschroeven, dan moeten we een slimme route kiezen en de handen ineen slaan.

Renoveren

Wat is renoveren?

Renovatie is het opwaarderen van een gebouw met behoud van functie. We geven het vastgoed een tweede leven. We zorgen ervoor dat gebouwen weer voldoen aan de hedendaagse eisen met betrekking tot energieverbruik en CO2-uitstoot, gebruik en woon- en leef comfort, toegankelijkheid, veiligheid en gezondheid.

Om vóór 2030 twee miljoen woningen te verduurzamen moeten we geen 100.000, maar 200.000 woningen per jaar renoveren. Dat is een serieuze opgave. Eén ding weten we zeker: als iedereen vanuit zijn eigen bubbel blijft werken, gaan we dat niet redden. Daarom zeggen wij: laten we de koppen bij elkaar steken, als team optrekken en over elkaars grenzen heen kijken.


Zo pakken wij renovaties aan

Lees alles over hoe wij te werk gaan omtrent renovaties. We hebben de informatie in 6 thema’s georganiseerd, zodat je een compleet beeld krijgt bij renovaties door Van Wijnen.

bewonersbegeleider
Bewonersbegeleiding

Renoveren van een woning in bewoonde staat is uitdagend en kan een behoorlijke impact hebben op bewoners. Bewonersbegeleiders behartigen de belangen van bewoners wiens huis of wijk gerenoveerd wordt. Zij bieden een luisterend oor, geven persoonlijke aandacht en verstrekken tijdige en duidelijke informatie. Zo zorgen we ervoor dat de renovatie voor iedereen een succes is.

Renovatie innovatie
Innovatie in renovatie

In onze reis naar die ideale woon- en leefomgeving zoeken we continu naar toepasbare, innovatieve oplossingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners en bovenal onze klanten. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Pas dan weten we zeker dat we plekken van waarde creëren.

data renovatie
Gebruik van data

Big data geeft ons waardevolle inzichten in wijken. Het geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de leeftijdsopbouw, inkomens en het aantal personen in een huishouden. Maar ook technische gegevens van woningen. Door de data over mensen en stenen te combineren, zien we al snel of het vastgoed in de wijk (woningen en voorzieningen) past bij de bewoners of dat verandering gewenst is.

Resultaten

De renovatie van een woning gebeurt niet zomaar; het doel is om een woning duurzamer te maken, beter te laten passen bij de woonvraag en uiteindelijk het woongenot te verhogen. Vanuit Van Wijnen stellen we ons tevens ten doel om een renovatie uit te voeren met zo min mogelijk impact voor bewoners en de wijk. We geven in inkijk in welke resultaten een renovatie oplevert.

Participatie

Bij elke renovatie staan bij ons de bewoners voorop: hoe kunnen we het proces voor hen zoveel mogelijk veraangenamen en bovendien wat toevoegen aan de wijk en sociale cohesie. Door bewoners actief te betrekken bij de renovatie en creatieve manieren te bedenken om mensen samen te brengen in de wijk doen we meer dan alleen het wooncomfort verhogen in huis; ook de wijk profiteert op deze manier.

Toekomst

Er liggen voldoende uitdagingen in de toekomst waar wij door renovaties en transformaties een grote bijdrage aan kunnen leveren. Denk aan woonruimte creëren door transformeren van leegstaande gebouwen, woningen duurzamer maken, beter afstemmen op het veranderende klimaat (klimaatadaptief) en circulair renoveren door hergebruik van materialen.


Benieuwd naar onze renovaties?

Meer dan bouwen