Maatregelen verduurzamen

Energetisch verbeteren van woningen

De opgave voor het verduurzamen van woningen in Nederland is nog altijd enorm. Hoewel de technische ‘quick-wins’ zich intussen wel bewezen hebben, is de uitvoering nog altijd divers en versnipperd, zijn de kosten per woning hoog en is de winst voor bewoners niet altijd helder.

Een werkwijze met standaardmaatregelen

Wij ontwikkelen een werkwijze, gestoeld op 5 bouwstenen, waarbinnen we steeds meer standaardmaatregelen ten uitvoer kunnen brengen. Voor een vaste, lage prijs.

  1. Je klant is blij.
  2. Energielasten garantie.
  3. Snelle methode, vast proces.
  4. Duurzame toekomst.
  5. Kwaliteitsgarantie.

De bouwstenen zijn ontwikkeld op basis van de kennis in ons bedrijf en de jarenlange ervaring die we opgebouwd hebben in al onze verduurzamingsprojecten.

De vijf bouwstenen

Je klant is blij!

Voor veel bewoners is een renovatie van hun woonomgeving een flinke verandering. Goede en tijdige informatievoorziening vooraf, tijdens en na zo’n bouwtraject is heel belangrijk en kan zorgen wegnemen. Om bewoners echt persoonlijke aandacht te geven, worden ze begeleid door onze bewonersbegeleiders. Zij informeren hen over wat er gaat gebeuren, de duur van de werkzaamheden en de voorbereidingen die bewoners zelf kunnen treffen. Dat doen ze in begrijpbare taal voor iedere bewoner. Na de renovatie fungeren zij als energiecoach en zorgen ze ervoor dat de vernieuwde woning optimaal gebruikt wordt met het grootst mogelijke woongenot en de hoogst mogelijke energiereductie. We richten ons op een klanttevredenheid van 8+.

Energielasten garantie

Bewoners hebben de zekerheid dat het standaard maatregelenpakket ook daadwerkelijk leidt tot een energiezuinige woning. De bewoner ziet de energielasten verlaging direct terug in zijn energierekening*. Onze energiecoaches geven advies over het gebruik van de nieuwe installaties. Door te monitoren en bewustwording te creëren bij bewoners zijn zij in staat echt een groot verschil te maken voor mensen die met weinig geld rond moeten komen.

Snelle methode, vast proces

We werken met 1 vast, lokaal bouwteam dat voor u aan de slag gaat. Het duurt slechts 2 weken van opname tot opdracht. Na 3 dagen zijn de werkzaamheden in de woning uitgevoerd. Met deze snelle doorlooptijd verminderen we de overlast voor de bewoners en versnellen we de verduurzaming.

Duurzame toekomst

Ons maatregelenpakket is een no regret stap richting een CO2-neutrale woningvoorraad. Belangrijk daarbij is snelheid en betaalbaarheid, met zo weinig mogelijk overlast voor bewoners.
We weten precies hoeveel tijd het in beslag neemt, wat het kost en welke materialen we nodig hebben om die verduurzaming aan te gaan. Maar ook hoe we zorgen voor een tevreden klant met lage energielasten. Dit kunnen we voor elke klant waarmaken binnen de eisen van zowel het klimaatakkoord, als die van jou als opdrachtgever.

Kwaliteitsgarantie

We zijn trots op het werk dat we doen en de producten en diensten die we leveren. We vinden kwaliteit niet alleen belangrijk, we garanderen deze ook. We zorgen ervoor dat jij tevreden bent én dat de huurder tevreden is.

Interviews

Van Wijnen Kim en Sjoerd
Duo interview met Kim Wijnen en Sjoerd Pronk

Kim Wijnen (bedrijfsleider onderhoud en beheer) en Sjoerd Pronk (vestigingsdirecteur Van Wijnen Amsterdam): twee gedreven collega’s die hun groene hart laten spreken. Ze vertellen ook wat hun persoonlijke drijfveren zijn.

Je klant is blij! – Interview met Rob Plant

Een flinke klus voor woningcorporaties en beleggers en een verandering voor de bewoners. Hoe pak je dat aan? Rob Plant, adjunct-directeur bij Van Wijnen, neemt je mee in de verduurzamingsopgave.

Van Wijnen Rob
Van Wijnen Roelof
Een duurzame toekomst – Interview met Roelof Faber

Roelof Faber (regiodirecteur bij Van Wijnen Noord & Oost) is één van de gedreven collega’s die de wereld een stukje wil verbeteren. Samen met Kim Wijnen, Sjoerd Pronk, Rob Plant en Raymond van der Werff zijn zij bij Van Wijnen de ‘ambassadeurs’ van Het Nieuwe Verduurzamen.