Woongoed Middelburg

Woongoed Middelburg zorgt voor duurzame en betaalbare woningen. Dit doen zij voor meer dan 10.000 mensen in Middelburg, Vlissingen en Veere en Van Wijnen helpt ze hierbij. Bekijk in de video hieronder hoe we hebben geholpen om Middelburg te verduurzamen.

Nieuws met Woongoed

Studentenhuisvesting Middelburg

Vruchtbaar samenwerken met een UAV-GC contract. Zo doe je dat!

Lange tijd was het stuk grond dat grenst aan het kanaal en het spoor in Middelburg onverhard en braakliggend terrein. Totdat woningcorporatie Woongoed Middelburg in overleg met de gemeente besloot om er huisvesting te realiseren voor studenten. De corporatie speelt hiermee in op de komst van meer studenten door uitbreiding van het onderwijsaanbod in Middelburg.

Projecten met Woongoed

Roggeveenstraat Middelburg

Renovatie 1300 woningen in Middelburg

Woningcorporatie Woongoed Middelburg stond in 2018 net als alle andere corporaties in ons land voor de grote uitdaging om haar woningbezit klaar te maken voor de toekomst. Om dit aan te pakken is Woongoed met Van Wijnen Breda en Joziasse een samenwerking aangegaan. Momenteel zijn door Van Wijnen circa 1.300 woningen energetisch aangepakt.

Kanaalzone Middelburg

Appartementencomplex Kanaalzone Middelburg

Lange tijd was het stuk grond dat grenst aan het kanaal en het spoor in Middelburg onverhard en braakliggend terrein. Totdat woningcorporatie Woongoed Middelburg in overleg met de gemeente besloot om er appartementencomplexen te realiseren.

Middelburg Duurzaam Wonen

Verduurzaming 1200 sociale huurwoningen

In 2018 heeft woningcorporatie Woongoed Middelburg Van Wijnen Breda en Bouwbedrijf Joziasse gevraagd ze de komende jaren te helpen bij het verduurzamen van 1200 woningen, verdeeld over 6 complexen. Met als doel een fijner en comfortabeler leefklimaat voor de bewoners.

Meer weten over deze samenwerking?

Neem contact op met Fred Hartmans, projectcoördinator Van Wijnen Sittard

Over Woongoed Middelburg

Woongoed zorgt voor duurzame en betaalbare woningen. Dit doen zij voor meer dan 10.000 mensen in Middelburg, Vlissingen en Veere.

Bezoekadres Woongoed