SPECIALISATIE

Duurzaam bouwen met GPR Gebouw

Duurzame gebouwen zijn goed voor het milieu, de gezondheid van mensen en de toekomstwaarde van een pand. Van Wijnen hanteert daarom GPR Gebouw. GPR gebouw meet in alle fases van het bouwproces de duurzaamheidsprestaties van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw.

 

Snel inzicht in gebouwprestaties

De software van GPR Gebouw kan worden ingezet bij elke fase in het bouwproces, van initiatief tot en met realisatie. Het systeem kent op basis van projectgegevens rapportcijfers aan een gebouw toe. Die beoordeling is uitgesplitst in de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Tevens geeft GPR Gebouw onder meer een nauwkeurige indicatie van het Energielabel.

 

Duurzaamheid begint bij het ontwerp

Van Wijnen zet GPR Gebouw al in tijdens het ontwerpproces. In die fase is het nog mogelijk om heel bewust duurzame keuzes te maken die voldoen aan de Trias Energetica (People, Planet, Profit). Dankzij de rapportcijfers zijn de consequenties van deze keuzes en de technische en financiële haalbaarheid continu inzichtelijk. In ontwerpsessies met opdrachtgevers levert Van Wijnen de kennis en kunde die nodig is om hierin de juiste keuzes te maken.

 

GPR Gebouw-licentiehouder

Van Wijnen is GPR Gebouw-licentiehouder en heeft tevens een gecertificeerde GPR Gebouw Expert in dienst. Deze is bevoegd om berekeningen te maken en te toetsen voor onder meer de verplichte onderdelen, die bij de aanvraag van een omgevingsvergunning horen.

 

Contact
Neem voor meer informatie over GPR Gebouw contact op met een van onze vestigingen. Of vul het contactformulier in.

GPR Gebouw - Afbeelding 1