SPECIALISATIE

Lean: kwaliteit omhoog, kosten omlaag

Om verspilling tegen te gaan, hanteert Van Wijnen in diverse bouwprojecten een lean-gestuurde projectvoorbereiding, samen met alle contractpartners zoals onderaannemers en leveranciers. Samen stellen we een planning en begroting op, regelen we de benodigde vergunningen en werken we gezamenlijk de engineering uit. Onze ervaring in lean werken werpt vruchten af, zo hebben we al bij diverse projecten gezien. In bepaalde gevallen bereidden we in vijf werkdagen een verbouwing voor, van opdrachtverstrekking tot en met het uitvoeringsgereed maken van het project. Zo helpen we klanten om zo gunstig mogelijke omzetcijfers te behalen, ondanks hun (forse) investeringen in vastgoed.

 

Kosten in de hand

Bij het vermijden van verspillingen hanteren we de 5S-methodiek: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren. Het levert een bouwproject op dat efficiënt en goed wordt gebouwd, waardoor opdrachtgevers hun eigen doelstellingen in beleid of strategie kunnen behalen.

 

Mensenwerk

Omdat ontwikkelen en bouwen, onderhouden en beheren mensenwerk is, zorgen we steeds voor de juiste vakman op de juiste plaats. Ook dat is lean werken.