keyware

Comfortabel wonen zonder aardgas

Waarom zou je aardgas gebruiken als je in en om het huis de energie kan oogsten die we nodig hebben om ons huis te verwarmen, te douchen en om apparatuur van elektriciteit te voorzien?

Slimme energiebronnen

Er zijn veel redenen te bedenken om te willen werken aan een aardgasvrije leefomgeving. Naast de negatieve impact van het gebruik van aardgas op ons klimaat en de gevolgen van gaswinning in Groningen, raakt de voorraad aardgas op en zijn er in onze ogen slimmere energiebronnen beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Denk aan het efficiënt inzetten van restwarmte. Of aan de mogelijkheden die er zijn om thuis energie te produceren. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. Kortom, wij zien volop kansen en nu al toepasbare mogelijkheden. Zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Daarbij kijken wij niet alleen naar technische oplossingen maar hebben ook oog voor het toekomstig onderhoud en het gebruiksgemak en wooncomfort voor uw kopers en huurders.

Aardgasvrij? Geen probleem!

Aardgasvrije woningbouw staat in het middelpunt van de belangstelling. Zeker nu er wetgeving in de maak is om nieuwbouwwoningen niet meer verplicht aan te sluiten op het aardgasnet. Bij Van Wijnen worden we pas echt enthousiast als aardgasvrij ook betekent dat de woning een EPC 0 heeft. Want alleen dan heeft de maatregel een positieve impact op het verlagen van uw CO2-footprint.

Sinds 2015 heeft Van Wijnen ruim 700 gasloze woningen gerealiseerd die tevens voldoen aan de milieu-eisen. Dat wil zeggen BENG, NOM of met een EPC 0. Maar liever hebben we het over aardgasvrij en CO2-neutraal want dat maakt een woning echt klaar voor de toekomst. Onze kennis, ervaring en ideeën op dit gebied zetten we graag in om u te helpen uw duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Voor meer informatie neemt u contact op met Louise van der Worp

Meer weten over gasloos?

Meer weten over gasloos?

Neem contact op met Louise van de Worp

Pluk de zon

In een uur ontvangt de aarde zoveel energie van de zon om de hele wereld een jaar van energie te voorzien. En inmiddels zijn we steeds beter in staat om deze energie te “oogsten”. Bijvoorbeeld met behulp van zonne-panelen. Optimaal gebruik van zonne-energie, bijvoorbeeld in combinatie met slimme dakoriëntatie en energiebesparende maatregelen, zorgt ervoor dat een woning volledig in haar eigen warmte en elektriciteitsbehoefte kan voorzien.

Maximaal resultaat kan worden behaald als de bewoners worden geinstrueerd het nieuwe energiesysteem te gebruiken. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden en coachen van bewoners hierin. Het resultaat: gezond wonen, meer wooncomfort én besparen door bewust gebruik van de woning. Voor meer informatie neem contact op met Dick van Ginkel.

“Ik denk dat we met Groevenbeek-Noord een krachtig signaal hebben afgegeven aan andere bouwers, partners en overheden dat je nieuwe woningen én duurzaam én betaalbaar kunt realiseren.”
“Ik denk dat we met Groevenbeek-Noord een krachtig signaal hebben afgegeven aan andere bouwers, partners en overheden dat je nieuwe woningen én duurzaam én betaalbaar kunt realiseren.”André BaarsBurgemeester Gemeente Ermelo

Benut warmte

Een andere mogelijkheid om woningen los te koppelen van het aardgasnet is door ze aan te sluiten op een warmtebron. Denk hierbij aan een lokaal of regionaal warmtenet, een WKO of een geothermiebron. Maar ook warme buitenlucht en warme lucht uit de woning kunnen worden gebruikt om het huis te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Bijvoorbeeld met een luchtwarmtepomp.

Bij een koppeling van de woning aan een warmtebron kan de elektriciteit worden geleverd door pv-panelen op het dak of door een leverancier van groene energie. Maar er zijn ook mogelijkheden om met de bewoners collectief eigenaar te worden van een zonneveld of een windturbine. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de locale situatie en van de individuele wensen van de woningeigenaar. Wij vertellen u hier graag meer over.

Ook voor gestapelde bouw

Van Wijnen heeft ook een energieoplossing voor appartementen-complexen. Hierbij zetten we het gebouw in als energieproducent. Onze oplossing maakt het mogelijk om het gebouw energieneutraal te maken. Naast de productie van energie door het gebouw, kijken we hier naar de inzet van duurzame energiebronnen in de directe omgeving. Onze energie-oplossing is zowel geschikt voor nieuwbouw als bestaand vastgoed.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kantoor of bedrijfsgebouw? Neem dan contact op met onze specialist bedrijfshuisvesting.

Een Energy Services Company (ESCO) is bedacht voor gebouweigenaren die wel duurzame energie willen aanbieden aan hun gebruikers, maar niet zitten te wachten op de exploitatie van het energiesysteem. Dit kan geregeld worden via een ESCO.
Een Energy Services Company (ESCO) is bedacht voor gebouweigenaren die wel duurzame energie willen aanbieden aan hun gebruikers, maar niet zitten te wachten op de exploitatie van het energiesysteem. Dit kan geregeld worden via een ESCO.Louise van de Worp

Bekijk referentieprojecten

Deze opdrachtgevers maakten wij al blij met gasloze oplossingen

Groevenbeek, Ermelo

Fijn Wonen, Gorredijk

Op Dreef, Utrecht

Energie-oplossingen

Het creëren van een gebouwde omgeving waar geen plek meer is voor aardgas vraagt om een nieuwe energie-infrastructuur. Een infrastructuur waarbij het gebouw of huis een belangrijk rol krijgt als als energieproducent, maar ook als energieconsument! Een infrastructuur waar elektriciteit en warmte in een netwerk worden geproduceerd en gedistribueerd. Hoe zo’n netwerk eruit komt te zien verschilt van locatie tot locatie. Om hier een goed antwoord op te kunnen geven kan Van Wijnen u helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van deze CO2 neutrale netwerken.

Lees hier ook de blog over ‘De bouw- en energiesector in gesprek. Wat als salderen wegvalt’

Meer weten over energie-oplossingen?

Meer weten over energie-oplossingen?

Dick van Ginkel vertelt u graag meer!