Transformeren naar werken

Op zoek naar nieuw rendement?

Van Wijnen zorgt met een gebouwupgrade dat jouw gebouw weer waardevol wordt voor gebruiker en jouw vastgoedportefeuille. Wij denken met je mee, vanuit het perspectief van de ontwikkelende bouwer met oog voor innovatieve concepten. In nauwe samenwerking met ketenpartners upgraden wij het gebouw snel, mooi en goed tot productieve werkplek of inspirerende leeromgeving.

“Om de levensduur van de bebouwde omgeving te verlengen, moeten we deze continu verzorgen en vernieuwen. Daarbij kijken we verder dan de gebouwen.”

Zekerheid en waardecreatie

Van Wijnen ziet incourant vastgoed als kans. Wij zetten onze kennis en expertise in om samen waarde te creëren: een vernieuwde plek met een nieuw elan spreekt huurders aan. Als co-maker begrijpen wij de gebouwde omgeving als geen ander. Van Wijnen brengt de technische mogelijkheden en risico’s in kaart en koppelt deze aan planning en budgetten, met als doel zekerheid voor alle partijen.

100% teamwork

Gebouwupgrade van bestaande werken vraagt om een bijzondere manier van bouwen. Dit vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van opdrachtgever én bouwer. Dat werkt als je vroegtijdig in het traject als bouwteam opereert, als gelijkwaardig partner. We stellen ons dienstbaar op aan het gebouw, een bestaand pand brengt verrassingen en cadeautjes. Van Wijnen staat open voor alle ideeën en oplossingen om tot het mooiste en beste resultaat te komen, met jou.

Verduurzaming is een ‘must’

Een gebouw upgrade gaat hand in hand met verduurzaming. Jouw (gedateerde) gebouwen hebben niet alleen een te hoge energierekening, de overheid legt ook steeds meer op aan eigenaren. Van Wijnen bouwt voort op wet- en regelgeving en gaat een stap verder: circulaire bouw. In ons streven naar een CO2-neutrale bouwproductie met 0% afval initiëren en stimuleren we innovaties op het gebied van schone energie, materiaalgebruik en afvalreductie.

“In dit traject gaan wij tot het uiterste: wij zoeken altijd naar optimalisaties voor maximale haalbaarheid.”

Van Wijnen Gebouwupgrade

Gebouwen groeien in waarde

Investeerder, eindgebruikers, omwonenden en overheden moeten met de neuzen dezelfde kant op staan om waarde te kunnen creëren. Jouw wensen staan voorop maar daarnaast leveren we ook een maatschappelijke bijdrage. Vanuit wederzijds vertrouwen maken we met onze partners en klanten gebruik van elkaars expertise. Zo brengen we een positieve beweging op gang, waarin circulaire bouw steeds meer gemeengoed wordt. Zonder de kosten en baten uit het oog te verliezen. Wij zorgen samen voor toekomstbestendig vastgoed, en jouw gebouwen groeien in waarde.