Van Wijnen en care

Care: de trends

Van Wijnen is al jaren werkzaam in zorggebouwen voor care: plekken waar mensen worden verzorgd en verpleegd, zoals zorginstellingen. Care instellingen staan tegenwoordig voor belangrijke keuzes. Veel organisaties kiezen voor een verandering in zorgniveau, onder andere vanwege financiële afwegingen. De vergrijzing en de groeiende vraag naar psychische zorg spelen daarbij ook een rol. In veel gevallen is het zorgvastgoed verouderd. Verbouwen kan interessant zijn, maar in andere gevallen is sloop/nieuwbouw een betere optie. Voor veel aanbieders is het een puzzel om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk in te zetten voor de doelgroep.

Meer dan bouwen

Veel instellingen voor care betrekken Van Wijnen bij nieuw- of verbouwplannen. Waarom? We zijn bouwers, maar doen veel meer. Als adviseurs denken we liefst al in een vroeg stadium mee. We komen met creatieve ideeën en oplossingen, zowel voor het project als het proces. Daarbij kijken we verder dan vandaag: we houden rekening met de wensen en behoeften op de lange termijn. Zo helpen we onze opdrachtgevers om de beste keuzes te maken, ook richting de toekomst. Meer dan bouwen betekent bovendien dat we onze opdrachtgevers volledig ontzorgen, tot het vastgoedbeheer aan toe. Samen realiseren we een zorgomgeving die leefbaar is en blijft.

Minimale overlast

Wat maakt werken in zorginstellingen anders dan andere projecten? We werken in een omgeving waar mensen verzorgd worden of zelfs wonen. Dat vraagt flexibiliteit en inlevingsvermogen van ons als bouwers. We zijn bij mensen thuis te gast en passen ons aan de omstandigheden aan. De cliënt of bewoner gaat voor, altijd en overal. Ons werk organiseren we – soms letterlijk – om de zorg heen. We nemen extra maatregelen om overlast te beperken. We passen onze werktijden aan en gebruiken stillere werk- en sloopmethodes. Stofoverlast beperken we en we doen zo nodig continu luchtmetingen om de hygiëne te waarborgen. We zorgen ervoor dat patiënten en medewerkers zo min mogelijk overlast ondervinden van onze bouwlogistiek. Bijvoorbeeld door onze routing buitenom te leiden. Soms (ver)bouwen we gefaseerd, zodat de care instelling altijd genoeg faciliteiten ter beschikking heeft.

Inclusief wonen

Steeds meer opdrachtgevers binnen care zien kansen in Inclusief Wonen. Dit concept gaat uit van levensloopgeschikte huisvesting voor ouderen binnen een een community van zorgaanbieders, buurtbewoners en andere betrokkenen. Inclusief Wonen biedt veiligheid, gemak, comfort en verbinding voor ouderen en de hele omgeving. Van Wijnen heeft vanuit eerdere projecten kennis en ervaring met dit concept opgedaan. We delen onze kennis graag met onze opdrachtgevers en denken mee over de mogelijkheden.

Langdurig partnerschap

Ons ideaal is een langdurig partnerschap met care aanbieders voor zowel nieuw- en verbouw als vastgoedbeheer. Hoe langer je als bouwer in een zorggebouw werkt, hoe beter je het gebouw en de mogelijkheden ervan kent. Dat is een pré bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe projecten. We willen van elkaar leren en elkaar versterken.

Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de zorg van de toekomst!

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op met Peter