Veilig voor Elkaar

Met het programma Veilig voor Elkaar gaan we samen voor nog meer veiligheid. Nu, straks en in de toekomst. Want veiligheid is een zaak van iedereen: na elke werkdag willen we allemaal weer veilig en gezond naar huis. Ook je collega.

Dit is waar we voor staan

We staan we voor veilig werken, want elk ongeval is er één te veel. Bij Van Wijnen doen we er alles aan om arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten proactief te voorkomen. We vinden de veiligheid van iedereen die zich op of rond onze locaties en bouwplaatsen bevindt cruciaal. Of het nu gaat om collega’s, onderaannemers, bezoekers, bewoners of voorbijgangers. Onderdeel hiervan is een sociaal veilige werkomgeving, waarbij we geen belemmering voelen om met elkaar het gesprek aan te gaan over (on)veilige situaties. Samen zorgen we ervoor dat ieder van ons aan het einde van de dag weer veilig en gezond thuiskomt.

Dit kan je van ons verwachten

We nemen samen onze verantwoordelijkheid. Voor onszelf, voor elkaar, voor ieder uit de keten en in onze omgeving. Dat doen we met het programma ‘Veilig voor Elkaar’. We houden ons aan regels en afspraken. We maken harde afspraken met elkaar, maar blijven ook luisteren naar ons onderbuikgevoel. En belangrijker nog; we voeren met elkaar open en transparant het gesprek over veiligheid. Iedere dag weer. We zijn het aan onszelf verplicht om elkaar aan te spreken. Op de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Samen zorgen we voor fijne en veilige werkomgevingen. Zonder enige concessies, want veiligheid is niet inwisselbaar.

Van Wijnen Veilig voor Elkaar Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder

We meten onze veiligheidsprestaties met de Safety Culture Ladder ofwel de Veiligheidsladder. Deze laat zien hoe veilig we werken in vergelijking met de markt. En we willen het steeds een stap beter doen!

Van Wijnen is gecertificeerd voor trede 3. Daarmee voldoen we aan de SCL-eisen voor veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag. Zo verstevigen we stap voor stap de veiligheidscultuur en maken we ons werk (nog) veiliger. Het programma ‘Veilig voor Elkaar’ speelt hierin een cruciale rol.

De wijze waarop we als Van Wijnen onze veiligheid hebben georganiseerd is een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 45001).

Veiligheidshelmen

De veiligheid op en rond bouwplaatsen en andere werklocaties vinden wij zo belangrijk, dat we alle veiligheidshelmen hebben vernieuwd. Zo blijft ieders veiligheid gewaarborgd en zorgen we ervoor dat iedereen aan het einde van de dag weer veilig en gezond thuiskomt. Om collega’s en bezoekers gemakkelijk te herkennen, werken we met meerdere kleuren helmen.

Van Wijnen Veiligheidshelmen Veilig voor Elkaar
Van Wijnen Bewust Veilig dag kaartspel

Bewust Veilig-dag

Van Wijnen neemt jaarlijks deel aan de landelijke Bewust Veilig-dag. De Bewust Veilig-dag is een initiatief van onder andere Bouwend Nederland. Op deze dag besteed de branche extra aandacht aan veiligheid.

We gebruiken deze dag om het bewustzijn van alle collega’s, leveranciers en onderaannemers rondom veiligheid te vergroten. Het voeren van het juiste gesprek op het juiste moment staat hierbij centraal. We gaan open en eerlijk met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Om de gesprekken op gang te helpen en op een bepaalde manier te stimuleren worden er jaarlijks passende communicatiemiddelen ontwikkeld. Door onze eigen ervaringen met elkaar te delen, kunnen we van elkaar leren en zorgen we voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Werken op de bouwplaats

Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom is het belangrijk dat we duidelijke regels en afspraken met elkaar maken. In de 10 Veilig voor Elkaar regels lees je wat we verwachten van onze collega’s op de bouwplaats, de werkplaats, in onze fabrieken en op de kantoren. Bekijk de 10 Veilig voor Elkaar regels die in negen talen zijn vertaald.

Ook hebben we een instructiefilm gemaakt, waarin we oproepen om niet alleen te letten op je eigen veiligheid, maar ook op die van anderen. Zien we afwijkingen van de regels, een onveilige situatie of zijn er ideeën om een situatie te verbeteren? Dan melden we dit bij de uitvoerder en plaatsen we het in de Veilig voor Elkaar-app. Op deze manier kunnen we van elkaar leren.

Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen en ons te houden aan regels en afspraken zorgen we ervoor dat iedereen aan het einde van de dag weer veilig thuiskomt.

Van Wijnen Veiligheidsapp Veilig voor Elkaar

Meer weten over ons programma Veilig voor Elkaar?

Of zijn er dringende vragen over calamiteiten, veiligheidsincidenten of een veiligheidsonderzoek? Neem dan contact op met Henk Meijer, manager Operationele Veiligheid.