Innovatie in renovatie

Deze tijd stelt nieuwe eisen aan ons innovatievermogen als wij wezenlijk willen bijdrage aan duurzame steden, dorpen en gemeenschappen. In onze reis naar die ideale woon- en leefomgeving zoeken we continu naar toepasbare, betaalbare, innovatieve oplossingen. We investeren in slimmere processen, nieuwe technieken en producten. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners en bovenal onze klanten. Vanuit onze overtuiging Van delen word je rijker en door te delen leren we samen meer. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Pas dan weten we zeker dat we plekken van waarde creëren.

Onderzoek klantbehoeften bij renovatie

Wij brengen onze visie ‘Meer dan bouwen’ in de praktijk. Onlangs zijn we in gesprek gegaan met diverse woningcorporaties over hun wensen en uitdagingen bij het renoveren, verduurzamen en onderhouden van hun woningvoorraad. Dit is voor ons van belang om als innovatieve organisatie in te kunnen spelen op de actualiteiten, waarde toe te blijven voegen en een echte kennispartner te zijn. Het waren positieve, open gesprekken die ons waardevolle informatie opleverden en waaruit we lessen hebben getrokken.

Een greep uit de vraagstukken bij renovatie-opgaven

Innovaties

Innovaties zijn zeer gewenst, maar stagneren, omdat hiervoor een andere soort samenwerking in de keten voor vereist is.

Bewonersbegeleiding

Er is weinig inzicht in de (specifieke) bewonerswensen m.b.t. wonen, leefomgeving en onderhoud

Wijkgerichte aanpak

Het wijkgericht benaderen van de energietransitie en leefbaarheidsopgaven staat nog in de kinderschoenen.

Kwaliteit

Er is een sterke behoefte aan het realiseren van toekomstbestendige woningen binnen bestaande wijken. Hier zijn geen goede, betaalbare (transformatie)concepten voor.

Benieuwd naar alle resultaten van ons onderzoek? Nadia vertelt er graag over.

Nadia van den Boogaard

Projectvoorbereider renovatie

“Een antwoord waar ik nooit voldoening uithaal, is ‘omdat we het altijd zo doen.’ Zo’n reactie triggert mij juist nog kritischer naar (interne) processen te kijken, ze te verbeteren en producten te ontwikkelen die nog beter aansluiten bij de wensen van de klant. Want daar word ik blij van!”

Renovatie innovaties

Slimme ideeën bedenken is één ding, maar het omzetten van een nieuw idee naar iets tastbaars is wat een innovatie succesvol maakt. Dat kan niet zonder het vertrouwen en hulp van onze opdrachtgevers en de vaklieden die het maken. Het begint bij hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid tot verbeteringen, hoe klein ook. Want alleen samen laat je een idee sterker worden. We hebben onze bevindingen vertaald naar mogelijke, innovatieve oplossingen die effect hebben op de betaalbaarheid, bewonerstevredenheid, duurzaamheid en kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Twee van onze renovatie innovaties zijn woningsplitsing en de modulaire badkamer.

Woningsplitsing

Woningsplitsing in uitvoering
Resultaat woningsplitsing (klik voor vergroting)

We maken grote woningen toekomstbestendig ze te verbouwen tot meerdere (kleinere) zelfstandige en verduurzaamde wooneenheden. Hierdoor wordt niet-strategisch vastgoed weer interessant voor de portefeuille. Daarnaast biedt het een oplossing voor het tekort aan grondposities voor nieuwbouw en biedt het dus een oplossing voor de woningnood. Samen met woningcorporatie Zayaz uit ’s-Hertogenbosch spelen we met woningsplitsing in op de nieuwe woonbehoeften.

Modulaire badkamer

Badkamer oude staat
3D-weergave van renovatie

In 3 dagen kunnen we een badkamer geheel moderniseren met minimale overlast voor de bewoners

Er is een grote behoefte aan het reduceren van de doorlooptijd, het beperken van de overlast voor bewoners en het verminderen van kosten en afval. Binnen de huidige, traditionele badkamerrenovatie is optimalisatie nauwelijks meer mogelijk. Met die reden hebben wij de modulaire badkamer ontwikkeld. Modulair is een techniek waarbij componenten (producenten in grote delen) in de fabriek vervaardigd worden en op de bouwplaats worden gekoppeld. Door de badkamer modulair uit te voeren, kunnen we een badkamer in 2 a 3 dagen geheel moderniseren wat de overlast voor bewoners aanzienlijk vermindert, de hoeveelheid afval op de bouw reduceert en de arbeid op de bouwplaats minimaliseert. We werken nauw samen met leveranciers om de modulaire badkamer door te ontwikkelen tot een volledig circulair product. Daarnaast gebruiken we de inzichten uit onze industriële woningbouw.

N=1 methode

Een andere innovatie die wordt ingezet in samenwerking met Woningcorporatie De Woonplaats te Winterswijk is de zogenoemde N=1 methode. Dit houdt in dat er één woning per keer wordt aangepakt. Bij De Woonplaats omvat de N=1-methode drie activiteiten: verduurzaming, renovatie van badkamers, keukens en toiletten (BKT) en tot slot mutatieonderhoud (leegstaande woningen klaar maken voor verhuur). Nieuwsgierig hoe N=1 precies werkt?

Ga met ons in gesprek over innovaties in renovatie

Wellicht zijn onze renovatie innovaties interessant en passend voor jouw project. We blijven onze ontwikkelingen delen. Ook leren we graag van anderen. Heb jij een idee dat beter, sneller en duurzamer is en passend is voor renovatie opgaven? Of denk je dat jouw informatie ons kan helpen? Dan gaan wij graag het gesprek aan. Neem hiervoor contact op met Nadia.

Nadia van den Boogaard

Projectvoorbereider renovatie

06-83105909
n.vanden.boogaard@vanwijnen.nl