Participatie in de wijk

Duurzaam renoveren betekent ook investeren in de leefbaarheid van uw wijk. Wij betrekken bewoners actief bij de renovatie en verduurzaming en bedenken creatieve manieren om mensen in de wijk samen te brengen. Zo verhogen we niet alleen het wooncomfort, maar krijgt de wijk als geheel een impuls. Dat komt voort uit onze ambitie om plekken inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Om deze puzzel te leggen gaan we in gesprek met onze klanten, partners en andere stakeholders in de wijk, want vitale wijken maak je samen.

Een betere leefomgeving voor bewoners

Een renovatie kan een ingrijpend moment zijn voor een wijk, maar voor de bewoners en ons is het juist mooie kans om samen een leefomgeving te creëren die uitnodigt tot ontmoeten. Dat versterkt de wijk, waardoor er meer betrokkenheid ontstaat, de samenhang vergroot wordt en het eigenaarschap van de wijk meer bij bewoners komt te liggen. We creëren plekken waar men graag is en waar men zich thuis voelt. Om dat kracht bij te zetten, nodigen we bewoners, partners en andere belanghebbenden in de wijk uit om te participeren. Zo maken we de wijk beter passend bij de behoeften.

Dit is wat wij voor wijken doen

We brengen onze visie over lokale en maatschappelijke betrokkenheid als Van Wijnen graag naar de praktijk. Onderstaande initiatieven en inzichten uit de praktijk laten zien hoe wij samen met onze partners in de wijk duurzame plannen realiseren.

Klusbedrijf voor en door de wijk

De Wageningse wijk De Nude staat de komende jaren voor een grote opgave en werkt op meerdere sporen tegelijk aan de ‘Wijk van de Toekomst’. Samen met Klusbedrijf NuDe Toekomst ontplooien wij initiatieven om de wijk socialer en sterker te maken. En dat is succesvol! Buurtbewoners helpen elkaar met allerlei klussen. Er zijn vriendschappen ontstaan. En voor sommige buurtbewoners is het zelfs de springplank geweest naar een betaalde baan.

Het buurtbedrijf biedt de mogelijkheid om te werken, te leren, te inspireren, zelf te groeien én een fijnere leefomgeving in de wijk te creëren

Freek Aalbers, voorzitter buurtbedrijf NuDe Toekomst

Wij luisteren naar bewoners

Na de afronding van een renovatie- en verduurzamingsproject zetten wij dikwijls een luisterpanel in. Dit levert waardevolle inzichten op en leidt tot gerichte verbeteracties vanuit de beleving van de klant. Want klanten en bewoners hebben de antwoorden. We luisteren om te begrijpen, ontwikkelen en leren. Door dit te doen, hebben we 5 tips op een rij gezet die we graag delen.

Opruimdag voor bewoners
De ‘opruimdag’ hebben we al diverse keren ingezet bij projecten. Bewoners en projectteamleden steken de handen uit de mouwen om overtollige inboedel en (grof)vuil in de woningen en bergingen op te ruimen. Op die manier maken we de weg letterlijk vrij. Om de opruimdag een duurzamer karakter te geven, richten we soms ook marktkramen in om producten een tweede leven te geven. Het is een mooi moment om kennis te maken en elkaar op een informele manier te ontmoeten.
Sporten in de wijk
Als ‘maatschappelijk wijkpartner’ is zijn wij verbonden aan de Bossche basketbalclub  Heroes. Samen trekken we de wijken in om kinderen en jongeren in beweging te brengen. We voegen iets toe aan de wijken waar we normaliter werken aan wijkgerichte aanpak om de woon- en leefomgeving te vergroten en te verduurzamen. Alleen een gezonde en duurzame woning maken of een leefbare wijk is niet voldoende. We dragen lokaal bij aan de vitaliteit en de saamhorigheid in de wijk.
Sociaal ondernemerschap
We ondersteunen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bieden hen een plek in onze eigen bedrijfsvoering. Juist in deze periode is het extra belangrijk dat de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan het werk blijven. Als we naar de toekomst kijken, willen we voorloper blijven op het gebied van sociaal ondernemen. Bovendien werken we bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven om onze visie kracht bij te zetten.

Wilt u meer weten over participatie in de wijk?

Laurent is al bij menig project betrokken geweest waar we veel inzetten op participatie van wijkbewoners. Wilt u meer informatie over onze visie over participatie en hoe wij u hierin kunnen ondersteunen? Neem gerust contact op!