Het gebruik van data in renovatie

Als bouwer zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om betekenisvolle leef- en werkomgevingen te creëren die echt passen bij de lokale markt, gezonder en beter zijn, voor nu én de toekomst. Data speelt hierin een steeds grotere rol. Het geeft waardevolle inzichten in markttendensen en klantvoorkeuren. Door de data over mensen en stenen te combineren zien we al snel of het vastgoed in de wijk (woningen en voorzieningen) past bij de bewoners of dat verandering gewenst is.

80% van de bestaande sociale huurwoningen is te groot, terwijl er een duidelijke trend waarneembaar is dat huishoudens kleiner worden

Onze wijkgerichte datatool = kennis = inzicht

Elke renovatie- en verduurzamingsopgave start voor ons met een analyse van de wijk. Dit doen we door middel van gesprekken met vastgoedeigenaren en betrokken partners in de wijk. Wat we merken, is dat we opdrachtgevers tijdens deze gesprekken verrassen met een data-analyse van de wijk. Samen met adviesbureau Eiffel hebben wij deze behoefte omgezet in een wijkgerichte datatool: een dashboard in PowerBI.

Wij beschikken over:

40 demografische kenmerken

2.000 voorspelmodellen

8 miljoen huishoudens

Wijkdata uit ‘s-Hertogenbosch in één beeld (klik voor grote weergave)

Onze tool werkt zo!

De klantvraag vormt de basis van een wijkanalyse. De wijkgerichte datatool bevat big data van diverse gegevensbronnen. Deze data stelt ons in staat om op stadniveau, wijkniveau, postcodegebied of per straat analyses uit te voeren. De tool geeft inzicht in sociaal-demografische gegevens, zoals leeftijdsopbouw en het aantal personen in een huishouden in een bepaalde wijk. Sociaaleconomische gegevens waaronder inkomen en sociale klasse. En ook technische- en bouwkundige gegevens, zoals het type woning, bouwjaar en energie labels van woningen. Dit zijn aanknopingspunten die vastgoedeigenaren mee kunnen nemen in hun project.

Kansen in één oogopslag

Onze datatool laat op 5 thema’s de kansen en problematieken van een wijk zien. Te zien is hoe de wijk scoort ten aanzien van het gemiddelde van de gemeente waarin de wijk ligt, zijn mogelijke aandachtspunten zichtbaar en wordt algemene wijkinformatie getoond.

Statistische onderbouwing

Door gegevens te verzamelen en catalogiseren kunnen we relaties, patronen en trends vaststellen. Op deze manier kunnen we het inzicht van onze klanten

Kennisvoorsprong

Door de datatool krijgen we inzichten die mogelijk leiden tot een oplossing waar een woningcorporatie nog niet over heeft nagedacht. Zo zou kunnen blijken dat de oplossing die de corporatie voor ogen had niet de beste oplossing is voor de wijk. Op die manier voegt data echt wat toe.

Basis voor integrale strategie

Een data-analyse is de basis en biedt een vliegende start voor een integrale wijkstrategie. Dat wil zeggen dat we op basis van alle inzichten, de technische kwaliteit van het bestaande vastgoed en de verduurzamingsambitie van de klant in staat zijn om meerdere scenario’s op te stellen voor het vastgoed en voor de wijk. Zo zijn we in staat om wijken te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en woongenot. Ook laten we het woningaanbod aansluiten bij de bestaande vraag.

Rianne Paijmans

Ketenmanager wijkontwikkeling

“Ik wil bijdragen aan duurzame steden, dorpen en gemeenschappen door van leefomgevingen fijne, comfortabele plekken te maken waar iedereen in de samenleving zich thuis voelt”

Praktijkvoorbeeld: data combineren met menselijke maat

Rianne is als ketenmanager wijkontwikkeling dagelijks bezig met het het verbeteren van wijken. Daarin spelen data een belangrijke rol, maar wordt ook de menselijke factor niet vergeten. Als je een wijk opknapt, betekent dat dat je de leefomgeving waar mensen soms al tientallen jaren wonen flink onder handen neemt. Zowel Van Wijnen als woningcorporaties streven er dan ook naar om de bewoners actief te betrekken, naar ze te luisteren en rekening te houden met hun wensen en behoeften.

Rianne schrijft in haar blog hoe we de menselijke maat combineren met data in wijken.

Een inkijkje in uw wijk?

Wij geven u graag een inkijkje in ‘uw’ wijk. Heeft u een concreet vastgoedvraagstuk waarbij onze datatool inzicht kan bieden? Neem dan contact op met Rianne.

Rianne Paijmans

Ketenmanager wijkontwikkeling

06-46880148
r.paijmans@vanWijnen.nl