Resultaten behalen met renovatie

Nederland kent heel wat oudere wijken die zich kenmerken door hun eigen charme, sociale samenhang en sfeer. Door de jaren heen hebben deze wijken hun glans wat verloren en zijn soms zo verouderd, dat ze niet meer aan de huidige eisen en wensen van bewoners voldoen. Wij geven dit vastgoed een tweede leven door te renoveren. Het is onze ambitie om deze plekken weer duurzaam, inclusief, veilig en veerkrachtig te maken. Zodat mensen er weer prettig en comfortabel kunnen wonen en zich er thuis voelen. Dat is het resultaat waar wij naar streven.

Grote uitdaging

Woningcorporaties in ons land staan voor de grote uitdaging om hun woningbezit klaar te maken voor de toekomst. Het creëren van ruimte om te leven, vraagt dat we oog hebben voor betaalbaarheid. Daarnaast zijn de energietransitie van bestaande woningen, klimaatadaptatie en circulair bouwen belangrijke thema’s voor de komende jaren. We zetten onze kennis, ervaring en lokale netwerk in en verbinden partijen met elkaar. Zo werken we aan integrale oplossingen met blijvende waarde. Daar maken wij ons de komende jaren hard voor.

Inzicht in hoe te verduurzamen

Wat betekent ‘verduurzamen’ voor uw organisatie? Hoe kan jouw organisatie hier rekening mee houden in het beheer van de vastgoedportefeuille? En wat voor (financiële) investering vraagt dit? Wij hebben de afgelopen jaren tienduizenden woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Onze verschillende oplossingen om een woning energiezuiniger te maken hebben wij gebundeld in onze Verduurzamingswijzer, inclusief welk energielabel het oplevert en de kosten ervan. Een ‘menukaart’ voor bestaande woningen. Wij delen hem graag!

Knipsel wijzer

Project overstijgend samenwerken helpt

Bij werkzaamheden met een grote mate van herhaling, zoals een omvangrijke renovatie- of verduurzamingsopgave, is er winst te behalen door op basis van gelijkwaardigheid aan het werk te gaan. Niet in de traditionele opdrachtgever – leverancier relatie, maar als co-makers met een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen kostenvoordelen behaalt. Voordelen die onder aan de streep met elkaar worden gedeeld. Door project overstijgend samen te werken valt winst te behalen in tijd, geld, kwaliteit, innovatie, plezier en verbondenheid.

Van Wijnen in het veld

Het resultaat van samen verduurzamen

duim

Tevreden bewoners

  • Bewoners zijn gebaat bij goede samenwerking, duidelijkheid en continuïteit. Zorgen en twijfels nemen we serieus en klachten lossen we samen op.
  • In duurzame relaties wordt gebouwd aan vertrouwen en verbondenheid. En dat voelen bewoners ook.
  • We maken de wijk daadkrachtiger door betrokken bewoners aan ons en de wijk te binden. Een hechtere sociale cohesie vergroot het sociaal kapitaal van mensen.
groei

Winst in tijd en geld

  • Een hoger rendement voor alle betrokken partijen. We besparen kosten en tijd tijdens aanbestedingstrajecten.
  • Afstemming van processen en procedures leidt tot minder faalkosten.
  • Het lerend vermogen van een vast projectteam leidt tot betere samenwerking.
  • Samen besparen we daardoor tijd in alle fasen van het energetisch verbeterproject.
innovatie

Winst in kwaliteit en innovatie

  • We leren van gezamenlijke projecten. Het verbeteren van de kwaliteit wordt een continu proces.
  • Het is vanzelfsprekend om met elkaar na te denken over het ‘verslimmen’ en vernieuwen van processen

Peter van der Velden

Uitvoerder renovatie

“De komende jaren zetten wij stevig in op het renoveren van bestaand vastgoed. Naast een verduurzamingsopgave zie ik het vooral als een sociale opgave. Het werk vindt veelal in bewoonde toestand plaats en het heeft een behoorlijke impact op bewoners. Zij zijn dan ook mijn grootste inspiratiebron. Met hun wijsheid dagen ze mij elke dag opnieuw uit mijn werk beter te doen. “

Verduurzamen in de praktijk

Middelburg in 3,5 jaar verduurzaamd

In Middelburg hebben we de afgelopen 3,5 jaar honderden woningen in bewoonde staat gerenoveerd, energiezuiniger en duurzamer gemaakt. Het werk wat we doen, hoe we dat doen en de inzet van onze vakmensen heeft geleid tot een bewonerstevredenheid van 8,4 én een jarenlange prettige samenwerking met Woongoed Middelburg. Daar hebben we een korte video over gemaakt, want je kunt het wel vertellen, maar soms moet je het gewoon laten zien.

WonenBreburg renovatie

Een toekomstbestendige samenwerking

Als het goed zit, gaat alles vanzelf. De renovatie van 192 appartementen voor WonenBreburg in Breda is daar een mooi voorbeeld van. Een samenwerking in bouwteamverband waarin we kozen voor een persoonlijke aanpak en open communicatie zorgden voor een succesvolle en tijdige afronding van het project in coronatijd. En dat met minder dan één opleverpunt. Een samenwerking die uitnodigt om te herhalen en waarvan het resultaat nog jarenlang zichtbaar is.

Interieurtrein Zayaz

Renoveren in sneltreinvaart

‘De interieurtrein’, dat is renoveren in sneltreinvaart met woningcorporatie Zayaz uit ‘s-Hertogenbosch. Onze collega’s voeren, als één van de vaste partners in de wijk, vervangingswerkzaamheden uit aan het woninginterieur. Het proces en de samenwerking verlopen als een geoliede machine en de bewoners zelf zijn ook dik tevreden! Ze scoren een ruime 8 op klanttevredenheid. Benieuwd hoe je een ‘keuken-, badkamer- en toiletrenovatie’ in bewoonde staat op de rails zet?

Ga met ons in gesprek over resultaten van renovatie

Ben je benieuwd naar de doelen die wij nastreven bij elke renovatie, hoe we dat aanpakken of wil je meer weten over door ons behaalde resultaten? Neem dan contact op met Peter Riemers, hij kan je alles vertellen over de renovatieprojecten waarbij we mooie resultaten hebben behaald.

Peter Riemers

Directeur Renovatie & Transformatie

p.riemers@vanWijnen.nl