Renoveren is mensenwerk

Een woning renoveren in bewoonde staat is uitdagend en kan een behoorlijke impact hebben op bewoners. En laten zij nu net de belangrijkste factor zijn voor succes. Wij hebben met name oog voor de ‘zachte kant’ van het bouwproces. Onze bewonersbegeleiders behartigen de belangen van bewoners wiens huis of wijk gerenoveerd wordt. Ze hebben het vermogen om de diverse partijen in zo’n proces bij elkaar te brengen, draagvlak te creëren, enthousiasme te ontwikkelen en een gezamenlijk doel na te streven. Ze doen dat door een luisterend oor te bieden, persoonlijke aandacht te geven en tijdige en duidelijke informatie te verstrekken.

Bewonersbegeleider-Maud-Richterich

Bewonersbegeleiders – de verbindende schakel

Bewoners zijn cruciaal voor het slagen van renovatie- en verduurzamingsprojecten. Tevreden bewoners en opdrachtgevers; dat staat bij ons voorop. Onze bewonersbegeleiders staan bewoners bij tijdens de voorbereiding en de uitvoering van deze grootschalige projecten. Zij zorgen voor draagvlak en zijn de verbindende schakel tussen het projectteam en bewoners. Ze nemen taken uit handen, zodat uitvoerders, projectleiders en wijkconsulenten zich op hun kerntaken kunnen focussen en zorgen voor een passende aanpak per doelgroep. Zij kijken terug op een succesvol project als bewoners daadwerkelijk ervaren dat hun woningverbetering van toegevoegde waarde is en hun leefomgeving is verbeterd.

Zo maken wij het verschil

Een renovatie heeft veel impact op het leven van bewoners en een succesvol project valt en staat met goede bewonerscommunicatie en -participatie. Het is daarom essentieel om inzicht te hebben in wat bewoners ervaren tijdens zo’n proces. Wij maken voor renovatieprojecten in bewoonde staat een bewonersreis op maat, waarin het sociale en het technische proces, alsmede contactmomenten samenkomen met als doel de bewoners van initiatief tot nazorg aan de hand te nemen. Hierbij staat persoonlijke aandacht centraal op momenten die er voor bewoners écht toe doen.

Klantreis

Maud Richterich

Bewonersbegeleider

Bij renovatie in bewoonde staat is elk adres een project op zich. Daarom ben ik ook het liefst in de wijk om een kijkje te nemen in de levens van bewoners en met ze in gesprek te gaan. Ik geniet van de bonte verzameling mensen en van de liefde die zij hebben voor hun wijk.

5 tips van bewoners

Je oor te luister leggen is waardevol. Want de oplossing komt vaak van bewoners zelf. Gewoon door goed naar ze te luisteren. Niet luisteren om te reageren, maar luisteren om te begrijpen, ontwikkelen en leren. Door dit te doen, hebben we 5 tips op een rij gezet die we graag met je delen.

Laat bewoners ook aan de knoppen draaien; geef hen inspraak en laat hen kiezen.

Bewoners worden bedolven onder het bouwjargon; maak een informatiekaart voor hen.

Herrie bij de buren. informeer bewoners ook over werkzaamheden in de directe woonomgeving.

Zorg voor een wekelijks spreekuur in de keet met vrije inloop voor de buurtbewoners.

Wijs een bewoner, bij wie de renovatie al klaar is, aan als ambassadeur voor de buurt.

Stan van Eldijk

Junior projectleider

We maken weer een fijne en comfortabele woon- en leefomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt. En als tijdelijke buren zijn we zo betrokken bij de wijk dat we ook wel eens een leuke attentie ontvangen van bewoners.
Nudemunten

Zo dragen we bij aan sociale cohesie

Samen met onder meer De Woningstichting, bewoners en gemeente Wageningen bouwen we aan de toekomst van de ruim vijftig jaar oude wederopbouwwijk De Nude. Om de sociale cohesie en participatie van bewoners in de wijk te bevorderen introduceerden we ‘Nudemunten’.

Met de Nudemunten draagt Van Wijnen zeker bij aan de all inclusive wijk.

Jolanda van der Meijde, Buurtbedrijf Nude Toekomst

Verhalen uit de wijk

Renovatie-Sanderbout

Renovatie Sanderbout, Sittard

In de voormalige mijnwerkers ‘kolonie’ Sanderbout in Sittard-Zuid is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de herinrichting van de wijk. Eddy woont er sinds 1989 en speciaal voor zijn duiven hebben wij tijdens de renovatie passende maatregelen genomen.

Renovatie Geeren-Noord, Breda

In de Bredase wijk Geeren-Noord hebben we acht flatgebouwen ‘nieuw leven’ ingeblazen. Bewoners Addie en Louis volgenden de werkzaamheden op de voet. Er is een warme band ontstaan met het projectteam. Zo goed dat het team is destijds is uitgenodigd op hun 50-jarig huwelijksfeest en zij de zorg voor de vissen op zich namen tijdens hun vakantie.

Renovatie Geeren-Noord - Breda