Wij bouwen aan zorg voor iedereen

Ruimte voor zorg, nu en straks

Van Wijnen creëert ruimte om te leven. En dat doen we ook voor iedereen die zorg ontvangt of verleent. Daarom gaan we graag de samenwerking aan met ziekenhuizen en zorginstellingen die hun zorgvastgoed willen moderniseren of vernieuwen. We ontwikkelen, bouwen, renoveren en beheren. Ons doel? Zorgomgevingen zo gezond, leefbaar en prettig mogelijk maken. Voor nu, en voor de toekomst. Daar leveren we graag een betekenisvolle bijdrage aan.

Joke Wijmenga

Facilitair Manager bij het Flevoziekenhuis

‘Bij Van Wijnen heb ik altijd erg gewaardeerd dat ze vragen stellen: niet alleen aan onze technische dienst, maar ook aan onze artsen. Dan leer je ons kennen en weet je voor welke opgaven we staan of welke wensen we hebben. Om hier te werken moet je een stukje van het Flevoziekenhuis in je hart hebben.’

De patiënt gaat altijd voor

Bouwen in en aan zorggerelateerd vastgoed is complex, of het nu gaat om cure of care. Bedrijfsprocessen in zorggebouwen gaan 24/7 door. In ziekenhuizen – cure – ontvangen dagelijks honderden patiënten zorg. Care-gebouwen hebben daarnaast vaak ook een woonfunctie.
Die context vraagt inlevingsvermogen van bouwers. Het vraagt sensitiviteit voor wat wel en niet kan, én wanneer. Eén ding is duidelijk: patiënten- en cliëntenzorg heeft voorrang, altijd. Het bouwproces mag nooit in de weg staan van het primaire zorgproces.

We ontzorgen de zorg

Bij Van Wijnen snappen we dat. Als we bouwen in een zorgomgeving zijn we te gast, en zo gedragen onze medewerkers zich ook. Vooraf verdiepen we ons in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis of de zorginstelling. Onze aanpak stemmen we vervolgens nauwkeurig af op de wensen van onze gastheer. We houden ons aan de gemaakte afspraken en bewegen flexibel mee als het anders loopt. Zo onzichtbaar en onhoorbaar mogelijk. Wij ontzorgen, zodat de zorg door kan gaan.

René Worm

Hoofd Technische Dienst bij het Deventer Ziekenhuis

‘Als je goede ervaringen hebt en de prijzen marktconform zijn, wil je graag met elkaar verder. Weten wat je aan elkaar hebt, is cruciaal. Zeker in een ziekenhuis, waar bouwen een complex geheel is’

Vroegtijdig samenwerken

We kennen de weg in zorgland. De ervaring die we hebben opgedaan, maakt ons een waardevolle adviseur voor ziekenhuizen en zorginstellingen die behoefte hebben aan nieuw- of verbouw. We investeren daarom graag in een goede, liefst langdurige relatie met onze opdrachtgevers. Ligt er een vraag, dan gaan we bij voorkeur al in een vroeg stadium met elkaar om tafel. We denken als partner in het bouwteam actief mee. En we zijn sterk in het bedenken van creatieve oplossingen. Onze werkprocessen organiseren we op maat en zo efficiënt mogelijk. Wat we bouwen, is van hoge kwaliteit. Zo dragen we bij aan plekken waar mensen prettig kunnen wonen, leven en werken. Daar doen we het voor.

Ontdek hier we voor je kunnen betekenen voor cure

Ontdek hier we voor je kunnen betekenen voor care