Parkweg Midden: van verouderde woningen naar een diverse buurt waar veel mensen zich thuis voelen

Algemeen

Schiedam

10:48

27-02-2020

Parkweg Midden is een gebied middenin Schiedam, tussen de binnenstad en het Beatrixpark. De verouderde woningen in de buurt maken plaats voor nieuwe, toekomstbestendige woningen. Gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus selecteren Van Wijnen voor de herontwikkeling van deze wijk, welke de sloop van 304 portiek- en de realisatie van 238 nieuwe woningen omvat.

We ontwikkelden het plan in nauwe samenwerking met Plein06, Venster Architekten, Antea Group en Conversation Next.

Een diverse buurt, met veel groen en autovrije straten

Parkweg Midden wordt een gevarieerde buurt, met woningen voor verschillende doelgroepen. Het plan bestaat uit 238 nieuwe, energiezuinige woningen, waarvan de helft bestaat uit rijwoningen voor gezinnen. De andere helft bestaat uit levensloopbestendige appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens. “Zo maken we een buurt waar veel mensen zich thuis voelen en prettig kunnen wonen”, zegt Jeroen Roijers, projectontwikkelaar bij Van Wijnen. “60% van de woningen bestaat uit sociale huurwoningen, die verhuurd worden door Woonplus. De overige 40% bestaat uit vrije sector huur- en koopwoningen. Door de variatie in woningtypes en prijzen is het voor bewoners mogelijk om binnen de buurt wooncarrière te maken.”

Kenmerkend aan het plan is het vele groen. Verschillende type beplanting en bomen geven de wijk een eigen karakter en zorgen voor een duurzame, klimaatbestendige wijk. De groene hoven fungeren als infiltratieplekken voor het opvangen en vasthouden van neerslag. Daarnaast komen er twee autovrije gebieden en zijn parkeerplaatsen uit het zicht gehaald. Zo wordt Parkweg Midden een prettige en veilige buurt, met veel ruimte voor ontmoeting en waar kinderen ongestoord op straat kunnen spelen.

Samen met bewoners

Bewoners, omwonenden en belangstellenden worden betrokken bij de planvorming. Zo wordt de openbare ruimte samen met de buurt vormgegeven. De betrokkenheid van bewoners gaat ervoor zorgen dat ze behalve hun huis, ook hun directe omgeving eigen maken. “Parkweg Midden verdient een aanpak waarbij burgers uitgenodigd worden om mee te denken. Zo krijgt de plek een veel grotere betekenis voor de toekomstige bewoners, de directe omgeving én voor de stad Schiedam”, zegt Jeroen.

Planning

De nieuwe woningen worden gefaseerd gebouwd. Dit jaar wordt er gestart met de sloop van de eerste woningen. De woningen worden circulair gesloopt: zo veel mogelijk materiaal wordt hergebruikt. Van Wijnen verwacht begin volgend jaar te starten met de bouw van Parkweg Midden. De laatste woningen worden in 2024 opgeleverd.

Parkweg Schiedam Tekening