Nieuwbouw Klokkenlaan, ‘s-Hertogenbosch

Zorg

Nieuwbouw

Renoveren

‘s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

Opdrachtgever
Woningcorporatie Zayaz
Omvang
95 appartementen
Bouwperiode
Mei 2022 - Sep. 2023
Overeenkomst
Bouwteam/Turnkey
Architect
Rienks Architecten
Bijzonder
Combinatie woon- en zorgappartementen

Omwonenden betrekken

Om het project niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de omgeving te laten slagen zijn zij vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen. Omwonenden werden opgeroepen om actief mee te denken. Tijdens verschillende inloopavonden kregen zij meer informatie over de nieuwbouwplannen, waarop zij konden reageren. Die reacties gebruikten we vervolgens bij de verdere uitwerking van het plan.

Het totale complex bestaat uit 4 gebouwen achtereen. Het hoogste gebouw op de kop Klokkenlaan/Hambakendreef heeft 6 woonlagen. De andere 3 gebouwen bestaan uit 4 woonlagen.

Een eigen plek, midden in het leven

Zorgverlener Philadelphia neemt 1 gebouw af en creëert daarmee een fijne eigen plek, waar je zo zelfstandig mogelijk kunt wonen én volop kunt deelnemen aan het leven. Voor 32 mensen met een meervoudige en/of verstandelijke beperking wordt die droom werkelijkheid aan de Klokkenlaan. Zorgorganisatie Philadelphia gaat zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gebouw met corridorontsluiting heeft 8 studio’s van 25m2 GBO voor ernstig meervoudig beperkte mensen (intramuraal). Daarnaast zijn er 24 appartementen van 50m2 GBO waar mensen onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen, aangevuld met 3 algemene woonkamers. De overige appartementen met portiekontsluiting zijn bestemd voor reguliere sociale verhuur.

Rol Van Wijnen

Als gecontracteerde partij hebben we de plannen verder doorontwikkeld naar uitvoeringsgereed ontwerp om de nieuwbouw vervolgens te realiseren. De bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van Van Wijnen. De gehele werkzaamheden worden voor diens rekening en risico uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn directieleveringen, vaste inrichting van het zorggebouw en de terreininrichting. De terreininrichting wordt in regie en opdracht van de gemeente door een derde partij verzorgd.

Circulariteit

Met het ontwerp van de zorgeenheden van 25m2 GBO is rekening gehouden dat deze op termijn omgebouwd kunnen worden naar reguliere appartementen van 50m2 GBO. Lichte scheidingswanden kunnen eenvoudig worden verwijderd zodat er met minimale aanpassingen, materialen en kosten een andere indeling ontstaat.

Beiaard

Met de nieuwbouw ontstaat er ook een nieuwe straat, die nog een nieuwe naam moest krijgen. Dat is gebeurd, de gemeente koos voor een naam die mooi past bij de Klokkenlaan: Beiaard. Een beiaard is een muziekinstrument dat bestaat uit op elkaar afgestemde bronzen klokken.