Leefbare wijken en buurten

Ben je betrokken bij het realiseren van nieuwe, gezonde woonwijken? Klimaatverandering vraagt om klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Dat is wat we bedoelen met leefbare wijken en buurten bouwen. Hoe kijk jij daar tegenaan? 

Welzijn van mens, flora en fauna

Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk nemen we biodiversiteit, neerslag en hittestress mee in onze plannen. Hoe dragen we bij aan een sterker en gezonder ecosysteem? Hoe zorgen we ervoor dat we geen overlast ervaren van grote hoeveelheden neerslag? Hoe voorkomen we hittestress? Door jou en onszelf deze vragen te stellen, ontwerpen we samen met opdrachtgevers en toekomstige wijkbewoners gezonde wijken. Buurten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens, flora en fauna.  

In gesprek met de wijkbewoners

We maken een wijk pas echt leefbaar en toekomstbestendig, als we óók weten wat wijkbewoners willen. Daarom gaan we met hen in gesprek. Onze sociale bijdrage herken je verder aan:

  • Sociale functies van de wijk 
  • Oog voor de buurt  
  • Oog voor onze medemens 

Voor wie, en hoe doen we dat?

Wil je weten hoe we dat aanpakken? Dat doen we door van leefomgevingen fijne, comfortabele plekken te maken waar iedereen zich thuis voelt. De behoeften van bewoners en gebruikers van een buurt vormen ons start- én eindpunt. Door hen in een vroegtijdig stadium te betrekken, creëren we draagvlak. Want net als jij willen we wezenlijk bijdragen aan duurzame steden, dorpen en gemeenschappen. Het is onze ambitie om plekken inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. 

Vitale wijken maak je samen

We werken het liefst samen met jou aan omgevingen die verbinden en uitnodigen tot ontmoeten. Het creëren van ruimte om te leven, vraagt dat we oog hebben voor betaalbaarheid. Daarnaast zijn de energietransitie van bestaande woningen, klimaatadaptatie en circulair bouwen belangrijke thema’s voor de komende jaren. Om de puzzel te leggen gaan we de verbinding aan met onze klanten, partners en andere stakeholders. We zetten onze kennis, ervaring en lokale netwerk in en verbinden partijen met elkaar. Zo werken we aan integrale oplossingen met blijvende waarde.

Samenwerken

Bijdragen aan inclusieve leefomgevingen doen we dus niet alleen, maar samen. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Zo maken we er een rond verhaal van.

Hoe dragen we als Van Wijnen bij aan meer inclusieve leefomgevingen?

Lees alles over ons Project Inclusief Wonen in Arnhem, waarmee we de ZorgSaamWonen Award wonnen.