Thuis in de toekomst

Impact op onze planeet

Grondstoffen en materialen zijn schaars. We beseffen dat de impact van onze activiteiten op het milieu groot is. Dat moet anders, want we willen respectvol omgaan met onze planeet. Met het oog op de toekomstige generaties nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarom wachten we niet af, maar komen we in actie. Stap voor stap verkleinen we onze footprint. Onze ambitie? 0% afval in 2025 en in 2030 per saldo geen footprint vanuit ons proces en alles wat we realiseren.

Echte waarde

We zoeken continu naar toepasbare, creatieve en betaalbare oplossingen waarmee we minder verspillen. Waar mogelijk zetten we grondstoffen opnieuw in en bouwen we mee aan een circulaire economie. In elke fase van het proces – ontwikkeling, bouw, renovatie, beheer en sloop –  wegen we af welke positieve en negatieve impact onze acties op onze omgeving hebben: sociaal, ecologisch en economisch.

funda-Huis-beeld-zolder-nieuw

Klimaatadaptief bouwen

De gevolgen van de verandering van het klimaat op de gebouwde omgeving is groot. Denk aan wateroverlast door een stijgende hoeveelheid neerslag en hittestress in periodes van extreme warmte. Zeker in dichtbebouwde gebieden als steden is dat een probleem. Gelukkig zijn er oplossingen om deze effecten tegen te gaan. Waar mogelijk vergroenen we gebouwen en de openbare ruimte. Naast het vergroten van de biodiversiteit zorgt dit ook nog eens voor verkoeling. Zo maken we buurten klimaatbestendig en klaar voor een gezonde toekomst.

Samenwerken

Toekomstbestendig bouwen doen we niet alleen, maar samen met onze partners en bovenal onze klanten. Met ontwikkelaars, corporaties, beleggers en eindgebruikers. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar de impact en waarde voor de toekomst. Zo maken we er een rond verhaal van.