Biodiversiteit

De biodiversiteit bevorderen. Dat is wat we willen. Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk nemen we daarom ook biodiversiteit mee in onze plannen. Is dat belangrijk? Ja, ontzettend belangrijk! Diversiteit in dier- en plantsoorten vangt voor een deel de impact van klimaatverandering op.

Een sterker en gezonder ecosysteem

Dat blijft niet steken in goede bedoelingen: wanneer we bouwen, kijken we vanuit ons hart hoe we kunnen bijdragen aan een sterker en gezonder ecosysteem. Dat kan op verschillende manieren:

Ecologische quickscan

Op wijkniveau vragen we bijvoorbeeld een ecoloog om onderzoek te doen naar beschermde flora en fauna. Bij een nieuwbouwproject maken we eerst een ecologische quickscan. In de bebouwde omgeving gaat het vooral om huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Met een natuurinclusief inrichtingsadvies willen we de biodiversiteit in de te bouwen woonwijk bevorderen.

Waarom groen belangrijk is

Omdat planten water verdampen, verkoelen ze de omgeving. Groene tuinen in een buurt verkoelen de omgeving tot wel twee kilometer afstand. Groen is dus een perfect middel tegen de stijgende temperaturen, waar we helaas allemaal mee te maken hebben.

De gezamenlijke tuin in Parkhaven Rotterdam

In gesprek met de wijkbewoners

We maken een wijk pas echt leefbaar en toekomstbestendig, als we óók weten wat wijkbewoners willen op het gebied van biodiversiteit. Daarom gaan we met hen in gesprek.