Circulair bouwen

Is circulariteit van grondstoffen voor jou belangrijk? Als woningbouwcorporatie, belegger of projectontwikkelaar heb je een verantwoordelijkheid. Naar de huurder, de bewoner, of de koper van je woningen of pand. Goed om te weten hoe wij daarmee omgaan: 

Invloed van circulariteit op de leefomgeving

We kijken vanuit een breed perspectief naar circulariteit. Voor ons omvat circulariteit meer dan het toepassen van biobased materialen (= materialen die uit de natuur komen). Het gaat erom dat we in elke fase van het bouwproces de invloed op onze leefomgeving overwegen voor het verleden, heden en de toekomst.

Met ‘verleden’ bedoelen we transformatiemogelijkheden van een gebouw of hergebruik of circulariteit van de al aanwezige materialen.

‘Heden’ heeft betrekking op de wensen, mogelijkheden en het gebruik van nu.

‘Toekomst’ betreft voorsorteren op hergebruik van het pand of materialen door toekomstige generaties.

Bewustwording

We zetten grote stappen in circulariteit. De eerste stap is het creëren van bewustwording, bij zowel onszelf als betrokken partijen. Bij alles wat we doen vragen we ons af: welke invloed heeft dit op onze leefomgeving en onze toekomst? Vanuit die gedachte vervangen we een oud pand met waarde voor zijn omgeving niet zomaar door een nieuw gebouw.

Ook zijn we ons ervan bewust dat de voorraad grondstoffen en materialen eindig is. We moeten dus – met de kennis en middelen die er nu zijn – op zoek naar toekomstbestendige oplossingen om te bouwen. Dit zijn betaalbare, adaptieve oplossingen met een hoge gebruikskwaliteit, 0% afval en 0% CO2-uitstoot.

De Loskade in Groningen - experimenteren met circulariteit
De Loskade in Groningen

Toekomst van circulariteit

Voor de toekomst zien we nog vele mogelijkheden als het gaat om afval, de manier van slopen en materiaalgebruik. Met een aantal van deze mogelijkheden experimenteren we al, op project De Loskade in Groningen.

Dit is een zogenoemde pop-up wijk met 46 tijdelijke (shortstay) woningen, een ‘living lab’ waarin ‘echte’ bewoners ervaring opdoen met duurzame innovaties en biobased materialen. We hebben hier de kans om te experimenteren binnen ruimere kaders voor wet- en regelgeving. Op het terrein dagen we onszelf en marktpartijen uit om met nieuwe, onconventionele oplossingen te komen voor circulariteit en toekomstbestendig bouwen. Zo anticiperen we op veranderende gebruikerswensen, zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend wonen en het ontdekken van een deeleconomie.