Bewuste keuzes maken

Algemeen

16:04

22-11-2022

De vraag naar grondstoffen blijft stijgen, terwijl het grondstof tekort waar we mee kampen groter is dan ooit. Onze aarde is geen onuitputtelijke bron. Wist je dat wij in Nederland natuurlijke bronnen 3,5 keer sneller verbruiken dan onze aarde in een jaar tijd kan vernieuwen? De gevolgen hiervan zijn gigantisch. Samen met elkaar staan we voor een hoop belangrijke keuzes. De CO2 uitstoot en afvalproductie moeten omlaag, we moeten meer duurzame vormen van energie gebruiken en bewuster met grondstoffen omgaan.  

Onze visie

Als veroorzaker en beleidsmaker voelen we ons daarom verantwoordelijk en komen we proactief in beweging, we wachten niet op regels en wetten. Daarom hebben we voor onszelf twee doelen opgesteld: CO2 Neutraal in 2030 en daarbij is 0% afval in 2025 een belangrijke stap.  

Wat we nu doen

Om deze doelstellingen te behalen en dus een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten, moeten we bewuste keuzes maken op het gebied van afval, materiaalgebruik en losmaakbaarheid. 

Circulair sloopplan

Zo maken we voor ieder sloopproject een circulair sloopplan. Dit doen we door samen met onze partners en leveranciers kritisch te kijken naar onze sloop- en bouwmogelijkheden en hoe we duurzaam omgaan met materialen. We willen weten welke materialen vrijkomen, hoeveel procent hiervan geschikt is voor hergebruik of doorverkoop. We zetten in op behoud van waardevolle grondstoffen en kritisch kijken naar nieuw toe te passen materialen. We streven naar het zo lang en zo hoog mogelijk ‘in the loop’ houden van grondstoffen. Maar we bekijken ook hoe de afvoerstromen lopen en hoe het transport geregeld is. 

Deze relevante en waardevolle informatie maken we inzichtelijk door het gebruik van een data dashboard. Dit dashboard weergeeft overzichtelijk hoeveel afval we per soort materiaal produceren. Doordat het dashboard real time is, zien we direct hoe we ervoor staan en waarop we actie moeten ondernemen. Vooraf is een 0-meting gedaan, zodat we beter kunnen sturen op ons einddoel in 2025. 

De hoogste treden

Onze ambities zijn hoog: 0% afval in 2025. Dat vraagt om bewuste keuzes in ons ontwikkel- en bouwproces. Als graadmeter gebruiken we binnen Van Wijnen de Ladder van Lansink.

Treden A, B en C bestempelen wij als ‘goed’. Dit betekent dat al het afval dat we produceren terug in ‘de loop’ komt. Treden D, E en F komt neer op het vernietigen van kapitaal en materiaal en hierdoor komt het niet terug in ‘de loop’. Dat willen we kosten wat het kost vermijden.  

Hoe we bij treden A,B en C gaan komen

Allereerst verminderen we de hoeveelheid gebruikte materialen op de bouwplaats. Dit doen we door harde afspraken te maken met onze toeleveranciers om het gebruik van verpakkingsmaterialen aanzienlijk terug te brengen. Vervolgens passen we waar mogelijk circulaire materialen toe om zo de afvalstromen te verminderen.  

Daarnaast richten we een milieustraat in op de bouwplaats en maken we aanvullende afspraken met toeleveranciers. We willen namelijk dat hun verpakkingen uit slechts één afvalsoort bestaat, waardoor de materialen hergebruikt kunnen worden.  

Voordat we starten met de bouwwerkzaamheden, gaan we met de afvalverwerker in gesprek om af te stemmen welke slimme keuzes we nog meer kunnen maken voor onze bouwplaatsen. Zo maken we onze bouwplaats afvalvrij. Door het voorkomen van bouw- en sloopafval, verlaten materialen onze bouwplaats niet langer als afval, maar als grondstoffen.