Projecten

Circulariteit: van droom naar realiteit

Wij bouwen samen aan ruimte voor een beter leven. Voor nu én de toekomst. We kijken verder dan de huidige (woon)behoeftes en bouwmogelijkheden en zijn zuinig op de wereld. We ontwikkelen gasloos, energiezuinig en liefst circulair. Dit is voor de aarde én de eindgebruiker de beste keuze. Circulair bouwen is sneller, beter en goedkoper. Dat de bouwsector één van de grotere milieuvervuilers is, is ons een doorn in het oog. Wij hebben onszelf tot doel gesteld in 2025 100% toekomstbestendig te zijn en zetten op verschillende niveaus stappen om deze te behalen.

Stevig gefundeerde keuzes op projectniveau

Op projectniveau streven wij naar de toepassing van duurzame materialen, een lage CO2-uitstoot, hoge energiezuinigheid en het hergebruik van nieuw- en bestaand vastgoed. Zo staat circulariteit in ons bouwproces steeds centraler en krijgen projectteams door het hele land met dit thema te maken. Om optimaal op de hoogte te zijn en blijven van de meest recente mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen hebben wij een manager Circulariteit aangesteld. Marije Kamphuijs richt zich eenzijdig op deze materie. Zij denkt mee in bouwtrajecten en voorziet de projectteams van advies.

Marije Kamphuijs

Manager Circulariteit

m.kamphuijs@vanwijnen.nl 06-12954767

“Bij materiaalkeuzes letten wij op de herkomst en verwerking van het materiaal én wat er in de toekomst mee kan gebeuren. Onze circulaire woning is verplaatsbaar en dus volledig te recyclen.”

Marije Kamphuijs – Manager Circulariteit bij Van Wijnen

Kennisdeling als sleutel tot succes

Projectoverkoepelend doet Marije Kamphuijs continu kennis en ervaring op. Tijdens seminars, ronde tafel gesprekken en beurzen deelt zij haar kennis met haar netwerk, zodat we samen steeds verder komen. Binnen Van Wijnen experimenteren wij actief met de opgedane kennis bij onze afdeling Productontwikkeling. Op deze manier testen wij in de eigen omgeving welke toepassingen in de praktijk het beste tot zijn recht komen en het meest efficiënt zijn. Onze voortgang meten wij middels de Building Circularity Index. Deze werkwijze vormt de basis voor een betrouwbaar en stevig advies.

“Vanaf eind 2019, begin 2020 wordt circulair de standaard bij ons geïndustrialiseerde woonproduct Fijn Wonen”

Marije Kamphuijs – Manager Circulariteit bij Van Wijnen

Een greep uit onze referentieprojecten

Fijn Wonen Circulair

De koffie staat klaar in de circulaire woning

Eerder sloegen wij met het Fijn Wonen-product de route richting het geïndustrialiseerde bouwen in. Het ontwikkelen van een volledig modulaire en remontabele woning betrof de volgende logische stap in het najagen van de ambities voor de toekomst.

Met het hele projectteam is er hard gewerkt om de verschillende onderdelen te ontwikkelen. Er is samen gebrainstormd, onderzocht, getest, gefinetuned, gebouwd en weer afgebroken. Dit laatste uiteraard in het kader van het remontabele aspect van de woningen. Inmiddels is het prototype van de circulaire woning opgebouwd in Gorredijk.

De Loskade Groningen

Experimenteren met de wijk van de toekomst

De Loskade is een pop-up wijk gericht op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. Zo anticiperen we op de veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend wonen en het ontdekken van een deeleconomie. De wijk van de toekomst is ook dé plek om de circulaire economie tot bloei te laten komen.

Tot 2030 mogen we hier in de praktijk experimenteren met 46 shortstay woningen. Met échte bewoners met echte ervaringen én met ruimere kaders dan we gewend zijn op het gebied van wet- en regelgeving, welstand en garanties. Zo creëren we in dit Living Lab ruimte voor revolutionaire oplossingen. Een ruimte van 46 tijdelijke wooneenheden die we graag samen met partijen met dezelfde duurzame ambities willen invullen. Alle wooneenheden ter plaatse worden circulair gebouwd en in vier verschillende types opgetrokken uiteenlopend van ruime eengezinswoningen tot appartementen.

Accolade Heerenveen

Focus op hergebruik en lokaal

Als woningcorporatie van 16.000 woningen kan en wil Accolade verschil maken in de regio. Stap voor stap maakt zij haar panden steeds toekomstbestendiger. Het eigen kantoor is daarvan een schoolvoorbeeld. De principes ‘hergebruik’ en ‘lokaal’ staan in dit gebouw centraal. Voor de inrichting is bijvoorbeeld hout gebruikt uit gesloopte woningen in Joure. Meubilair is hergebruikt of vervaardigd uit EcoBoard. Dit is een biobased plaatmateriaal gemaakt uit land- en tuinbouwreststromen als stro, riet of tomatenloof. Het decoratieve plaatmateriaal in de keuken is afgewerkt met biologische laminaten en voor de wand- en plafondisolatie zijn (natuurlijke) restproducten gebruikt. Zonnepanelen en energiezuinige maatregelen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van het gebouw.

Stadskantoor Zwolle

Slim (her)gebruik maken van de aanwezige kennis en materialen

In 2014 en 2015 verbouwden we de publiekshal, het restaurant en vijf verdiepingen van het stadskantoor in Zwolle. De prettige samenwerking en het mooie eindresultaat leidden in 2017 tot een vervolgopdracht: de verbouwing van de – toen nog gedeeltelijk leegstaande – vierde verdieping van het stadskantoor.

Circulariteit staat bij de gemeente Zwolle hoog in het vaandel. Ingrid van de Sanden, projectleider gemeente Zwolle, vertelt: “We gaan steeds verder richting circulair bouwen en inrichten. Van Wijnen is daarin een goede partner.”

Bij de verbouwing van de vierde verdiepingen maakten we slim gebruik van de opgedane projectspecifieke kennis. Ook inventariseerden we de aanwezige materialen actief en maakten deze geschikt voor hergebruik. Alles met het oog op de toekomst.

Andere projecten

Meer dan bouwen