keyware

Historisch erfgoed toekomstbestendig maken

De wereld om ons heen verandert. We maken leefomgevingen steeds toekomstbestendiger en innoveren met industriële woonproducten. Is er dan nog ruimte voor ambachtelijk vakmanschap? Wij vinden van wel. Met onze restauratietak geven we daar vol overgave invulling aan

Projectteam, Concertgebouw, Restauratie

Respectvol restaureren

Toekomstbestendigheid gaat niet alleen over nieuwe woonproducten en innovatieve technieken. Het betreft ook het historisch erfgoed van Nederland. Er ligt een enorme opgave in het toekomstbestendig maken van dit historisch erfgoed. Talloze oude panden moeten, met respect voor hun verleden, klaar gemaakt worden voor de toekomst. Daar dragen wij graag aan bij. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe kunnen we voldoen aan de wensen van de huidige en toekomstige eindgebruiker, en tegelijkertijd vasthouden aan de kwaliteiten van vroeger? Het antwoord daarop is niet eenduidig. Per pand en per locatie kijken we wat nodig is om respectvol te restaureren. We kijken ook vooruit. Een nieuwe ontwikkeling als hergebruik van materialen leent zich bijvoorbeeld bij uitstek voor restauratie.

Onvervalst vakmanschap

Oog voor detail. Wat ons betreft draait het daar om bij vakmanschap. De vaklieden binnen onze restauratietak zijn dan ook meesters in onder andere hout- en metaalbewerking. Ook weten zij feilloos welke materialen een gebouw eer aandoen en waar ze die materialen kunnen vinden. Een mooi voorbeeld zijn de gerestaureerde luiken van De Librije in Zwolle. De scharnieren daarvan waren zo authentiek, dat we die door een smid lieten maken. Is een pand monumentaal? Dan gaan we nog een stap verder. We verrichten onderzoek naar de oorspronkelijke status van het pand, de originele kleuren en materialen. Die herstellen we, binnen de kaders van de regelgeving, weer in ere.

restauratie, monumentaal, vakmanschap, restaureren, toekomstbestendig, erfgoed
restauratie, historie

Toegewijd, betrokken, gedreven

We beschikken over alle faciliteiten en middelen om onze restauratiewerkzaamheden uit te voeren, maar het belangrijkst zijn onze medewerkers. Stuk voor stuk vakkundige mensen met jarenlange kennis en ervaring in restauratie. Hun toewijding is hun kracht, hun betrokkenheid is echt en hun gedrevenheid oprecht. Deze kwaliteiten zijn voor ons van onschatbare waarde en daar investeren wij graag in. Met bijvoorbeeld opleidingen en trainingen vergroten wij hun kennis en kunde. En tillen we het toekomstbestendig maken van historisch erfgoed naar een nog hoger plan.

"Het toekomstbestendig maken van historisch erfgoed begint bij het omarmen van het verleden. Met behoud van hun historie maken we oude panden klaar voor de toekomst, zodat zij opnieuw geschiedenis kunnen schrijven.”Jolando Comino | Vestigingsleider Van Wijnen Zwolle