Als je gezamenlijk trapt ga je harder

Voordelen van projectoverstijgend samenwerken

In 2016 heeft de Limburgse woningcorporatie ZOwonen Van Wijnen en Heijmans gevraagd ze de komende 10 jaar te helpen bij het transformeren van een groot deel van haar woningen. Circa 1.700 huizen ondergaan een grondige renovatie en ongeveer 1.300 woningen worden gesloopt en komt nieuwbouw voor in de plaats. Om tempo te maken zijn de partners gezamenlijk op de tandem gestapt. Want als je gezamenlijk trapt ga je harder.

Zeker bij werkzaamheden met een grote mate van herhaling, zoals een omvangrijke renovatie- of verduurzamingsopdracht, is er winst te behalen door op basis van gelijkwaardigheid aan het werk te gaan. Niet in de traditionele opdrachtgever – leverancier relatie, maar als partners met een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting. Een projectoverstijgende relatie met een verbintenis voor de langere termijn. Een samenwerking waarbij je door openheid en vertrouwen ‘winst’ behaalt en die onder aan de streep met elkaar deelt. En die winst kan zitten in tijd, geld, kwaliteit, innovatie, plezier en verbondenheid. Zo’n samenwerking nodigt uit om te herhalen. Zodat je als ketenpartner steeds slimmer en beter wordt. Zo maak je optimaal gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten waar ook bewoners van profiteren.

Wederzijds vertrouwen

In 2017 is ook daadwerkelijk de samenwerking gestart die gekenmerkt wordt door wederzijds vertrouwen. Waarbij het gemeenschappelijk doel, het belang en de prestatieverplichting niet uit het oog wordt verloren. De bouwers krijgen niet een tot op de komma uitgewerkt vastgoedplan. Ze krijgen de ruimte om op basis van de ambities en het beschikbare budget met de beste aanpak te komen.

Alle drie de partijen zijn met een open vizier en vol van vertrouwen ingestapt. Daarvoor is lef nodig, maar ook transparantie van alle deelnemers in de samenwerking. Die werkwijze heeft al de nodige vruchten afgeworpen. Niet voor niets noemen ze elkaar ‘bonuscollega’s’. Xander Anker (uitvoerder Van Wijnen), Rory Hordemboen (uitvoerder Heijmans) en Rob Jongen (projectleider ZOwonen) vertellen in deze artikelenserie welke voordelen de ketensamenwerking voor bewoners, corporatie en bouwers heeft.

Pionieren

Rob: ”Wij waren één van de eerste corporaties die deze stap van samenwerken durfde te zetten. We hadden dus ook niet veel voorbeelden en konden geen gebruik maken van andermans ervaring. Dat was de eerste paar jaar een soort van pionieren. Vooral op het gebied van verantwoordelijkheden moesten we als partners anders gaan denken en doen. Als projectleider van de corporatie was ik voorheen vooral bezig met bouwkundige zaken buiten goed te regelen. Die taak is overgenomen door onze bouwpartners. Zij bedenken nu het best passende scenario om te komen tot een gemiddeld B-label voor onze woningen. Daarbij ligt de focus op Total Cost of Ownership.

In een samenwerking voor de langere termijn is het vanzelfsprekend om met elkaar na te denken over verbeteren, verslimmen en vernieuwen. Samen door een andere bril kijken heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit en het onderhoud is verbetert. En daar hebben bewoners profijt van. Want de ketensamenwerking is ook gevormd om ten goede te komen aan de bewoners. Alle partners in de keten zijn namelijk verantwoordelijk voor bewonerscommunicatie.”

In een samenwerking voor de langere termijn is het vanzelfsprekend om met elkaar na te denken over verbeteren, verslimmen en vernieuwen

Rob Jongen, Projectleider ZOwonen

Mensenwerk

Xander: “Renoveren in bewoonde staat is mensenwerk. We komen bij de bewoners achter de voordeur. Daarom beschikken wij als bouwers allemaal over een soort van ‘sociale antenne’. Eigenlijk zijn we de extra ogen en oren van ZOwonen. Omdat we te maken hebben met verschillende soorten mensen met hun achtergronden en eigenschappen. Die zijn soms best complex daarom is het continu schakelen tussen techniek, taal en cultuur.”

Rory: “Maar ook met je collega ketenpartners moet je goed kunnen schakelen. En dat was in het begin nog een beetje aftasten. Wennen aan elkaar en aan elkaars werkwijze. Wat werkt wel en wat kan er beter. Maar we hebben de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt. Die hebben ervoor gezorgd dat er nu een soort van geoliede machine staat.”

Geoliede machine

Het levende bewijs voor de geoliede machine is misschien wel de Carmelflats in Beek. Daar zijn 384 woningen verdeeld over 8 flats gerenoveerd. Voor dit project hebben Heijmans en Van Wijnen een VOF opgericht. Bij werkzaamheden met een grote mate van herhaling, zoals bij dit omvangrijke renovatieproject was er winst te behalen door op basis van gelijkwaardigheid in een ketensamenwerking aan het werk te gaan. Die gelijkheid zat hem ook in onze aanpak naar bewoners. Xander: “Ondanks dat we verschillende bouwers zijn, zagen bewoners geen onderscheid in onze werkwijze. We waren samen één.

Bewezen werkwijze

Heijmans en Van Wijnen hadden natuurlijk al de nodige kennis en ervaring op het gebied van renovatie en meerjarig onderhoud. Maar om ervoor te zorgen dat ZOwonen planmatig grip zou krijgen op onderhoud en beheerkosten van hun vastgoed moest er nagedacht worden over de beste aanpak.

Samen een werkwijze ontwikkelen waarbij ZOwonen ontzorgt zou worden en de bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. Dat betekent meer kwaliteit voor een scherpere prijs, maar ook het op de juiste manier informeren van bewoners. Per slot van rekening vinden alle werkzaamheden plaats in bewoonde staat en dat kan een grote impact hebben op de mensen. Daarom werken we vrijwel uitsluitend met vaste ketenpartners, die al diverse keren hebben bewezen te kunnen voldoen aan onze samenwerkingseisen. Deze lange termijn samenwerking leidt tot een hogere kwaliteit voor minder geld, snellere doorlooptijden en meer wooncomfort. Vanuit ZOwonen is nu maar één projectleider nodig voor alle DE-projecten. Dat was voor aanvang van de ketensamenwerking wel anders. Toen waren er meerdere personen bij betrokken.

Trial and error

Xander: “Zo kwamen we er al doende achter dat het inplannen van werkzaamheden veel efficiënter kan door het over te laten aan de desbetreffende co-maker. Als een woning bijvoorbeeld nieuwe kozijnen nodig heeft, dan prikt de bewoner rechtstreeks een datum met het bedrijf dat de kozijnen komt plaatsen. Daar hoeven wij helemaal niet tussen te zitten, dat geeft alleen maar ruis en verwarring. We krijgen natuurlijk wel de planning per complex of wijk zodat we grip en zicht houden op het hele proces.”

Rory: “We hebben ook al heel wat van elkaar geleerd. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de dakramen die gebruikt worden als er asbesthoudend materiaal in het dak zit. Vroeger moest dan het hele dak gesaneerd worden of werd er geen dakraam geplaatst. Van Wijnen had ervaring met een dakraam fabrikant die een raam heeft dat op een veilige manier, zonder in het asbest te hoeven zagen, geplaatst kan worden. Nu worden deze dakramen door zowel Heijmans als Van Wijnen gebruikt.”

Artikelenserie ketensamenwerking

5 jaar ketensamenwerking
We vieren 5 jaar ketensamenwerking

ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen vieren 5 jaar ketensamenwerking. Dat heeft ons allemaal veel moois gebracht, maar niet alleen ons: vooral de bewoners!

De pluspunten van projectoverstijgend samenwerken

ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen zijn er van overtuigd dat ketensamenwerking pluspunten heeft.

De route bij groot onderhoud

Er gaat heel wat aan vooraf voordat de bewoner ook daadwerkelijk van meer wooncomfort kan gaan genieten. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in dit artikel.

Voordelen bij uitvoering Wet Natuurbescherming

Vincent Nederpel van Heijmans zorgt ervoor dat bij een renovatie de natuur zo min mogelijk verstoort wordt. Het is bij wet geregeld dat voor de start van een project een quickscan uitgevoerd moet worden om in kaart te brengen welke dieren er in de buurt leven.

Lessons learned

De samenwerking heeft tot nu toe veel gebracht, ook inzichten hoe het anders, beter, slimmer kan. Die lessons learned delen de ketenpartners graag.

Duurzaam samenwerken voor Woongoed Middelburg

Woningcorporatie Woongoed Middelburg heeft Van Wijnen en Bouwbedrijf Joziasse gevraagd ze de komende jaren te helpen bij het verduurzamen van 1200 woningen, verdeeld over 6 complexen. Met als doel een fijner en comfortabeler leefklimaat voor de bewoners.

Meer dan bouwen