Projecten

Van Wijnen Lelystad bouwt voor de zorg van onze ouderen

Lelystad

’t Landleven in Lelystad is een unieke woonzorglocatie voor mensen met dementie. In opdracht van Woonzorg Flevoland breidt Van Wijnen Lelystad het huis momenteel uit met veertien appartementen. Die zijn hard nodig, want de polder vergrijst en verwacht wordt dat de vraag naar verpleeghuisbedden het komende decennium fors toeneemt in de jongste provincie van ons land. Het is daarom niet toevallig dat bouwen in de zorgsector een belangrijke pijler is voor Van Wijnen Lelystad.

Uitbreiding woonzorglocatie ’t Landleven van Woonzorg Flevoland

Grenzend aan een manege en gelegen aan de groene rand van Lelystad heeft ’t Landleven een toepasselijke naam gekregen. Als de bouw komende zomer achter de rug is, kijken de bewoners uit over een groen erf en kunnen ze veilig (en zelfstandig als het nog kan) een ommetje maken in de belevingstuin. Wie wil, kan zelfs helpen bij de verzorging van de dieren of in de tuin aan de slag. Op het terrein is ook de dagbesteding Het Groene Huis gevestigd. Het is een bewust gekozen woonconcept, want niet iedereen houdt van de stad. ‘We willen mensen laten wonen in een omgeving die bij hen past’, vertelt John Bos, bestuursvoorzitter van Woonzorg Flevoland. ‘Zo hebben we ook grotere woonlocaties meer in het centrum. In ’t Landleven bieden we bewoners een groene omgeving met tijd en ruimte om buiten te zijn. Dat draagt bij aan het levensgeluk van mensen en past bij ons doel om belevingsgerichte zorg te bieden. Kwaliteit van de zorg staat altijd bovenaan, en daar voegen wij altijd meteen kwaliteit van leven aan toe. Het gaat erom dat de tijd die je bij ons woont en leeft zo aangenaam mogelijk is. En dat je zelf de keuzes mag maken die passen bij jouw wensen. We binden mensen dus niet vast op hun stoel. Willen ze lekker bewegen en de tuin in, dan krijgen ze die vrijheid van ons.’

Populair

Het effect is dat mensen in de rij staan om in de kleinschaligheid van ’t Landleven te mogen wonen. De woonzorglocatie is populair, ook omdat er voor de intensieve zorg die er geleverd wordt geen onderscheid is tussen een grote of kleine portemonnee. Iedereen met een psychogeriatrische indicatie is er welkom voor 24-uurs zorg tot aan het einde van hun leven. Dat maakt ’t Landleven uniek voor Flevoland. Zes jaar geleden bouwde Van Wijnen het eerste deel van de woonvoorziening met daarin zestien appartementen. Na de uitbreiding wonen er dertig mensen. John Bos is blij met die uitbreiding, want daarmee draagt zijn organisatie bij aan de maatschappelijke opgave om meer te bouwen voor huisvesting van kwetsbare ouderen. Landelijk, en zeker in Flevoland.

Zorgkloof

John Bos vertelt: ‘De kloof tussen vraag en aanbod van verpleeghuisbedden is enorm groot. Ten eerste omdat er de laatste tijd weinig verzorgings- en verpleeghuizen gebouwd zijn door landelijk beleid: ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. In mijn opinie zijn we daar met z’n allen een beetje in doorgeschoten. Daarnaast hebben we in Flevoland te maken met een bijzondere demografie. Een demografie in cohorten, dus veel mensen uit dezelfde leeftijdsklasse. Dat is anders dan de meer geleidelijke leeftijdsopbouw in de rest van het land. De mensen die in het verleden in groten getale in de polder zijn komen wonen, zijn nu70-plussers en de zorgvragers van de nabije toekomst. Er ontstaat dus een grote vraag. Niet alleen naar verpleeghuissettings, maar naar alle vormen waarin wonen en zorg gecombineerd worden.’

Maatschappelijk van nut

Bos noemt onder meer speciale woonwijken, communities en geclusterde woonconcepten als woonvormen waar wonen en zorg worden gecombineerd. In die filosofie vindt hij Van Wijnen Lelystad aan zijn zijde, want die vestiging wil een bouwpartner voor de zorgsector zijn met een uitgebreid portfolio in dat domein. ‘We hebben grote affiniteit met de zorg’, zegt Nina Nomden, die samen met collega Patrick Peet de directie vormt van Van Wijnen Lelystad. ‘Zowel care als cure’, voegt ze eraan toe. Kortgezegd zowel de langdurige verzorging en verpleging zoals het bouwen voor Woonzorg Flevoland als de kortdurende medische zorg als voor het FlevoZiekenhuis. ‘We willen niet alleen bouwen, maar ook maatschappelijk van nut zijn. Dat zit in onze genen. Trots zijn we daarom ook dat we onlangs de BKL Impact Award hebben ontvangen voor onze sociale betrokkenheid en bijdrage aan de Lelystadse samenleving.’

Om op de hoogte te blijven van elkaar, zoeken Van Wijnen Lelystad en Woonzorg Flevoland elkaar periodiek. ‘Het is goed om te weten wat er bij elkaar speelt. Zo schuiven we ook regelmatig bij gemeenten aan tafel’, zegt Nomden. ‘Wij voelen ons verwant met het zorgdomein en willen actief bijdragen aan de vragen en uitdagingen van deze tijd. De vergrijzing is nu gaande, maar veel gemeenten zijn daar bijvoorbeeld qua huisvesting nog niet op ingesteld. Nieuwbouw is een richting, maar ik denk ook aan transformatie van bestaande bouw. Heel interessant is onze deelname ook in het landelijk platform ZorgSaamWonen, een denktank van mensen uit allerlei disciplines. Daar ontstaan nieuwe ideeën en concepten voor wonen, zorg en welzijn in de toekomst.’

“Het is een kwestie van aanvoelen, in feite is dat niet heel anders dan je thuis met elkaar omgaat.”

John Bos toont zich tevreden over onze werkwijze

Omgevingssensitief

Niet onbelangrijk is volgens directeur Patrick Peet van Van Wijnen Lelystad dat je als bouwer inspeelt op de doelgroep waarvoor je bouwt. Samen met John Bos en Nina Nomden maakt hij eind februari een rondje over de bouw van ’t Landleven ter ere van het hoogste punt. Duidelijk te zien is hoe de nieuwbouw verweven wordt met de bestaande bouw van de woonzorglocatie. Het moet straks één geheel zijn. ‘Voor de mensen die hier wonen en werken is dit impactvol’, zegt Peet. ‘Hier lopen daarom timmerlieden met ervaring en die omgevingssensitief zijn. Bouwlieden die snappen dat hier gezorgd wordt voor kwetsbare mensen, dat je in bebouwde omgeving werkt en dat zij tijdelijk te gast zijn. Als zij een stap naar binnendoen, staan ze ook meteen in de woonkamer van de mensen. Tijdens de bouw proberen ze daarom hinder zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld in te spelen op specifieke situaties die zich in het huis afspelen. Bewoners kunnen soms onrustig zijn en dan helpt het niet als er veel bedrijvigheid om hen heen is. Het is een samenspel met de bewoners en de zorgverleners.’

Polonaise

John Bos toont zich tevreden over die werkwijze van Van Wijnen. ‘Het is een kwestie van aanvoelen, in feite is dat niet heel anders dan je thuis met elkaar omgaat.’ Hij kiest voor Van Wijnen als aannemer vanwege de nabijheid, de korte lijnen die je met een bekende hebt en de kennis die de bouwers inmiddels van het pand van Woonzorg Flevoland hebben opgedaan. Maar ook de betrokkenheid die Peet en Nomden noemen is een reden waarom hij graag met Van Wijnen werkt. En dat zit hem soms in kleine dingen. Zoals koffie met gebak buiten in het zonnetje voor de bewoners van ’t Landleven bij start bouw. Of de steiger die Van Wijnen plaatste tijdens de eerste coronagolf voor bezoekers op een woonlocatie. Maar legendarisch is de gourmetavond met bewoners die enkele bouwvakkers een paar jaar geleden hielden nadat ze op een locatie van Woonzorg Flevoland een uitbreiding hadden gerealiseerd. ‘Wat een fantastische avond was dat’, lacht Nina Nomden. ‘We wilden graag wat terug doen na afronding van het werk, uit liefde voor de mensen. Er werd toen zelfs gedanst tot een polonaise met rolstoelen aan toe!’

Andere projecten

Meer dan bouwen