Uitbreiding ’t Landleven Lelystad

Zorg

Nieuwbouw

Flevoland

Lelystad

Uitbreiding
14 appartementen
Opdrachtgever
Woonzorg Flevoland

Van Wijnen Lelystad bouwt aan de zorg van onze ouderen

’t Landleven in Lelystad is een unieke woonzorglocatie voor mensen met dementie. In opdracht van Woonzorg Flevoland heeft Van Wijnen Lelystad het huis uitgebreid met veertien appartementen. Die zijn hard nodig, want de polder vergrijst en verwacht wordt dat de vraag naar verpleeghuisbedden het komende decennium fors toeneemt in de jongste provincie van ons land. Het is daarom niet toevallig dat bouwen in de zorgsector een belangrijke pijler is voor Van Wijnen Lelystad.

Uitbreiding woonzorglocatie ’t Landleven van Woonzorg Flevoland

Grenzend aan een manege en gelegen aan de groene rand van Lelystad heeft ’t Landleven een toepasselijke naam gekregen. De bewoners kijken uit over een groen erf en kunnen veilig (en zelfstandig als het nog kan) een ommetje maken in de belevingstuin. Wie wil, kan zelfs helpen bij de verzorging van de dieren of in de tuin aan de slag. Op het terrein is ook de dagbesteding Het Groene Huis gevestigd. Het is een bewust gekozen woonconcept, want niet iedereen houdt van de stad. ‘We willen mensen laten wonen in een omgeving die bij hen past’, vertelt John Bos, bestuursvoorzitter van Woonzorg Flevoland. ‘Zo hebben we ook grotere woonlocaties meer in het centrum. In ’t Landleven bieden we bewoners een groene omgeving met tijd en ruimte om buiten te zijn. Dat draagt bij aan het levensgeluk van mensen en past bij ons doel om belevingsgerichte zorg te bieden. Kwaliteit van de zorg staat altijd bovenaan, en daar voegen wij altijd meteen kwaliteit van leven aan toe. Het gaat erom dat de tijd die je bij ons woont en leeft zo aangenaam mogelijk is. En dat je zelf de keuzes mag maken die passen bij jouw wensen. We binden mensen dus niet vast op hun stoel. Willen ze lekker bewegen en de tuin in, dan krijgen ze die vrijheid van ons.’

Intensieve zorg

Het effect is dat mensen in de rij staan om in de kleinschaligheid van ’t Landleven te mogen wonen. De woonzorglocatie is populair, ook omdat er voor de intensieve zorg die er geleverd wordt geen onderscheid is tussen een grote of kleine portemonnee. Iedereen met een psychogeriatrische indicatie is er welkom voor 24-uurs zorg tot aan het einde van hun leven. Dat maakt ’t Landleven uniek voor Flevoland. Zes jaar geleden bouwde Van Wijnen het eerste deel van de woonvoorziening met daarin zestien appartementen. Na de uitbreiding wonen er dertig mensen. John Bos is blij met die uitbreiding, want daarmee draagt zijn organisatie bij aan de maatschappelijke opgave om meer te bouwen voor huisvesting van kwetsbare ouderen. Landelijk, en zeker in Flevoland.

Zorgkloof

John Bos vertelt: ‘De kloof tussen vraag en aanbod van verpleeghuisbedden is enorm groot. Ten eerste omdat er de laatste tijd weinig verzorgings- en verpleeghuizen gebouwd zijn door landelijk beleid: ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. In mijn opinie zijn we daar met z’n allen een beetje in doorgeschoten. Daarnaast hebben we in Flevoland te maken met een bijzondere demografie. Een demografie in cohorten, dus veel mensen uit dezelfde leeftijdsklasse. Dat is anders dan de meer geleidelijke leeftijdsopbouw in de rest van het land. De mensen die in het verleden in groten getale in de polder zijn komen wonen, zijn nu 70-plussers en de zorgvragers van de nabije toekomst. Er ontstaat dus een grote vraag. Niet alleen naar verpleeghuissettings, maar naar alle vormen waarin wonen en zorg gecombineerd worden.’

John Bos

Bestuursvoorzitter Woonzorg Flevoland

“Het is een kwestie van aanvoelen, in feite is dat niet heel anders dan je thuis met elkaar omgaat.”

Verwant met zorgdomein

Bos noemt onder meer speciale woonwijken, communities en geclusterde woonconcepten als woonvormen waar wonen en zorg worden gecombineerd. In die filosofie vindt hij Van Wijnen Lelystad aan zijn zijde, want die vestiging wil een bouwpartner voor de zorgsector zijn met een uitgebreid portfolio in dat domein. De Lelystadse bouwer voelt zich verwant met het zorgdomein en wil actief bijdragen aan de vragen en uitdagingen van deze tijd. De vergrijzing is nu gaande, maar veel gemeenten zijn daar bijvoorbeeld qua huisvesting nog niet op ingesteld. Nieuwbouw is een richting, maar denk ook aan transformatie van bestaande bouw.

Omgevingssensitief

Niet onbelangrijk is dat je als bouwer inspeelt op de doelgroep waarvoor je bouwt. Bij de bouw van ’t Landleven was duidelijk te zien hoe de nieuwbouw verweven werd met de bestaande bouw van de woonzorglocatie. Voor de mensen die er wonen en werken is dit impactvol. Daarom waren er timmerlieden met ervaring hierin aan het werk en die omgevingssensitief zijn. Bouwlieden die snappen dat er gezorgd wordt voor kwetsbare mensen, dat je in bebouwde omgeving werkt en dat zij tijdelijk te gast zijn. Als zij een stap naar binnendoen, staan ze ook meteen in de woonkamer van de mensen. Tijdens de bouw proberen de timmermannen daarom hinder zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld in te spelen op specifieke situaties die zich in het huis afspelen. Bewoners kunnen soms onrustig zijn en dan helpt het niet als er veel bedrijvigheid om hen heen is. Het is een samenspel met de bewoners en de zorgverleners.

We bouwen graag met jou aan huisvesting voor ouderen

Neem contact op met Michiel Terpstra, vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad, voor meer informatie

Maatschappelijk van nut

John Bos toont zich tevreden over die werkwijze van Van Wijnen. ‘Het is een kwestie van aanvoelen, in feite is dat niet heel anders dan je thuis met elkaar omgaat.’ Hij kiest voor Van Wijnen als aannemer vanwege de nabijheid, de korte lijnen die je met een bekende hebt en de kennis die de bouwers inmiddels van het pand van Woonzorg Flevoland hebben opgedaan. Maar ook de betrokkenheid die Van Wijnen Lelystad in de regio toont is een reden waarom hij graag met Van Wijnen werkt. En dat zit hem soms in kleine dingen. Zoals koffie met gebak buiten in het zonnetje voor de bewoners van ’t Landleven bij start bouw. Of de steiger die Van Wijnen plaatste tijdens de eerste coronagolf voor bezoekers op een woonlocatie. Maar legendarisch is de gourmetavond met bewoners die enkele bouwvakkers een paar jaar geleden hielden nadat ze op een locatie van Woonzorg Flevoland een uitbreiding hadden gerealiseerd.’