Ontwikkelen volgens de Zwolse aanpak

Woningcorporatie

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Overijssel

Zwolle

Aantal woningen
1.300
Rol
Project- en gebiedsontwikkelaar
Ontwikkellocaties
Dobbe aan het water & Zwartewaterkwartier
Onder begeleiding van
de Gemeente Zwolle

Normaal gesproken neemt de gemeente het initiatief voor de woningbouwplannen en zoekt marktpartijen die deze plannen realiseren. Rondom de Zwartewaterallee in Zwolle doen we het net even anders. Samen met verschillende samenwerkingspartners zetten wij de schouders onder de gebiedsontwikkeling van de Zwartewaterallee. Deze manier van werken is ook wel bekend komen te staan als De Zwolse aanpak. Naast dat we ons hier samen met de andere partijen inzetten voor de gebiedsontwikkeling, nemen we ook de ontwikkeling en bouw van twee specifieke locaties aan de Zwartewaterallee voor onze rekening: De Dobbe aan het Water en het Zwartewaterkwartier.

Samenwerkingspartners:
Explorius Vastgoedontwikkeling B.V., Red. Vastgoed, Jansen Vastgoed, Stichting Openbaar Belang, Woningstichting SWZ, deltaWonen, Nijhuis Bouw B.V. en Lenferink Groep Zwolle.

Een win-winsituatie

De Zwartewaterallee in Zwolle staat bekend als een belangrijke verkeersader, met aan weerszijden een mix van kantoren, bedrijven, onderwijs en enkele woningen. Sinds een aantal jaren is het gebied in transitie en krijgt het een andere betekenis en positie in de stad.

In 2009 zijn we samen met vastgoedorganisatie Lenferink Groep Zwolle gestart met de ontwikkeling van de eerste locatie aan de Zwartewaterallee; De Dobbe aan het water. Dit plan kon alleen verder wanneer er een nieuwe gebiedsvisie opgesteld zou worden. De gemeente Zwolle heeft meer ontwikkelopgaves op haar bordje en had geen capaciteit om kartrekker van deze gebiedsontwikkeling te zijn. Daarom hebben Lenferink en Van Wijnen het initiatief genomen om samen met andere projectontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars en woningcorporaties de handen in een te slaan voor een gezamenlijke gebiedsvisie. Een andere reden voor samenwerken is dat we samen zorgen voor een versnelling van de gebiedsontwikkeling en de uitvoering hiervan. Daarnaast komen we tot betere en doordachtere plannen met integrale oplossingen, waarbij de gemeente nog steeds de plannen toetst en vaststelt. Een win-winsituatie voor alle partijen waarbij we een samenhangend geheel maken van de Zwartewaterallee.

De Zwartewaterallee in de toekomst

Met de gebiedsvisie van de Zwartewaterallee leveren we een bijdrage aan de woningbouwambities van de gemeente Zwolle. In totaal komen hier 1.000 tot 1.300 nieuwe woningen waarvan het merendeel uit appartementen zal bestaan. Deze woningen komen op verschillende plekken en in diverse smaken en prijzen. We geven dit gebied niet alleen een stedelijker karakter, maar ook een groener karakter waardoor het een prettige woonomgeving wordt.

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de ontwikkelingen van de Zwartewaterallee. De ambitie is om hier energieneutraal te bouwen met aandacht voor natuurinclusiviteit, circulariteit en klimaatadaptie. Per project wordt invulling aan deze thema’s gegeven.

Gebiedsvisie van de Zwartewaterallee
Gebiedsvisie van de Zwartewaterallee

De Dobbe aan het water

Een van de specifieke locaties waar we ontwikkelen aan de Zwartewaterallee is de Dobbe. ‘Door de parkachtige ligging aan het water, is het het mooiste plekje aan de Zwartewaterallee,’ vertelt Mark Bent, projectontwikkelaar bij Van Wijnen. ‘Lenferink heeft ons gevraagd om op deze plek in totaal 250 gevarieerde appartementen te ontwikkelen. Hier komen appartementen in verschillende groottes en prijsklassen. Met deze appartementen hopen we de doorstroom binnen de naastgelegen wijk de Aa-landen te stimuleren.’

Locatie De Dobbe aan het water
Locatie De Dobbe aan het water

Zwartewaterkwartier

De tweede woonlocatie die we ontwikkelen en realiseren aan de Zwartewaterallee is het Zwartewaterkwartier. Op 30 maart 2021 heeft Van Wijnen Projectontwikkeling deze grond, gelegen aan weerszijden van de kantoorpanden EY en MyOffice, gekocht. Hier komen ongeveer driehonderd koop- en huurappartementen over verschillende woongebouwen. Ons doel is om hier zoveel mogelijk kant-en-klare appartementen te realiseren van ons innovatieve woonproduct Fijn Wonen. Het zijn appartementen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn, op locatie worden samengesteld en hierdoor een korte bouwtijd hebben. Bekijk hier de projectwebsite van het Zwartewaterkwartier.

Ruben Nieuwenhuis, Arjen Oosting, Jan Theo van der Beek, Anne-Jan Geertsma, particuliere grondeigenaar, André Tuil en Jolanda Comino
Contractondertekening Zwartewaterkwartier
(v.l.n.r. Ruben Nieuwenhuis, Arjen Oosting, Jan Theo van der Beek, Anne-Jan Geertsma, particuliere grondeigenaar, André Tuil en Jolanda Comino)

Steun vanuit Den Haag

Naast het gezamenlijk opstellen van de gebiedsvisie hebben we ons samen ingezet voor een subsidieaanvraag voor de Zwartewaterallee. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat er meer dan 3,3 miljoen euro wordt toegekend aan de ontwikkeling van de Zwartewaterallee. ‘Met deze toekenning wordt het mogelijk om een nog fijnere leefomgeving te creëren en verbindingen tussen de stad en de omliggende wijken te versterken,’ vertelt de ontwikkelaar. ‘Aan de Zwartewaterallee ontwikkelen we meer dan woningen. De subsidie gebruiken we voor het aanpakken van de infrastructuur en het toevoegen van een groener karakter. Zo wordt het gebied een mooi en passend geheel waar de bewoners en de stad Zwolle van profiteren.’

‘De toekenning van de subsidie is een mooie beloning voor deze manier van samenwerken. Het zorgt voor een succesvolle start van de gebiedsontwikkeling en geeft goeie energie om volop door te gaan.’

Jeroen de Boed

Vestigingsdirecteur Van Wijnen Zwolle

‘Door deze constructieve samenwerking kwam het project echt in beweging en hebben we met elkaar een versnelling te pakken gekregen. Naast de woningbouw hebben we ook thema’s als mobiliteit en vitaliteit met elkaar verbonden.

Zwartewaterallee in beeld