Algemene voorwaarden

Op opdrachten, aanvragen en overige rechtsbetrekkingen van Van Wijnen Groep zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Download hieronder de Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en Algemene Inkoop Voorwaarden. Op opdrachten, aanvragen en overige rechtsbetrekkingen van Components zijn Algemene Inkoop Voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden Van Wijnen 2022

Algemene voorwaarden Van Wijnen 2022 (Engelse versie)

Algemene Inkoop Voorwaarden Van Wijnen Components 2022

Algemene Inkoop Voorwaarden Van Wijnen Components 2022 (Engelse versie)

Bijzondere voorwaarden 2021