Transformeren

Een transformatie of gebouwupgrade is dé manier om een locatie weer toekomst te geven. 

Samenwerken aan vastgoedwaarde

Het aantal bouwlocaties in Nederland is beperkt, en het aantal ruimteclaims groeit; zonder gebiedstransformaties loopt de vastgoedmarkt in ons land vast. De gewilde locaties worden schaarser, en de onaantrekkelijke gebieden met incourant vastgoed nemen toe. Opstaleigenaren wachten te lang met investeren waardoor een negatieve spiraal wordt ingezet.

Een transformatie of gebouwupgrade is dé manier om een locatie weer toekomst te geven. De bouwkosten zijn relatief laag ten opzichte van sloop-nieuwbouw projecten. De returns zijn hoog. Kies voor een simpele gebouwupgrade om jouw gebouw met nieuw elan weer snel weer rendabel te maken en te verduurzamen. Of voor een transformatie waarbij de functie van het gebouw wijzigt. Zo kan een leegstaand kantoorgebouw weer van waarde zijn door er aantrekkelijke appartementen in te maken.

Van Wijnen kijkt verder dan gebouwen. Met jou creëren wij een fijne leefomgeving voor mensen om te wonen, te werken, te leren, te recreëren en te verzorgen: samen voor een duurzame toekomst.

“Transformatie in samenwerking met Van Wijnen creëert waardevol vastgoed, met een grote aantrekkingskracht voor de lange termijn.”

Incourant vastgoed?
Haal meer uit jouw pand met een gebouwupgrade of transformatie

Meer dan bouwen