Samen maken we de buurt

Van Wijnen voelt zich thuis in buurten

We zijn sterk lokaal verankerd, spreken de taal van de buurt en luisteren met aandacht naar de verhalen van mensen die er wonen, werken, zorgen, leren en recreëren.

Mensen en hun geschiedenis en wat ze erover vertellen geven een plek identiteit en waarde. Samen met gemeenten, corporaties, beleggers en ondernemers vertalen we deze verhalen door naar een integrale, sociale en (natuur-)inclusieve buurtaanpak.

Bij Van Wijnen vertrouwen we gewoon graag op ons ‘burenverstand’. Door wat er leeft te verbinden met wat er moet komen. Zo maken we buurten die blijven kloppen. En werken we samen aan plekken waar mensen zich thuis voelen.

In gesprek met de wijkbewoners

We maken een wijk pas echt leefbaar en toekomstbestendig, als we óók weten wat wijkbewoners willen. Daarom gaan we met hen in gesprek. Onze sociale bijdrage herken je verder aan:

  • Sociale functies van de wijk 
  • Oog voor de buurt  
  • Oog voor onze medemens 

Voor wie, en hoe doen we dat?

Wil je weten hoe we dat aanpakken? Dat doen we door van leefomgevingen fijne, comfortabele plekken te maken waar iedereen zich thuis voelt. De behoeften van bewoners en gebruikers van een buurt vormen ons start- én eindpunt. Door hen in een vroegtijdig stadium te betrekken, creëren we draagvlak. Want net als jij willen we wezenlijk bijdragen aan duurzame steden, dorpen en gemeenschappen. Het is onze ambitie om plekken inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. 

Vitale wijken maak je samen

We werken het liefst samen met jou aan omgevingen die verbinden en uitnodigen tot ontmoeten. Het creëren van ruimte om te leven, vraagt dat we oog hebben voor betaalbaarheid. Daarnaast zijn de energietransitie van bestaande woningen, klimaatadaptatie en circulair bouwen belangrijke thema’s voor de komende jaren. Om de puzzel te leggen gaan we de verbinding aan met onze klanten, partners en andere stakeholders. We zetten onze kennis, ervaring en lokale netwerk in en verbinden partijen met elkaar. Zo werken we aan integrale oplossingen met blijvende waarde.

Samenwerken

Bijdragen aan een passende leefomgevingen doen we niet alleen, maar samen. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Samen maken we de buurt. Weten hoe wij dit samen kunnen aanpakken? Neem contact met ons op!

Projecten

Diversiteit in de Buurttuin in Schiedam

In de Buurttuin is een nieuwe buurt in Schiedam. De buurt bevindt zich rondom Parkweg Midden in de wijk Nieuwland:…

Lees verder

Parel Moerwijk

Moerwijk is een typisch Haagse naoorlogse wijk met veel portiekwoningen uit de jaren 1945-1960. De wijk staat bekend als een…

Lees verder