Verduurzamen van woningen

Om vóór 2030 twee miljoen woningen te verduurzamen moeten we geen 100.000, maar 200.000 woningen per jaar renoveren. Dat is een serieuze opgave. Eén ding weten we zeker: als iedereen vanuit zijn eigen bubbel blijft werken, gaan we dat niet redden. Daarom zeggen wij: laten we de koppen bij elkaar steken, als team optrekken en over elkaars grenzen heen kijken.

Verduurzamen van 3.360 woningen

In 2023 verduurzaamden we 3.360 woningen. Onze gespecialiseerde teams bestaan uit betrokken vaklieden, bewonersbegeleiders en ervaren techneuten. Zij houden van het persoonlijk contact dat zij hebben met bewoners en vinden voor elke onverwachte situatie een creatieve oplossing. Lees hieronder de verhalen van bewoners waarvan we de woning renoveerden.

Het buurtverhaal van Wim

Buurtbewoner Wim over de werkzaamheden aan zijn woning.

Lees verder

Het buurtverhaal van Sarah, Noa, Daan, Robin en Abdul

Het buurtverhaal van Sarah, Noa, Daan, Robin, Abdul, Jorick, Natasja, Storm en Evelien: renovatie van drie iconische studentenflats in Groningen

Lees verder

Zo pakken wij renovaties aan

Lees alles over hoe wij te werk gaan bij renovaties. We hebben de informatie in 6 thema’s geordend, zodat je een compleet beeld krijgt van renovaties door Van Wijnen.

Bewonersbegeleiding
Bewonersbegeleiding

Renoveren van een woning in bewoonde staat is uitdagend en kan een behoorlijke impact hebben op bewoners. Bewonersbegeleiders behartigen de belangen van bewoners waarvan het huis of de wijk gerenoveerd wordt. Zij bieden een luisterend oor, geven persoonlijke aandacht en verstrekken tijdige en duidelijke informatie. Zo zorgen we ervoor dat de renovatie voor iedereen een succes is.

Innovatie in renovatie
Innovatie in renovatie

In onze reis naar die ideale woon- en leefomgeving zoeken we continu naar toepasbare, innovatieve oplossingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners en bovenal onze klanten. Met elkaar kijken we niet alleen naar de vraag en wensen van vandaag, maar ook naar toekomstige behoeften. Pas dan weten we zeker dat we plekken van waarde creëren.

Bewonersbegeleiding bij renovatie van woningen | Van Wijnen
Gebruik van data

Big data geeft ons waardevolle inzichten in wijken. Het geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de leeftijdsopbouw, inkomens en het aantal personen in een huishouden. Maar ook technische gegevens van woningen. Door de data over mensen en stenen te combineren, zien we al snel of het vastgoed in de wijk (woningen en voorzieningen) past bij de bewoners of dat verandering gewenst is.

Renovatie resultaten | Van Wijnen
Resultaten

De renovatie van een woning gebeurt niet zomaar; het doel is om een woning duurzamer te maken, beter te laten passen bij de woonvraag en uiteindelijk het woongenot te verhogen. Vanuit Van Wijnen stellen we ons tevens ten doel om een renovatie uit te voeren met zo min mogelijk impact voor bewoners en de wijk. We geven in inkijk in welke resultaten een renovatie oplevert.

Integrale wijkaanpak | Van Wijnen
Participatie

Bij elke renovatie staan bij ons de bewoners voorop: hoe kunnen we het proces voor hen zoveel mogelijk veraangenamen en bovendien wat toevoegen aan de wijk en sociale cohesie. Door bewoners actief te betrekken bij de renovatie en creatieve manieren te bedenken om mensen samen te brengen in de wijk doen we meer dan alleen het wooncomfort verhogen in huis; ook de wijk profiteert op deze manier.

Bouw renovaties en transformaties thuis in de toekomst | Van Wijnen
Toekomst

Er liggen voldoende uitdagingen in de toekomst waar wij door renovaties en transformaties een grote bijdrage aan kunnen leveren. Denk aan woonruimte creëren door transformeren van leegstaande gebouwen, woningen duurzamer maken, beter afstemmen op het veranderende klimaat (klimaatadaptief) en circulair renoveren door hergebruik van materialen.

Benieuwd naar onze renovaties?