Een duurzame toekomst – Interview met Roelof Faber

Roelof Faber (regiodirecteur bij Van Wijnen Noord & Oost) is één van de gedreven collega’s die de wereld een stukje wil verbeteren. Samen met Kim Wijnen, Sjoerd Pronk, Rob Plant en Raymond van der Werff zijn zij bij Van Wijnen de ‘ambassadeurs’ van Het Nieuwe Verduurzamen.

Van Wijnen Roelof


#1 Waarom is Het Nieuwe Verduurzamen zo’n belangrijk concept?

“Er ligt een grote opgave om in 2050 ruim 8 miljoen woningen van het gas af te halen. Volgens het klimaatakkoord moet in 2030 al 49 procent van de bebouwde omgeving CO2 neutraal zijn. En in 2050 volledig CO2 neutraal. Met Het Nieuwe Verduurzamen dragen we bij aan een CO2 neutrale wereld.”

#2 Een duurzame toekomst: hoe zie jij dat voor je?

“Dit is een uitdaging die we samen met onze klanten, corporaties en beleggers op moeten pakken. Met al onze kennis bij elkaar, kunnen we daar het maximale uithalen. Vanuit daar zijn we ook met elkaar om tafel gegaan om te bespreken hoe we uiteindelijk een complete wijk aan kunnen pakken binnen een verduurzamingsconcept. In dat overleg kwam ter sprake dat we verduurzamen in alle regio’s op een eigen manier aanpakken, maar dat het verduurzamen van een grond gebonden woning naar label A in iedere regio voorkwam. Dit is dan ook ons startpunt geweest voor Het Nieuwe Verduurzamen. Momenteel zijn we druk bezig om hier ook andere concepten aan toe te voegen, zodat we kunnen werken naar een duurzame toekomst van complete wijken. Een duurzame toekomst is een van de bouwstenen binnen Het Nieuwe Verduurzamen, waarvoor we een maatregelenpakket hebben samengesteld: een no-regret stap richting een CO2-neutrale woningvoorraad.”

#3 Wat houdt die bouwsteen in?

“We hebben een compleet proces uitgewerkt en geoptimaliseerd door met het kernteam te sparren met onze achterban die dagelijks werken met deze materie, maar ook met gebruikers, eigenaren en adviseurs. Belangrijk daarbij is snelheid en betaalbaarheid, met zo weinig mogelijk overlast voor bewoners. En natuurlijk no-regret: geen ingrepen doen die niet bijdragen aan de weg naar een duurzame toekomst. We weten precies hoeveel tijd het in beslag neemt, wat het kost en welke materialen we nodig hebben om die verduurzaming aan te gaan. Maar ook hoe we zorgen voor een tevreden klant met lage energielasten. Op basis daarvan zijn we gekomen tot het verduurzamingsconcept ‘Het Nieuwe Verduurzamen’. Dit kunnen we voor elke klant en opdrachtgever waar kunnen maken binnen de eisen van zowel het klimaatakkoord, als die van de klant en opdrachtgever.”

#4 Hoe zetten we Het Nieuwe Verduurzamen in?

“In onze regio doen we dit al voor bepaalde corporaties, maar nog niet onder de noemer ‘Het Nieuwe Verduurzamen’. Na de pilot kunnen we het als een kant-en-klaar product aanbieden met een uniforme wijze: een vaste planning, een vaste prijs en vaste materialen.”

#5 Wat is je ambitie voor de toekomst van Het Nieuwe Verduurzamen?

“Voor onze regio en uiteraard de ander regio’s wil ik dat we één van de beste verduurzamers zijn. Als een corporatie denkt aan een verduurzamer, moeten wij dat zijn!”